Tuotannon IT-ympäristön ylläpito

Emme ota vain ylläpitovastuita haltuun, ymmärrämme tuotantosi kriittisyyden ja varmistamme sen jatkuvuuden

Minimoi tuotannon häiriötilanteet ennakoimalla uhat

Teollisuuden digitalisaation myötä tuotannossa esiintyy yhä enemmän IT-infraa. Samanaikaisesti tuotannon IT-ympäristön osalta tilanne on usein se, että uhkia ei ole tunnistettu ja vastuita määritetty. Lisäksi ei tiedetä, mitä kaikkea IT-ympäristössä on. Tästä syystä tuotannon IT-infra aiheuttaa merkittäviä riskejä mahdollisille tuotantokatkoksille ja -häiriöille.

Tutustu Pinjan palveluihin

Huolehtimalla tuotannon IT-ympäristöstä:

Tiedostat ja hallitset tuotannon kannalta kriittiset riskit

Tiedät, että tuotantoympäristön tietoturva on kunnossa

Minimoit mahdolliset tuotantokatkokset, -häiriöt ja seisonta-ajat

Miksi tuotannon IT-ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää?

Tavoitteena on varmistaa se, ettei tuotantokatkoksia ja -häiriöitä tule tai kriittistä tuotantodataa katoa syistä, joihin olisi voitu ennalta varautua. Tuotannon IT-ympäristön ylläpidon keskeisimpiä toimintoja ovat puolestaan jatkuva valvonta, päivittäisjohtamisen tukeminen sekä ennakoivat toimenpiteet tuotannon sujuvuuden varmistamiseksi.

Jos tuotannon kannalta kriittisiä osa-alueita ei ole tunnistettu, tuotannon voi seisauttaa sopivassa kohdassa tuotantoketjua oleva pienikin yksittäinen tekijä. Jos tuotannolle kriittisten laitteiden tai ohjelmistojen suorituskykyä ei valvota, riskit kasvavat päivä päivältä suuremmiksi.

Ota yhteyttä!

Ylläpidä tuotannon IT-ympäristöä yhdessä kumppanin kanssa

Luotettava

Ulkoistamalla tuotannon IT-ympäristön ylläpidon, vapautat aikaa muuhun sekä varmistat IT-ympäristön vikasietoisuuden ja tuotannon tehokkaan toiminnan.

Läpinäkyvä

Kumppanin kanssa vastuut tuotannon IT-ympäristön hallinnasta ovat selkeät eikä IT:n ymmärrys ole henkilöitynyt vain tietyille työntekijöille.

Turvallinen

Jos tuotantoon tuodaan uusi järjestelmä tai prosessi, kumppani huolehtii myös, että ratkaisu on riskien, toimivuuden ja hallinnan kannalta toteutettavissa.

Pinjan palvelut tuotannon IT-ympäristön ylläpitoon

Tukipalvelut 24/7

 • Keskitetty yhteydenottopiste (SPOC)
 • Etä- ja lähituki
 • Palveluportaali ja valmiit ohjeet yleisiin palvelutilanteisiin
 • Asiantuntijoillamme on työturvallisuuskortti

Laitteet

 • Laitteiden hankinta (kertamyynti tai vuokrasopimus)
 • Asennus, toimitus, käyttötuki ja elinkaaren hallinta
 • Varalaiteratkaisut

Ohjelmistot

Ohjelmistolisenssien (mm. Microsoft 365, Google Workspace, Adobe) hankinta, hallinta ja käyttötuki

Hallinta- ja valvontapalvelut 24/7

 • ITIL-toimintamallin mukainen palvelutuotanto
 • Palvelupäällikköpalvelut
 • Identiteetin- ja pääsynhallinta (IAM)
 • Tekniset valvonta- ja varmistusratkaisut
 • IT-ympäristön dokumentointi

Tietoturvapalvelut

 • Tietoturvan hallintapalvelut
 • Modernit salasanojen ja pääsynhallinnan ratkaisut
 • Lokienhallinta
 • Hyvät käytännöt
 • Tietoturvan konsultointi

Konesali- ja julkipilvipalvelut

 • Yksityisen pilven ratkaisut suomalaisista, tietoturvallisista (mm. ISO 27001, ISO 22301 ja Katakri) ja 100% vihreän energian konesaleista (3 kpl)
 • Julkisen pilven ratkaisut Azure, AWS ja GCP -pilvipalveluita hyödyntäen

Verkkopalvelut

 • Fyysiset ja virtuaaliset verkot (toimisto, tuotanto, konesali ja julkipilvi)
 • Etäyhteysratkaisut
 • Tietoverkko- ja tietoliikenneyhteydet
 • Verkkolaitteet
 • Verkon valvonta- ja hallintapalvelut (mm. IDS/IPS)
 • Verkkokonsultointi

Asiantuntijapalvelut

 • Tuotannon IT-ympäristön ratkaisujen suunnittelu
 • Riskikartoitukset ja kehityssuunnitelmat
 • Palveluiden käyttöönotto ja koulutus
 • Konsultointi
 • Migraatiot ja pilvisiirtymät
 • Tietohallintopäällikkö palveluna

Esimerkkejä asiakkaistamme

Asiakkaidemme kokemuksia

Kalmar

Pinjalle ulkoistettu IT-ylläpito tukee Kalmarin tuotekehitysyksikössä verkkoympäristön vakautta ja ehkäisee häiriötilanteita.

Betoniteam

Pinja aloitti kehitystyön kartoittamalla koko Betoniteamin IT-ympäristön.

Miten pääsen alkuun? Yhteistyön lähtökohtana on ymmärrys asiakkaan tavoitteista, tietotyön prosesseista ja kipupisteistä.

30 minuutin etäpalaveri tilanteen kartoittamiseksi

Ratkaisuehdotus tavoitteen saavuttamiseksi

Ratkaisuehdotuksen arviointi yhdessä

Yhteistyösopimus

Ratkaisun käyttöönotto

Tuki- ja ylläpitopalvelut sovittaessa