Uusimaalla ja Päijät-Hämeessä toimiva energiapuun käsittelyyn ja puunkorjuuseen erikoistunut Hakevuori Oy valitsi Forest by Pinja -toiminnanohjausjärjestelmän.

Hakevuori Oy toimii energiapuun hankinnassa, korjuussa, haketuksessa ja myynnissä sekä puunkorjuussa, -hankinnassa ja -kuljetuksessa. Yritys työllistää tänä päivänä n. 40 alan ammattilaista. Hakevuoren kalusto koostuu kuljetuskaluston lisäksi erilaisista hakkureista, kaivinkoneista, kuormaajista ja metsäkoneista.

Hakevuori tulee hyödyntämään uutta järjestelmää mm. puunhankinnassa, haketuksessa sekä puuvarannon hallinnassa. Forest by Pinja on tuotepohjainen modulaarinen järjestelmä, joka mahdollistaa asiakaskohtaiset toimintamallit.

Liiketoimintajohtaja Antti Miettunen Pinjalta on innoissaan asiasta: ”Hakevuori Oy on erinomainen esimerkki Forest by Pinja -järjestelmän joustavuudesta. Nyt toimitettava järjestelmä tarjoaa asiakkaalle perinteisen puukaupan rinnalle työkalut haketukseen ja hakkeen myyntiin esim. energiayhtiöille, jotka arvostavat erityisesti puun alkuperätietoja ja voimalaitostoimituksia valmiiksi oikeilla yksiköillä (MWh).”

”Pinjan järjestelmässä puhutteli monipuolisuus, helppokäyttöisyys sekä laaja-alaiset raportointimahdollisuudet”, toteaa Hakevuoren hankintapäällikkö Anssi Korsström.

Forest by Pinja on Pinjan kehittämä toiminnanohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu metsäteollisuuden tarpeisiin. Järjestelmä on käytössä kymmenillä saha- ja puuteollisuuden yrityksillä Suomessa ja ulkomailla. Forest by Pinja -ohjelmisto mahdollistaa täysin sähköisen puukaupan sekä reaaliaikaisen korjuun ja kuljetuksen. Ohjelmistolla voidaan hallita kokonaisvaltaisesti myös energiapuun käsittely. Pinjan järjestelmät kattavat koko tuotantoketjun toiminnot kannolta valmiiseen jalostettuun lopputuotteeseen asti.

Lisätietoja:

Hakevuori, Anssi Korsström, 0400 264 360, www.hakevuori.fi

Pinja, Antti Miettunen, 040 546 7283, pinja.com