Business Intelligence

Tiedon etsimisestä tiedolla toimimiseen

Hyödynnä hiottu toimintamallimme Power BI -raportoinnin kehittämisessä älykkäämmäksi

Tiedolla johtamisella tarkoitamme oikeaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Raportoinnin ja tiedon visualisoinnin kautta voimme paremmin ymmärtää organisaation tai yrityksen nykytilan ja parantaa ennustettavuutta.

Hyvä päätöksenteko pohjautuu laadukkaan tiedon lisäksi sen jakamiseen päätöksentekoon osallistuville. Erinomainen tiedolla johtaminen parantaa kilpailukykyä, lisää henkilöstön itseohjautuvuutta ja tuo kustannussäästöjä.

Webinaari: Siirry tiedon etsimisestä tiedolla toimimiseen – enemmän kuin pelkkiä lukuja ja taulukoita

90 % yritysten BI-ratkaisuista on rakennettu pilveen vuonna 2022 (Gartner)

3/4 yrityksen datasta jää analysoimatta (Forrester).

Miksi Power BI tiedolla johtamisen ratkaisuksi?

Markkinoiden johtava BI-ratkaisu (Gartner 2022)

Ei suuria investointeja - nopea ja selkeä käyttöönotto

Laajennettavissa tietovarastolla tarpeiden kasvaessa

Miksi tiedon jalostamisen merkitys on kasvanut?

Moderneilla itsepalvelu BI-työkaluilla saadaan kustannustehokkaasti isoja määriä dataa yhdistettyä, analysoitua ja visualisoitua muotoon, joka helpottaa päätöksentekoa. BI-työkalut mahdollistavat sen, että dataan saadaan lisättyä ihmisten äly, joka johtaa palveluiden kehittämiseen ja aivan uusien palveluiden innovointiin. Pilvipohjaiset BI-työkalut tuovat kustannussäästöjä kun fyysisiin konesaleihin ei tarvitse investoida.

Digitalisaation myötä tiedonkeruuta on tehostettu ja datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Monissa yrityksissä ei kuitenkaan pystytä hyödyntämään valtavaa datamäärää. Raportointia kehittämällä voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä ja nostaa niin yrityksen tehokkuutta kuin kilpailukykyä.

Blogi: Kohti tiedolla toimimista – miksi ja miten?

Tiedon keräämisen, analytiikan, raportoinnin sekä tietovarastoinnin ratkaisut

Me tiedämme mitä tehdä, kun yrityksen data pitää saada koottua lukuisista lähteistä yhteen liiketoiminnan raportointia, analysointia ja ennustamista varten. Tuotamme tietovarastot kokoamaan yrityksen datalähteet yhteen luotettavasti ja varmasti, vaativimmatkin tarpeet huomioiden.

Yrityksenne saa visuaaliset ja selkeät näkymät liiketoiminnan eri tarpeisiin, helpottamaan päivittäistä, viikoittaista, kuukausittaista ja vuosittaista raportointia ja ennustamista.

Saatte käyttöönne laajan kokemuksemme ja ymmärryksemme digitaalisen yhteiskunnan tiedolla johtamisen tarpeista ja prosesseista.

Varaa aika asiantuntijamme kanssa

Tutustu ratkaisuihin tarkemmin

Määrittelyprojekti

Raportoinnin määrittelytyöpajoissa muodostetaan organisaation tarpeista toteutuskelpoinen raportoinnin kokonaisuus. Määrittelyvaiheen tuloksena:

 • Työpajoissa priorisoidaan tärkeimmät raportointikokonaisuudet ja sisällöt
 • Saatte käyttöönne ylätason kuvaukset raportointikokonaisuuksista ja ratkaisun vaiheistuksesta
 • Määrittelemme, kuvaamme ja visualisoimme mittarit
 • Yrityksellenne muodostuu raportoinnin roadmap

Määrittelyprojekti sisältää aloituspalaverin, 3 etätyöpajaa ja lopputuotoksen esittelyn. Hinta 4500€ (alv. 0%).

Määrittelystä voidaan jatkaa suoraan Power BI -raportointiratkaisun toteutukseen.

Raportoinnin kehittäminen Power BI:llä

Olemme Power BI -raportointiin erikoistunut tiedolla johtamisen kumppani ja haluamme auttaa asiakkaitamme löytämään oman suunnan tiedolla johtamisessa.

 • Määrittelyvaiheen avulla löydämme tärkeimmät mittarit ja raportit, joiden priorisoinnin jälkeen saatte nopeasti tuloksia
 • Rakennamme asiakkaan tarpeiden mukaisen Power BI -ratkaisun, joka skaalautuu myös tulevaisuuden tavoitteisiin
 • Power BI -työkalun käyttöönotto ei vaadi suuria investointeja
 • Ratkaisumme ytimessä on Power BI -osaamisen siirtäminen asiakkaalle

Tietovarastot

Suunnittelemme ja toteutamme tietovarastoratkaisuja Microsoft Business Intelligence -teknologialla:

 • Datan keräys, siivous, jalostus ja mallinnus tietovarastoon eri tietolähteistä
 • Tietovarastoautomaatiolla tietovarastot esim. Microsoft Azure, SQL Server tai TimeXtender-ympäristöihin
 • Työläiden ja manuaalisten ETL-prosessien automatisointi
 • Virheiden vähennys, dokumentoinnin automatisointi, tietovaraston ylläpidon helpotus ja datan visualisointi BI:llä

Tiedon etsimisestä tiedolla toimimiseen - Pinjan toimintamallilla saat nopeasti näkyviä tuloksia

Selkeä määrittelyvaihe

Varmistamme projektin onnistumisen ja minimoimme riskit selkeällä määrittelyllä projektin alkuvaiheessa.

Nopea ja laadukas toteutus (PoC, Proof of Concept)

Saat nopeasti ensimmäiset näkyvät tulokset raportoinnin kehittämisessä, automatisoinnissa ja visualisoinnissa

Raportoinnin hallittu jatkokehitys

Raportoinnin ja tietovaraston laajentaminen sidosryhmille, edistyneeseen analytiikkaan ja osaksi uusia palveluita liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

Osaamisen siirto asiakkaalle

Varmistamme asiakkaalle edellytykset jatkaa Power BI -käyttöä myös yhteisen kehitysprojektin jälkeen.

Menestystarinoitamme:

Jydacom

Jydacom Oy on rakennusliikkeiden järjestelmätarpeisiin erikoistunut ohjelmistotalo. Jydacomin menestyksen salaisuutena ovat ohjelmiston toimialakohtaisuus ja kokonaisvaltaisuus – ratkaisu kattaa kaikki rakennusliikkeen…

Jyväskylän yliopisto

Pinjan Jyväskylän yliopistolle pystyttämän raportointiportaalin myötä käsin tehtävä työ vähenee, seurannasta tulee reaaliaikaista ja ymmärrys eri asioiden syy-seuraussuhteista paranee.

HUS

Kehitystyön päätavoitteena on ollut muodostaa selkeämpi ja kattavampi kokonaiskuva HUSin ja sen eri yksikköjen toiminnasta.

Betset

Betsetin omaan toiminnanohjausjärjestelmään integrointiin Power BI -raportointiratkaisu Pinjan toimintamallilla.

HUS

Raporteilla visuaalisesti esitettävät tiedot vaikuttavat nyt organisaation sisällä päätöksentekoon monella eri tasolla.

Niiralan Kulma

Niiralan Kulman toiminta-alueen kasvaessa Pinjan BI-palvelut tarjosivat kehitystä toimintaan ja sisäisiin prosesseihin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Metsätyö

"Työpajoissa olemme saaneet Pinjalta ohjeita raporttien luomiseen ja ongelmatilanteet ovat ratkenneet mutkattomasti."

JAMK

”Pinjan ratkaisujen ansiosta manuaalinen työ on vähentynyt, kun saadaan muodostettua esim. yhteenvedot ja tilannekatsaukset nopeasti."

Bob the Robot

Bob the Robotille tärkein hyöty yhteistyössä Pinjan kanssa on ollut se, että kaikki käyttävät nyt samoja raportteja ja puhutaan aina…

Juvenes-Yhtiöt

Käytännössä muutos Juvenes-Yhtiöiden raportoinnissa näkyy laadukkaampina myynti- ja ryhmäpalavereina, joissa on visuaalisesti tuotettua, reaaliaikaista tietoa.