Forklift-sovellus

Sahojen ja puunjalostuksen varastonhallinta ja logistiikka tehokkaammaksi

Helpompaa varastonhallintaa sahoille ja puunjalostukseen siihen suunnitellulla sovelluksella

Pinjan Forklift-sovellus tekee sahojen ja puunjalostuslaitosten varastonhallinnasta sekä logistiikasta vaivatonta ja tehokasta. Sovelluksen helppokäyttöinen visuaalinen käyttöliittymä on suunniteltu käytettäväksi tableteilla suoraan trukkien ohjaamossa. Trukin kuljettaja muun muassa näkee GPS-avusteisesta sovelluksesta nopeasti pakettien fyysisen sijainnin sekä ohjeita seuraavista työtehtävistä. 

Sovellus tukee kaikkia tärkeimpiä varastonhallintaan ja pakettien siirtoon liittyviä toimintoja: siirrot varastoalueilla, tuotantolinjojen materiaalivirtojen hallinnan, pakettitoimitukset, kuormien purun ja lastauksen sekä saapuvien pakettien kirjauksen ja siirron varastoalueelle tai tuotantoon.

Esimerkiksi valmiiden tuotteiden lähettämistä sovellus tukee niin, että kuhunkin tilaukseen voidaan kerätä näppärästi tarvittavat paketit, jotka lastataan trukilla kuorman kyytiin ja merkitään toimitetuiksi suoraan trukkisovelluksella.

Lue lisää!

Forklift-sovelluksen avulla:

Työajan kustannussäästöt ovat jopa 50 %

Raaka-aineiden käyttö tukkipihalta tehostuu ja hävikki vähenee

Lajtteluvirheet vähenevät 50-90 %

Prima Timber laajensi Timber by Pinjan käyttöä varastonhallinnan kannalta keskeisen tärkeään Forklift-sovellukseen

Pinjan järjestelmät ovat virtaviivaistaneet toimintaa laitostemme välillä ja vähentäneet merkittävästi käsityön määrää. Siirtyminen digitalisaatioon ja automaatioon on muuttanut oleellisesti toimintaamme.

Joni Nousiainen, toimitusjohtaja, Prima Timber Oy

Lue menestystarina

Yhteensopiva

GPS-pohjaisen Forklift-sovelluksen voi ottaa käyttöön Pinjan Forest-, Timber– ja Terminal-tuotteiden rinnalle ja se sopii myös muihin markkinoilla oleviin toiminnanohjausjärjestelmiin.

Moneen tarpeeseen

Sovelluksesta on saatavilla versiot sekä pakettien että tukkipihan hallintaan. Tarjoamme lisäksi erikokoisia tablet PC:tä vuokrapalveluna laitetelineineen.

Forklift-sovelluksen ominaisuudet

Varastonhallinta

Trukinkuljettaja näkee nopeasti pakettien fyysisen sijainnin, jolloin pakettien etsimiseen ei tarvitse käyttää aikaa. Näin varastonhallinta ei ole enää niin henkilöriippuvaista, kun pakettien sijainti ei ole kenenkään muistin varassa. Niin ikään trukkien käyttökustannukset pienenevät, kun turha ajo jää pois.

 • GPS-avusteinen sovellus näyttää kuljettajalle trukin ja pakettien sijainnit visuaalisella karttapohjalla
 • Paketit ovat värikoodattu paketin iän ja kiireellisyyden mukaan
 • Sovellus osaa ehdottaa paketeille sopivia säilytyspaikkoja, mikä nopeuttaa kuljettajan työtä ja pitää varastotiedot ajan tasalla
 • Hakutoiminnon avulla kuljettaja paikantaa näppärästi esimerkiksi samankaltaisia tuotteita, jotka täyttävät tietyt hakuehdot sekä samaan toimitukseen tai tuotantoerään liittyvät paketit

Tuotanto

Sovelluksen visuaalisesta käyttöliittymästä kuljettaja näkee samaan aikaan sekä varastoalueet että tuotantolinjalle saapuvat ja sieltä lähtevät paketit. Näin kuljettajalla on selkeä käsitys kokonaistilanteesta: mitä tuotannossa tehdään ja mitä raaka-ainetta tarvitaan varastosta lisää, jotta tuotanto ei keskeydy.

 • Sovellus näyttää kuljettajalle, mistä tarvittava raaka-aine löytyy, kuinka paljon sitä tarvitaan sekä kuinka paljon raaka-ainetta löytyy tietyltä varastoalueelta
 • Paketeilla on omat värikoodit eri tuotantovaiheisiin 
 • Kuljettaja näkee valmiiden pakettien sijainnin ja osaa siirtää ne varastoon oikeaan paikkaan

Toimitukset

Kuljettaja näkee yhdellä silmäyksellä, mitkä toimitukset täytyy käsitellä seuraavaksi ja mitä paketteja toimitukseen sisältyy. Sovellus sujuvoittaa myös lähtevien kuormien ennakkovalmisteluja.

 • Kuljettaja näkee sovelluksesta, milloin kukin toimitus tulee lähettää ja mistä toimitukseen kuuluvat paketit löytyvät
 • Toimitukset nopeutuvat entisestään, kun kuljettaja voi tulostaa tarvittavat rahtikirjat suoraan trukin ohjaamossa ja kuitata samalla toimituksen lähetetyksi

Tukkikentän hallinta

Pyöreän puun hallintaan tukkikentällä on saatavissa oma sovelluksensa. Sovellus näyttää tukkien lajittelulokeroiden ja varastoalueiden täyttötason sekä opastaa tukkien siirtämisessä sopivaan varastopaikkaan ja oikealle sahalinjalle. Sovelluksella voi hallita tukkien lajittelulokeroita, tukkipihan varastoalueita ja sahan raaka-aineiden määrää. Sovelluksesta saa nopeasti kokonaiskuvan tukkipihan varastoalueista sekä tukkien lajittelulokeroiden ja sahan raaka-aineiden määrästä.

 • Kuljettaja näkee sovelluksesta jokaisen lokeron tukkiluokan sekä kuinka paljon tukkeja kyseisessä lokerossa on
 • Lisäksi sovellus ohjaa kuljettajaa viemään kunkin tukkiluokan tukit oikeaan paikkaan ja estää tukkien purkamisen väärään paikkaan
 • Työmääräykset ja työhön tarvittavat raaka-ainemäärät näkyvät sovelluksessa ja se varoittaa kuljettajaa, mikäli sahansyöttöön on päätymässä väärää raaka-ainetta
 • Työ tukkikentällä nopeutuu ja virheiden määrä vähenee jopa 90 %

Lue menestystarina:

Prima Timber

Sahatavaran jatkojalostukseen erikoistunut Prima Timber hyödyntää liiketoiminnassaan Timber by Pinja -järjestelmää ja sen Forklift-sovellusta. Ratkaisu on vähentänyt merkittävästi käsityötä ja…