Kalmar

Pinjalle ulkoistettu IT-ylläpito tukee Kalmarin tuotekehitysyksikössä verkkoympäristön vakautta ja ehkäisee häiriötilanteita.

Yhteistyöstä lyhyesti

Kalmar kilpailutti RDE-verkon ylläpidon

Vuoden 2021 alussa Kalmarin tuotekehitysyksikkö kamppaili takkuilevan ja epäluotettavan verkkoympäristön kanssa. Usein esiintyvät ja pitkäkestoiset verkkokatkokset hidastivat yksikön perustoimintaa ja asettivat haasteita sekä yksittäisten projektien läpiviemiselle että koko liiketoiminnan sujuvuudelle. Kilpailutuksessa kumppaniksi valittiin Pinja.

Pinjan IT-ylläpito pureutui verkkohäiriöihin

Pinjan verkkoasiantuntijat ovat olleet Kalmarin käytettävissä yhteistyön alusta asti ja vastanneet tuotekehitysyksikön RDE-verkon ylläpidosta ja kokonaisvaltaisesta hallinnasta. Kalmarille nimettytiimi koostuu Pinjan kokeneista verkkoasiantuntijoista, jotka reagoivat ketterästi erilaisiin tarpeisiin ja ovat minimoineet kriittiset verkkohäiriöt. Lisäksi Pinjan valvomo tarkkailee jatkuvasti RDE-verkon toimintaa ja reagoi tarvittaessa poikkeamiin.

Tuotantoympäristöihin erikoistunut palvelu takaa verkon vakauden

Päivittäisen ylläpidon ja pienkehityksen lisäksi Pinja tarjoaa jatkuvaa IT-konsultointia ja ehdottaa toimenpiteitä verkon kehittämiseksi ja prosessien virtaviivaistamiseksi niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä. Tiiviin yhteistyön ansiosta häiriöitä voidaan tehokkaasti ehkäistä.

Tilanne on parantunut huomattavasti, kun olemme saaneet käyttöömme Pinjan verkkoasiantuntemuksen. Pääsimme alusta alkaen kiinni ongelman ytimeen, ja voimme jälleen edistää tuotekehitystä ilman, että takkuileva verkko häiritsee päivittäistä toimintaa.

Harri Palm, Kalmarin DevOps-tiimin vetäjä

Haaste: Vakaan ja luotettavan RDE-verkon varmistaminen tuotekehitykseen

Tampereen Ruskossa sijaitsevassa Kalmarin valtavassa teknologia- ja osaamiskeskuksessa tehdään päivittäin satama-automaation historiaa, kun satamanosturien keskellä työskentelevässä tuotekehitysyksikössä testataan automaatio-ohjelmistojen uusia toiminnallisuuksia ja tehdään laadunvarmistusta. Yksikön työn ansiosta satama- ja terminaaliympäristöt voivat toimia saumattomasti ympäri maailmaa. 

Kalmar esittelee kehittämiään ratkaisuja asiakkaille säännöllisesti paikan päällä keskuksen testikentällä, usein etävalvomosta käsin. Muun muassa tästä syystä toimiva RDE-verkko on kriittinen osa Kalmarin automaatioteknologian kehittämistä ja julkaisemista. Ennen Pinja-yhteistyötä esiintyneet verkkohäiriöt vaikeuttivatkin Kalmarin työtä merkittävästi. 

”Vakaasti toimiva verkko on edellytys työllemme tuotekehitysyksikössä. Aiemmin esiintyneet verkkohäiriöt aiheuttivat meille suurta haittaa, sillä ne katkaisivat ohjelmistojen testiajon ja viivästyttivät näin työtämme. Tilanne oli yksinkertaisesti saatava korjattua, jotta saisimme tuotokset asiakkaille ajoissa”, kertoo Marko Anttila, Director, Release Management Kalmarilta.

Kalmar oli jo aiemmin tehnyt Pinjan kanssa yhteistyötä ja hyödyntänyt Pinjan asiantuntemusta ohjelmistosuunnittelussa. Tässä yhteydessä huomattiin, että Pinjalla on vankkaa osaamista myös verkkoympäristöjen hallinnasta. Kun verkon kanssa ilmeni ongelmia, Kalmar kääntyi Pinjan puoleen ja valitsi RDE-verkon ylläpidon kilpailutuksessa Pinjan IT-kumppanikseen vuoden 2021 alussa.

Ratkaisu: Verkon IT-ylläpito ulkoistettiin Pinjalle, häiriöiden määrä vähentynyt eksponentiaalisesti

Kalmarilta kerrotaan, että IT-ylläpito Pinjan voimin on parantanut Kalmarin näkökulmasta tuotekehityksen päivittäistä työtä roimasti. Yhteistyön aikana toteutetut verkon korjaustoimenpiteet ovat tuottanut tulosta, ja vakaampi verkko on poistanut viivästyksiin liittyvät ongelmat.

Aiemmin verkkokatkoksia ilmeni pahimmillaan useita kertoja päivässä useammin minuutin ajan, nyt katkoksia ilmenee harvoin. Nämäkin häiriöt johtuvat pitkälti verkon rakenneongelmista ja näiden synnyttämistä kuormituspiikeistä.

”Tilanne on parantunut huomattavasti, kun olemme saaneet käyttöömme Pinjan verkkoasiantuntemuksen. Pääsimme alusta alkaen kiinni ongelman ytimeen, ja voimme jälleen edistää tuotekehitystä ilman, että takkuileva verkko häiritsee päivittäistä toimintaa”, vahvistaa Harri Palm, DevOps-tiimin vetäjä.

Häiriöiden määrä on vähentynyt sekä yksittäisillä korjauksilla että ehkäisevillä toimenpiteillä, joiden ansiosta katkosten määrä on tippunut murto-osaan aiemmasta. Pitkät verkkokatkot saatiin loppumaan täysin noin puolen vuoden sisällä Pinjan ylläpidon alkamisesta.

”Verkko on nyt huomattavasti vakaampi ja luotettavampi – katkokset ovat häviämässä kokonaan”, Palm toteaa.

Samalla yksikön työntekijöiden tyytyväisyys on noussut, kun toimiva verkko on sujuvoittanut arkea ja poistanut viivästyksiä perustoiminnassa.

Tiiviillä yhteistyöllä parempi toimintavarmuus koko yksikköön

Yhteistyö Pinjan kanssa on ollut tiivistä, kun Kalmarin ja Pinjan asiantuntijat ovat yhdessä etsineet ratkaisuja ongelmiin ja työn sujuvoittamiseen. Kalmar kiittelee Pinjaa aktiivisuudesta.

”Pinjan reagointi- ja ongelmanratkaisukyky on tehnyt meihin vaikutuksen. Olemme aina saaneet asiantuntevaa apua, niin kiireellisissä haasteissa kuin pidemmän aikavälin suunnittelussa”, Anttila tiivistää.

Kalmar ja Pinja suunnittelevat myös yhdessä liiketoimintakriittisen verkon kokonaisvaltaista uudistamista ja uudelleen rakentamista Pinjan osaamista hyödyntäen. Verkko aiotaan uusia kokonaisuudessaan, jotta loputkin häiriöt jäävät historiaan. Uusi verkkoarkkitehtuuri ja runkolaitteisto mahdollistavat Kalmarille häiriöttömän arjen lisäksi entistä tehokkaammat tuotekehitys- ja testausprosessit.

Pinjan ICT-liiketoiminnan johtaja Tuomas Lassila on mielissään siitä, että Pinja on saanut olla mukana tukemassa Kalmarin tuotekehitysinnovaatioita ja odottaa innolla yhteistyön jatkumista verkkouudistuksessa ja ylläpidossa.

”Kalmar on äärimmäisen mielenkiintoinen toimija alallaan ja tekee tuotekehityksessään innovaatioita, joista kuulemme varmasti tulevaisuudessa”, Lassila toteaa. ”On hienoa, että pääsemme Kalmarin luotettuna IT-kumppanina rakentamaan verkkoympäristöä merkityksellisen työn tueksi ja seuraamaan uusia innovaatioita läheltä.”

Kuva: Kalmar

Kalmar pähkinänkuoressa

2013 avattiin Tampereella Ruskon teknologia- ja osaamiskeskus

30 eri maassa toimintaa

50+ palomuuria ja kytkinlaitetta tuotekehitysyksikön RDE-verkossa

Tutustu menestystarinan palveluihin

IT-palvelut

IT-kumppani, joka pitää tuotantosi ja sinut aina ajan tasalla.

Asiakkaidemme kokemuksia

Prima Power

Prima Power valjasti kehittämisen ja innovoinnin tueksi Pinjan IoT-ratkaisut ja asiantuntijapalvelut

Elega

Keittiökalusteiden valmistaja Elega antoi IT-palveluiden ylläpidon ja kehityksen Pinjan osaaviin käsiin.

EasyOpp

Toiminnanohjauspalveluita tarjoava EasyOpp jatkaa voimakasta kasvuaan hyödyntäen Pinjan monipuolista ohjelmistokehityskumppanuutta

JAMK

”Pinjan ratkaisujen ansiosta manuaalinen työ on vähentynyt, kun saadaan muodostettua esim. yhteenvedot ja tilannekatsaukset nopeasti."

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä