Harvestia Oy ja Pinja ovat sopineet yhteistyöstä, jonka myötä Forest by Pinja -metsäjärjestelmä otetaan Harvestiassa käyttöön syksyllä 2020. Ennen tuotantokäyttöönottoa järjestelmän kuljetussuunnittelutoimintoja, tiedonsiirtoa toimijoiden välillä ja otantamittauksen eri variaatioita sekä erilaisia raportointimalleja jatkokehitetään tukemaan paremmin Harvestia Oy:n toimintamalleja.

Harvestia Oy tekee puukaupan helpoksi metsänomistajalle: puukaupan ja puun korjuun organisoinnin hoitaa sama hankintaesimies, jolloin yhteydenpito tapahtuu suoraan ilman välikäsiä. Puukaupan hallinnointi helpottuu entisestään, kun Harvestia Oy saa käyttöönsä modernin Forest by Pinja -toiminnanohjausjärjestelmän. Jatkossa puukauppa ja siihen liittyvät moninaiset oheistoiminnot hoidetaan kokonaan uudessa järjestelmässä. Rahaliikenteen osalta uusi järjestelmä integroidaan emoyhtiön kirjanpitojärjestelmään. Forest by Pinja tulee helpottamaan erityisesti puukaupan tekoa, kuljetusten ja korjuun hallintaa sekä toimintojen seurattavuutta.

”Halusimme kotimaisen järjestelmän, jonka valmisominaisuudet tukevat toimintaamme mahdollisimman pitkälle”, kertoo Harvestia Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kauranen. 

”Valintaan vaikutti suuresti toimittajan hyvä maine joustavana ohjelmistotalona sekä toimittajan todistettu kyky kehittää järjestelmiään ja toimintatapojaan. Luotamme siihen, että myös myöhemmin tulemme saamaan haluamiamme lisätoimintoja nopeasti ja kustannustehokkaasti”, lisää Pekka Kauranen.

Liiketoimintajohtaja Antti Miettunen Pinjalta on syystäkin tyytyväinen. ”Forest by Pinjan valinta osoittaa jälleen sen, että olemme tehneet oikeita asioita kehittäessämme järjestelmää viimeiset kahdeksan vuotta. Nöyrä asenne, asiakaslähtöisyys ja kentältä tulevat tarpeet määrittävät myös jatkossa sen, miten järjestelmämme kehittyvät tästä eteenpäin”, kiteyttää Antti Miettunen.

Harvestia Oy on Mondi Groupin omistama puunhankintayhtiö. Harvestia hankkii puut Mondi Powerfluten Kuopion Sorsasalossa sijaitsevalle tehtaalle. Lisäksi Harvestia toimittaa puuta useiden muiden yhteistyökumppaneiden tarpeisiin. Puunhankinnan painopiste on Pohjois-Savossa ja Etelä-Savon pohjoisosissa.