Tiedolla johtamisen koulutus- ja konsultointipalvelut

Täsmäkoulutusta ja pidempiä koulutuspolkuja tiedolla johtamisen taitojen syventämiseen

Kehitä Power BI -raportoinnin ja tiedolla johtamisen osaamistasi Pinjan asiantuntijoiden tuella

Pinjan koulutustarjonta sisältää kolme eri kokonaisuutta, joista jokainen voi löytää itselleen ja organisaatiolleen sopivan tasoisen koulutuksen. Tarjoamme täsmäkoulutuksia ja pidempiä koulutuspolkuja aina Power BI:n vasta-alkajista tietovarasto- ja Power BI -pääkäyttäjiin asti. Koulutukset ovat suunnattu eri kokoisille organisaatioille ja yrityksille toimialasta riippumatta ja ne voidaan myös räätälöidä tarpeidesi mukaan.

Tutustu koulutustarjontaamme

Tutustu Pinjan koulutustarjontaan organisaatioille ja yrityksille

Työkalut tutuiksi – vahvista Power BI -osaamistasi

Täsmä Power BI -koulutusta tai pidempiä koulutuspolkuja halutuista raportoinnin aiheista.

Oppimista käytännössä – opi asiantuntija tukenasi

Asiantuntijan opastuksella tukea omaan kehittymiseen ja raportoinnin hyödyntämiseen.

Tarvemäärittely ja raportointiprojekti – löydä yrityksesi raportoinnin tarpeet ja vie suunnitelma käytäntöön

Raportoinnin tarpeiden tunnistaminen, priorisointi ja dokumentointi ohjatusti. Demo- tai raportointiprojekti yhteisesti sovitusta kokonaisuudesta.

Löydä sopiva Power BI -koulutus kumppaniverkostostamme

Pinjalla on pitkä historia Power BI -koulutusten järjestämisestä myös yhteistyökumppaneidemme kanssa. Koulutukset pidetään webinaareina ja tarjonnasta löytyy koulutuksia moneen eri osaamistasoon.

Power BI:n ohella järjestämme myös monipuolisesti erilaisia Excel-koulutuksia.

Power BI -koulutukset kumppaniverkostomme kanssa:

 • Power BI -raportoinnin perusteet
 • Power BI – Datan muokkaus ja mallinnus
 • Power BI DAX – Oleelliset funktiot
 • Power BI -visualisointi
 • Power BI -raporttien julkaisu, jakaminen ja hallinta
 • Power BI -raporttien käyttökoulutus

Ilmoittaudu koulutuksiin kumppaneidemme sivuilta:

Työkalut tutuiksi -koulutuspaketit

Pinja BI-Webinaarit – 1,5 h Power BI -koulutukset

Pinja BI-Koulu – 1-2 päivän Power BI -koulutukset

Pinja BI-raportoinnin koulutusohjelmat – laajemmat tiedolla johtamisen kokonaisuudet

Pinja BI-Webinaarit

Webinaareissa pidetään täsmäkoulutus osallistujien valitsemasta raportoinnin aihekokonaisuudesta. Verkkokoulutus kestää 1,5 h, jonka aikana osallistujat voivat esittää kysymyksiä kouluttajalle. Osallistujat saavat koulutuksen tallenteen käyttöönsä kuukaudeksi koulutuksen jälkeen. Esimerkkejä aihekokonaisuuksista ovat Power BI -perusteet, Power BI -visualisointi ja Power BI -käyttökoulutus loppukäyttäjille.

Kenelle?

 • Kaikille raportointia työssään tekeville tai muuten vain raportoinnista ja Power BI:stä kiinnostuneille
 • Talousjohtajalle, henkilöstöjohtajalle, controllerille, raportoinnista vastaaville, kehittämispäälliköille

Hyödyt

 • Nopeasti verkkokoulutusta joustavasti sijainnista riippumatta
 • Kysy kysymyksiä asiantuntijalta webinaarin aikana
 • Koulutuksessa ei esitietovaatimuksia

Kysy lisää

Pinja BI-Koulu

BI-Koulu on 1-2 päivän koulutus halutusta raportoinnin teemasta. Sisältö räätälöidään osallistujille sopiviksi. Koulutuksessa osallistujat pääsevät tekemään harjoituksia koulutuksen aiheista asiantuntijan ohjaamana ja voivat kysyä tukea omiin raportoinnin haasteisiin päivän aikana. Koulutuksen teemana voi olla esimerkiksi Power BI:n perusteet tai Power BI -jatko.

Kenelle?

 • Power BI -koulutus kaikille raportointia työssään tekeville tai muuten vain raportoinnista ja Power BI:stä kiinnostuneille
 • Talousjohtajalle, henkilöstöjohtajalle, controllerille, raportoinnista vastaavalle, kehittämispäällikölle
 • Tiedolla johtamisen ja raportoinnin kehittämisprojektin jäsenille

Hyödyt

 • Harjoitusten ohjaus asiantuntijan toimesta ja laadukkaat koulutusmateriaalit
 • Käytännöllisiä harjoituksia koulutuksen aiheista ja tukea omiin raportoinnin haasteisiin koulutuksen yhteydessä

Kysy lisää

Pinja BI -raportoinnin koulutusohjelmat

Tiedolla johtamisen koulutuspoluilla käydään kattavasti tiedolla johtamisen tärkeimpiä teemoja ja syvällisesti raportoinnin työvälineitä. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toteuttaa itse raportteja ja jatkaa itsenäisesti raportoinnin kehittämistä. Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia työskentelytapoja. Koulutuksen teemana voi olla tiedolla johtamisen työkalut (Power BI) tai laajempi kokonaisuus, jossa työkalujen ohella tutustutaan tiedon hallintaan, jakamiseen ja mallintamiseen, raporttien määrittelyyn ja viestintään sekä edistyneeseen analytiikkaan.

Kenelle?

 • Power BI -koulutus täydentää erittäin hyvin osallistujien aiempaa koulutusta ja työkokemusta sekä sopii kaikille toimialoille
 • Tavoitteena on, että opiskelijat kehittyvät BI-osaajiksi ja/tai täydentävät aiempaa kokemustaan BI-osaamisella
 • Tiedolla johtamisen ja raportoinnin kehittämisprojektin jäsenille ja pääkäyttäjille

Hyödyt

 • Kattava raportointi- ja Power BI -koulutus, joka tukee kehitysprojektin käyttöönottoa
 • Projektityönä osallistujat voivat työstää haluamiaan raportteja
 • Toteutus joustavasti lähi- tai etäopetuksena

Kysy lisää

Oppimista käytännössä -koulutuspaketit

Pinja BI-Paja raportoinnin kehittämiseen

Tietovarasto- ja BI-loppukäyttäjäkoulutukset

Tietovarasto- ja BI-pääkäyttäjäkoulutukset

Pinja BI-Paja

BI-Pajassa kehitetään raportteja yhdessä asiantuntijan tukemana. 7 h työpajassa muokataan raportin visualisointeja, laskukaavoja tai muita teknisiä ominaisuuksia. Työpajan sisältö räätälöidään asiakkaan toivomuksen mukaan. Työpajassa voidaan pohtia useita raportoinnin haasteita.

Kenelle?

 • Tarvitsen uusia ideoita nykyiseen raporttiini tai asiantuntijan tukea yksittäisessä raportoinnin haasteessa
 • Haluan asiantuntijan käyvän läpi raporttini ja antavan näkemyksensä haluamastani aiheesta

Hyödyt

 • Asiantuntijan tukea raporttien haasteissa
 • Oppimista tekemällä ja nopeaa kehittämistä
 • Työskentely etätyöpajana

Kysy lisää

Tietovarasto- ja BI-loppukäyttäjäkoulutukset

Tiedolla johtamisen loppukäyttäjäkoulutuksessa muodostetaan organisaation tarpeita vastaava koulutus asiakkaan tiedolla johtamisen ja raportoinnin ratkaisuista raporttien käyttäjille. Koulutukseen osallistuvat oppivat hyödyntämään tehtyjä raportteja ja tiedolla johtamisen ratkaisua.

Tuotos

 • Koulutusmateriaalit oman raportoinnin hyödyntämisestä ja koulutusten nauhoitteet 
 • Käyttäjien haasteiden henkilökohtainen opastus
 • Tietovarasto- ja raportointiratkaisun nopeampi käyttöönotto

Hyödyt

 • Loppukäyttäjät saavat koulutuksen raportointiratkaisun olennaisimmista asioista
 • Työyhteisön tiedolla johtamisen ymmärryksen kasvattaminen ja osaaminen raportoinnin hyödyntämisestä
 • Koulutuksen jälkeen loppukäyttäjät voivat alkaa heti itse käyttää raportteja

Kysy lisää

Tietovarasto- ja BI-pääkäyttäjäkoulutukset

Tiedolla johtamisen pääkäyttäjäkoulutuksessa muodostetaan organisaation tarpeita vastaava koulutus asiakkaan tiedolla johtamisen ja raportoinnin ratkaisuista raportoinnin kehittäjille ja ylläpitäjille. Koulutukseen osallistuvat oppivat käyttämään ja ylläpitämään ratkaisua asiakkaan haluamissa määrin.

Kenelle?

 • Koulutusmateriaalit omasta tietovarasto- ja raportointiratkaisusta sekä koulutusten nauhoitteet 
 • Pääkäyttäjien toteuttamia raportteja omasta tietovarasto- ja raportointiratkaisusta
 • Tietovarasto- ja raportointiratkaisun nopeampi käyttöönotto

Hyödyt

 • Pääkäyttäjät saavat ratkaisun kokonaiskuvan ja yksityiskohtaisen opastuksen
 • Työyhteisön tiedolla johtamisen ymmärryksen kasvattaminen ja osaaminen raportoinnin toteuttamisesta
 • Koulutuksen jälkeen pääkäyttäjät voivat alkaa heti itse toteuttaa raportteja

Kysy lisää

Tarvemäärittely ja raportointiprojekti

Raporttien ja mittareiden määrittely

Raportoinnin määrittelyssä muodostetaan organisaation tarpeista toteutuskelpoinen raportoinnin kokonaisuus. Määrittelyssä voidaan käyttää pohjana jo olemassa olevia ideoita tai niitä työstetään työpajoissa. Työpajoissa kartoitetaan, määritellään ja priorisoidaan mittareita, sekä mietitään raporttien viestiä organisaatiossa. 

Tuotos

 • Raportoinnin roadmap ja raporttien kuvaukset
 • Ylätason kuvaus tietomallista ja raportointikokonaisuuksista
 • Mittareiden kuvaukset ja priorisointi

Hyödyt

 • Ajatuksien ja ideoiden jäsentäminen toimiviksi raportointikokonaisuuksiksi
 • Ymmärrys raportoinnin toteutuksen vaiheistuksesta
 • Raportit ja mittarit johtavat aidosti toimintaan
 • Määrittelystä voidaan jatkaa suoraan raportointiratkaisun toteutukseen

Kysy lisää