Sähköinen siirtoasiakirja

Nykyaikaista kuljetusten hallinta ja raportointi sähköisen siirtoasiakirjan avulla

Pinjan sähköisen siirtoasiakirjapalvelun desktop-näkymä

Sähköinen siirtoasiakirja auttaa vastaamaan jätelain velvoitteisiin ja helpottaa kuljetusten hallintaa sekä raportointia

Askarruttaako Suomen jätelaki ja sen tuomat velvoitteet? Siirtoasiakirjojen tiedot tulee toimittaa sähköisenä SYKE:n ylläpitämään kansalliseen siirtoasiakirjarekisteriin. Paperisten siirtoasiakirjojen tiedot täytyy syöttää rekisteriin manuaalisesti, mikä vie valtavasti aikaa, kasvattaa inhimillisen virheen mahdollisuutta ja lisää kustannuksia. Sähköisellä siirtoasiakirjalla tiedonsiirto voidaan kuitenkin automatisoida.

Sähköinen siirtoasiakirja on ensimmäinen askel kohti tehokkaampaa ajankäyttöä, jonka hyödyt ovat pelkkää jäteraportointia laajemmat. Parhaimmillaan digitaalinen pilvipalvelu tuo kuljetusten hallinnan ja raportoinnin kokonaisuudessaan nykyaikaan!

Lataa opas: Sähköinen siirtoasiakirja kuljetusten ohjauksen ja digitalisoinnin työkaluna

Sähköisen siirtoasiakirjan avulla:

Helpotat kuljetusten hallintaa ja minimoit inhimilliset virheet matkan varrella

Tehostat liiketoimintaa ja tiivistät yhteistyötä toimitusketjun eri osapuolten välillä

Voit raportoida moniin eri käyttötarkoituksiin ja seurata materiaalivirtoja reaaliaikaisesti

Konkreettista hyötyä kuljetusten hallintaan ja kuljettajien arkeen

Sähköisen siirtoasiakirjapalvelun avulla tiedonkulku kuljetusten kaikkien osapuolten välillä tehostuu ja kuljetusten ohjaus on helpompaa, kun ajojärjestelyt onnistuvat kätevästi ilman papereita tai soitteluja. Tieto tavoittaa lähettäjän sekä vastaanottajan heti, kun kuorma on lastattu ja siirtoasiakirja muodostettu. Ketjun eri osapuolet pääsevät käsiksi siirtoasiakirjaan näppärästi pdf-linkin kautta.

Sähköisen siirtoasiakirjan – tai sähköisen rahtikirjan – käyttö on suuri helpotus myös kuljettajien arjessa. Kuljettajan ei tarvitse enää pyöritellä paperisia siirtoasiakirjoja, kun niiden täytön voi tehdä täysin mobiilisti. Myös kaikki kuittaukset ja allekirjoitukset saadaan kerättyä kätevästi sähköisen siirtoasiakirjan avulla.

Kuljettaja näkee selkeästi kaikki hänelle suunnatut tehtävät ja pystyy täydentämään tietoja suoraan tien päältä. Jos kuljettajalle tulee lisätöitä, kuljetuksissa tapahtuu muutoksia tai toimitusketjussa syntyy reklamoitavaa, siirtyy tieto reaaliajassa eteenpäin.

Lue blogiartikkeli: Sähköinen siirtoasiakirja tehostaa kuljetusten hallintaa ja raportointia

1 Tiedonkulku osapuolten välillä tehostuu ja ajojärjestelyt onnistuvat kätevästi

2 Tieto tavoittaa lähettäjän sekä vastaanottajan heti, kun kuorma on lastattu ja siirtoasiakirja muodostettu

3 Kuljettajan ei tarvitse enää pyöritellä paperisia siirtoasiakirjoja

4 Kuljettaja näkee kaikki hänelle suunnatut tehtävät ja pystyy täydentämään tietoja suoraan tien päältä

Ketterämpää raportointia uutta jätelakia ja päivittäistä toimintaa varten sähköisen siirtoasiakirjan avulla

Suomen jätelaki on vaatinut siirtoasiakirjan käyttöä tiettyjen jätteiden kuljetuksessa jo vuodesta 2012. Viranomainen myös velvoittaa säilyttämään siirtoasiakirjoja kolmen vuoden ajan. Muun viranomaisraportoinnin lisäksi alan toimijoilla on lukuisia tarpeita myös yrityksen sisäiseen raportointiin ja tiedonkäsittelyyn.

Raportointiaineiston kokoaminen erillisistä exceleistä tai paperisista dokumenteista vie paljon aikaa. Dokumentit eivät välttämättä kaikki sijaitse samassa paikassa, niistä ei useinkaan ole varmuuskopioita ja erilaisten käsialojen vuoksi paperisten dokumenttien tulkinnassa piilee virheen vaara. Tarvitseeko arkisen raportoinnin ja tiedon hallinnan todella olla näin hankalaa?

Sähköisen siirtoasiakirjan avulla huolen papereista ja tiedon täsmällisyydestä voi unohtaa. Kaikki tarvittavat tiedot, kuten toimitusketjuun liittyvät tapahtumat tai kuormien viralliset tiedot EWC-koodeineen ovat helposti jäljitettävissä ja todennettavissa esimerkiksi viranomaisen tarkastuksen yhteydessä.

Tutustu lisää Pinjan sähköiseen siirtoasiakirjaan

1 Sähköisten siirtoasiakirjojen tietojen pohjalta raportteja voi tuottaa nopeasti moniin tarkoituksiin

2 Raportit voidaan rakentaa esimerkiksi lastauspaikka- tai kuljettajaperusteisesti

3 Sähköinen siirtoasiakirja tekee arkistoinnista vaivatonta, kun tiedot tallentuvat suoraan pilveen

4 Inhimillisen virheen mahdollisuus pienenee, kun tiedot ovat selkeässä sähköisessä muodossa

Pinjan sähköinen siirtoasiakirja on pilvipalvelu, joka tuo siirtoasiakirjat nykyaikaan

Pinjan helppokäyttöinen sähköinen siirtoasiakirjapalvelu on kehitetty yhdessä käyttäjien kanssa, huomioiden sekä kuljettajien että toimistotyöntekijöiden tarpeet. Palvelu on selainpohjainen ja skaalautuu eri päätelaitteille aina älypuhelimesta tietokoneelle ja tablettiin. Kuljettajien on helppo käyttää siirtoasiakirjaa kohteessa ja tien päällä.

Pinjan sähköinen siirtoasiakirjapalvelu voidaan liittää osaksi Flow by Pinja ja Once by Pinja -järjestelmiä tai se voidaan ottaa käyttöön täysin itsenäisenä palveluna.

Viranomaisvaatimuksen täyttävä Pinjan sähköinen siirtoasiakirja tarjoaa mahdollisuuden entistä ketterämmälle raportoinnille moniin eri käyttötarkoituksiin. Sähköisen siirtoasiakirjapalvelun avulla myös tiedonkulku kuljetusten kaikkien osapuolten välillä tehostuu, kun tieto on reaaliaikaisesti kaikkien kuljetuksen osapuolten käytettävissä.

Käsi pitää puhelinta, jossa Pinjan sähköisen siirtoasiakirjan mobiilinäkymä

Pinjan sähköinen siirtoasiakirja säästää työaikaa ja helpottaa arkea

Eroon turhista papereista ja exceleistä

Raporttien tekeminen onnistuu suoraan tietokannasta. Unohda siis paperiset siirtoasiakirjat, mapit, arkistot ja turhauttava tiedon kaivelu.

Kaikki tieto turvallisesti pilvipalvelussa

Siirtoasiakirjat tallennetaan pilvipalveluun ja lain edellyttämä kolmen vuoden säilytysvelvollisuus täyttyy.

Tiedot kätevästi saatavilla

Kaikkiin digitaalisiin dokumentteihin pääsee helposti käsiksi myöhemminkin, esimerkiksi viranomaisia tai laskutusta varten.

Sujuva tiedonsiirto eri järjestelmien välillä

Modernien rajapintojen kautta siirtoasiakirjojen tiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmien välillä. Myös tiedonsiirto Ympäristöministeriön siirtoasiakirjarekisteriin onnistuu vaivatta.

Helppo integraatio Flow by Pinja ja Once by Pinja -järjestelmiin

Esimerkiksi punnitustulosten saaminen Flow by Pinja– ja Once by Pinja– järjestelmistä onnistuu ilman manuaalista työtä. 

Monipuolinen arjen helpottaja

Pinjan sähköinen siirtoasiakirja helpottaa kuljettajien arkea. Järjestelmä on myös joustava – esim. kuorma voidaan jakaa usealle rahtikirjalle ja asiakirjat ovat helposti kaikkien osapuolten luettavissa.

Alustariippumaton ja nopea ottaa käyttöön

Sähköistä siirtoasiakirjaa voi käyttää niin älypuhelimella, tabletilla kuin tietokoneellakin. Palvelun käyttöönotto ei vaadi erillisen sovelluksen lataamista, mikä helpottaa etenkin kuljettajien työtä.

Tilaa sähköinen siirtoasiakirjapalvelu

Palvelu sisältää seuraavat toiminnallisuudet:

  • Toimii niin puhelimella kuin tietokoneellakin
  • Automaattinen viranomaisraportointi
  • Tehtävien luonti tulevaisuuteen
  • Siirtoasiakirjatietojen koonti ja raportointi (.csv)

Hinnat alkaen:

  • Aloitusmaksu: 299 EUR
  • SaaS-palvelumaksu: 49 EUR/kk (sis. 2 käyttäjätunnusta)

Kysy tarjous suuremmille käyttäjämäärille!

Asiakkaitamme ovat mm.:

Uutisia aiheesta

Envor Group tehostaa materiaalivirtojen hallintaa Flow by Pinja-järjestelmällä

Lähitulevaisuuden pohdintoja ovat myös ajankohtaisen sähköisen siirtoasiakirjan käyttöönotto sekä kuljettaterminaalien päivitys mobiilipäätteisiin sopimuskuljettajille ja urakoitsijoille.

Puhas Oy tehostaa materiaalien hallintaa Flow by Pinja -järjestelmällä

Digitalisointiprojektin tärkeimpänä tavoitteena oli päivittää materiaalivirtojen hallinnan järjestelmät. Tämän lisäksi haluttiin siirtyä käyttämään sähköistä siirtoasiakirjaa.

Ekokymppi automatisoi materiaalivirtojen hallinnan prosessejaan Flow by Pinja-järjestelmällä

Ensimmäisenä sisäiseen testaukseen otetaan Pinjan sähköinen siirtoasiakirja.

Jätelain uudistus vauhditti Kierto Ympäristöpalvelujen Flow by Pinja -järjestelmähankintaa

Sähköinen siirtoasiakirja on yksi tärkeimmistä hankkeen tavoitteista.