Digitalisaation ja teollisuuden uudistamisen kumppani Protacon muuttuu Pinjaksi. Pinjan muodostavat Protacon ja siihen viime vuosina kasvun myötä mukaan tulleet ARROW, SWD, Descal, Netwell, Vision Systems sekä Powen. Pinja on johtava toimija valikoiduissa teollisuuden ohjelmistotuotteissa sekä merkittävä teollisten järjestelmäratkaisujen ja digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen kumppani.

Teollisuuden uudistamisen ja digitalisaation kasvava kysyntä johtuu globaalin toimintaympäristön vaatimasta kilpailukyvyn kehittämistarpeesta. Lisäksi yritysten on välttämätöntä parantaa reagointikykyä poikkeustilanteita ja -olosuhteita varten. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi keskeistä on toimintatapojen uudistaminen ja teknologian tehokkaampi hyödyntäminen. 

“Pinja on kumppani digitalisaatioon ja teollisuuden uudistamiseen. Tekemisemme ytimessä on halu auttaa organisaatioita uudistamaan ja digitalisoimaan toimintaansa sekä viemään muutos asiakkaidemme arkeen saakka. Lupaamme asiakkaallemme olla yhteistyökumppani, jonka kanssa liiketoimintaa kehitetään tulevaisuuden kestäväksi. Pinjan digitalisaation ratkaisuilla valmistavan teollisuuden, prosessiteollisuuden sekä energia- ja kiertotaloussektorin asiakasyrityksissä on mitattu keskimäärin jopa 30 %:n tuottavuusloikkia”, kertoo toimitusjohtaja Veli-Matti Nurminen.

Pinjalla työskentelee Suomessa lähes 500 henkilöä, jotka palvelevat johtavia teollisuus- ja yritysasiakkaita sekä kansainvälisiä organisaatioita 30 eri maassa. Pinjan liikevaihto vuonna 2019 oli noin 40 miljoonaa euroa. 

Poikkeuksellinen palvelutarjonta tuotannon koko elinkaarelle

Pinjan valmiiden ohjelmistoratkaisujen avulla asiakkaat voivat muun muassa tehostaa tuotannon päivittäisjohtamista sekä parantaa käyttövarmuutta ja laatua. 

Pinja tehostaa toimitusketjun hallintaa, luo uusia digitaalisuuteen perustuvia liiketoimintamalleja ja kehittää tiedolla johtamista. Pinja tarjoaa osaamista myös tuotantolaitosten suunnitteluun, modernisointiin ja automaatioon.

“Kehitämme ja tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa koko elinkaarella, konsultoinnista suunnitteluun, toteutuksesta ylläpitoon ja täysin uusien liiketoimintamallien rakentamiseen. Yhdistämme olemassa olevaa hyväksi koettuihin nykypäivän teknologioihin. Visioimme tulevaa ja viemme uudet ideat käytäntöön”, Nurminen kuvailee.

Pinjan työntekijät ovat teollisuuden ja digitalisaation asiantuntijoita: ohjelmistokehittäjiä, automaation osaajia, teollisuuden suunnittelijoita, IT-asiantuntijoita ja asiakaspalvelun ammattilaisia. Yhtiön asiakaskunnassa on puolestaan laaja skaala eri toimialojen yrityksiä. 

“Meillä jokainen pääsee toteuttamaan haastavia projekteja muiden ammattilaisten kanssa ja osaamista arvostetaan. Pinja tunnetaan myös työnantajana, joka joustaa elämäntilanteiden mukana”, Nurminen sanoo.

Lisätietoja

Veli-Matti Nurminen
CEO
+ 358 50 385 9911
veli-matti.nurminen@pinja.com

Lue lisää

Me olemme Pinja
Lataa Pinja-esitePinja
on kumppanisi digitalisaatioon ja teollisuuden uudistamiseen.
Olemme oppaana liiketoiminnan kehittämisessä tuotannon koko elinkaaren ajan: konsultoinnista suunnitteluun, toteutuksesta ylläpitoon ja täysin uusien digitaalisten liiketoimintamallien kehittämiseen. Asiakkaamme ovat teollisia toimijoita, jotka haluavat hyödyntää teknologiaa ja uusia liiketoimintamalleja kilpailijoitaan nopeammin ja tehokkaammin. Olemme vastuullinen toimija. Tehostamalla asiakkaidemme toimintaa autamme heitäkin kestävämpään liiketoimintaan maailmassa, joka tarvitsee vastuullisia ratkaisuja nyt enemmän kuin koskaan. Pinja työllistää Suomessa lähes 500 henkilöä, jotka palvelevat johtavia suomalaisia teollisuus- ja yritysasiakkaita sekä kansainvälisiä organisaatioita yli 30 maassa. Kasvamme voimakkaasti ja liikevaihtomme vuonna 2019 oli noin 40 miljoonaa euroa.