Kempower – digitaalinen kaksonen mahdollisti tuottavuusloikan

Digitaalinen kaksonen auttoi Kempoweria simuloimaan ennalta erilaisia tuotannon skenaarioita ja tekemään tuottavuutta parantavia päätöksiä tuotantolaitoksensa layoutin ja resursoinnin suhteen. Näin saatiin parannettua kokonaisläpimenoaikaa ja tuotanto pysymään liiketoiminnan nopean kasvun tahdissa.

Yhteistyöstä lyhyesti

Nopea kasvu vaati tuotannon optimointia

Kempowerilla pyritään jatkuvasti parantamaan tuotantovirtoja ja poistamaan pullonkauloja, sillä tuotannon on pysyttävä hyvien kasvunäkymien vauhdissa. Alkuvuonna 2023 päätettiin järkeistää tuotantolaitoksen layoutia.

Digitaalinen kaksonen tarjosi ratkaisevia oivalluksia päätöksenteon tueksi

Pinjan kanssa rakennettu digitaalinen kaksonen auttoi simuloimaan erilaisia tuotantoskenaarioita ja näkemään ennalta, millaisella layoutilla ja resursoinnilla tuotanto saadaan optimoitua ja tuottavuutta lisättyä.

Tuottavuus hyppäsi seuraavalle tasolle

Digitaalinen kaksonen tarjosi kaivatun pikakaistan, jolla tuottavuudessa päästiin hyppäämään nopeasti seuraavalle tasolle. Ilman digitaalista kaksosta ja sen mahdollistamaa simulointia päätöksenteko olisi vaatinut muutosten testailua käytännön työssä muutoinkin kiireisessä tuotantolaitoksessa.

Parhaan layoutin selvittäminen oli huimasti nopeampaa Pinjan simulaation avustuksella. Iso etu oli se, että simulaatiomallista näki suoraan visuaalisesti, miten tuotanto pyörii realistisella työkuormalla.

Jyri Ruotsalainen, Production Manager

Kohti puhtaampaa ja hiljaisempaa elinympäristöä

Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa toimiva Kempower haluaa olla vastuullisen tuotannon edelläkävijä. Se on sitoutunut täyteen hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä ja oman tuotantonsa täyteen kierrätettävyyteen vuoteen 2025 mennessä. Jo nyt sen tuotteiden kierrätettävyysprosentti on 99 % – huomioiden sähköisten ajoneuvojen pikalaturien koko elinkaaren.

Kempowerin tuotteiden kysyntää lisää niiden ajankohtaisuus ja vahvistuva välttämättömyys: sähköinen liikenne auttaa tekemään elinympäristöistä puhtaampia ja hiljaisempia. Tärkeitä elementtejä Kempowerin menestyksessä ovat olleet muun muassa modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto, jotka on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten.

Nopea kasvu vaatii tuotannossa selkeitä päätöksiä

Kempower on yrityksenä verrattain nuori, mutta sen kehityskaari on ollut varsin vauhdikas ja positiivinen. Keskeinen elementti tuotantojärjestelyissä onkin ollut kasvuun varautuminen. Jotta tuotteita saadaan valmistettua kasvun edellyttämässä tahdissa, tuotannon kapasiteetin ja resurssien on oltava linjassa kysynnän kanssa – laadusta tinkimättä.

– Tavoitteemme on olla merkittävä peluri vauhdilla kasvavassa sähköajoneuvojen latausmarkkinassa. Uusien tuotantolaitosten avaaminen viime vuonna Pohjois-Carolinaan Yhdysvaltoihin ja tänä vuonna Suomeen kertoo osaltaan hyvästä kasvustamme. Markkinahan on alallamme kaikkiaan hyvin laaja, joten meillä on myös iso potentiaali kasvaa, kertoo Production Manager Jyri Ruotsalainen.

Yhteistyö Pinjan kanssa aloitettiin nimenomaan kasvuun varautumisen vuoksi. Kempowerilla haluttiin tietää, miten tuotantoa kannattaa ohjata, mihin resursseja on viisainta sijoittaa ja miten mahdolliset pullonkaulat voidaan välttää. Kempower ja Pinja rakensivat yhdessä digitaalisen kaksosen, jolla erilaisia tuotantoskenaarioita päästiin simuloimaan ja testaamaan ennalta.

– Parhaan layoutin selvittäminen oli huimasti nopeampaa Pinjan simulaation avustuksella. Iso etu oli se, että simulaatiomallista näki suoraan visuaalisesti, miten tuotanto pyörii realistisella työkuormalla, Ruotsalainen toteaa.

Resurssien optimointi, välivarastojen minimointi ja paremmat kokonaisläpimenoajat

Simuloinnilla tutkittuja asioita olivat Kempowerilla muun muassa henkilöstötarpeet, työpistetarpeet, koneajat, tuotannon tehokkuus sekä odotusajat. Henkilöstön käytännön kokemuksen ja digitaalisen kaksosen yhdistelmällä päästiin lopputulokseen, jossa tuottavuutta saatiin nostettua, resursseja optimoitua ja välivarastoja minimoitua.

– Simulaatiossa tulee hyvin esiin turha työ, eli lean-ajattelun termein se auttaa poistamaan hukkaa. Siten se auttaa parantamaan kokonaisläpimenoaikaa, kun eri työvaiheiden väliin ei muodostu turhia välivarastoja. Tuotteiden seisottaminen ei ole koskaan toivottavaa, Ruotsalainen sanoo.

Ruotsalainen vastasi Kempowerin puolelta projektin läpiviennistä, minkä lisäksi hän testasi ja käytti digitaalista kaksosta käytännössä ja toimi tuotannossa kehittäjänä. Hän kertoo projektin vaatineen töitä omassa organisaatiossa varsinkin alkuun, sillä kaikkea tietoa ei ollut valmiiksi käsillä projektia varten.

– En kuitenkaan kokenut projektia työllistäväksi, sillä meille kerrottiin jo ennalta, mitä asioita projekti meiltä vaatii ja miksi. Ymmärsimme hankittujen tietojen vaikutuksen prosessiin. Esimerkiksi työvaiheajat on tietysti oltava tiedossa ennen kuin tuotantoa voidaan simuloida, Ruotsalainen sanoo.

Tuottavuudessa hypättiin seuraavalle tasolle

Ruotsalainen kuvaa Pinjan rakentaman digitaalisen kaksosen olleen heille ennen kaikkea oman tuotannon kehittämistä tukeva työkalu. Tuotannon näkeminen ja analysoiminen visuaalisesti järjestelmän kautta oli huomattavasti nopeampaa kuin se, että tuotannon henkilöstö olisi itse testaamalla testannut samoja asioita laitoksessa.

– Digitaalinen kaksonen ohjasi meitä keskittymään oikeisiin asioihin. Se myös vahvisti ja visualisoi omia päätelmiämme. Pystyimme heti näkemään, jos jokin asia oli muodostumassa pullonkaulaksi. Pystyimme lisäämään yhdellä klikkauksella vaikkapa yhden työntekijän ja katsomaan, riittääkö se helpottamaan tilannetta samalla työkuormalla vai tarvitaanko lisää työpisteitäkin, Ruotsalainen kuvailee.

Digitaalisen kaksosen rakentaminen ja käyttöönotto oli kaikkiaan noin kolmen kuukauden projekti. Projektivaiheessa työtä tehtiin tiiviisti yhdessä ja edistymistä seurattiin viikoittain.

– Projekti meni kokonaisuutena hyvin ja meidät pidettiin hyvin kartalla työn etenemisestä. Läpikäyntejä oli sopiva määrä ja työ pysyi lapasessa. Tämä oli meille suuri apu kovassa kasvussa ja siinä, että pääsimme hyppäämään tuottavuudessa seuraavalle levelille, Ruotsalainen toteaa.

Tutustu menestystarinan palveluihin

Tuotannon simulointi

Simulointi on ketterä ja suoraviivainen tapa tehdä nopeita kokeiluja virtuaalimaailmassa ennen tosielämän tuotantoon siirtymistä.

Asiakkaidemme kokemuksia

Metsä Fibre

Pinjan ja Metsä Fibren yhdessä toteuttamalla simulointiprojektilla varmistettiin, että uuden sahan pohjaratkaisu ja työnkulku mahdollistavat kuivaamossa tarvittavat läpimenovolyymit.

Pintos

Suomen johtaviin betonirakentamisen tuotetoimittajiin kuuluva Pintos valmistaa Euran ja Lapin tuotantolaitoksissaan muun muassa raudoitusverkkoja, nostolenkkejä, betonivalutarvikkeita sekä kiinnikkeitä – käytännössä…

Junnikkala

Junnikkala on vahvasti vientivetoinen puunjalostusyhtiö, jolla on takanaan jo yli 60-vuotinen historia. Kasvavaan kysyntään vastatakseen pohjanmaalainen Junnikkala rakentaa nykyisiä kahta…

Ota yhteyttä