Suomen suurimman erikoissairaanhoidon toimijan HUSin toimipisteissä otetaan vaiheittain käyttöön Pinjan toteuttama Minun Ateriani -sovellus. Sovelluksella mahdollistetaan potilaille suurempi valinnanvapaus ruoka-annosten valinnassa, tehostetaan ruuan jakelua, digitalisoidaan tiedonkulkua ja pyritään vähentämään ruokahävikkiä. Jo pienikin hävikin vähentäminen yksittäisissä aterioissa tuottaa vuositasolla ison hyödyn, sillä HUSissa tarjoillaan kaikki päivän ateriat jopa 3 000 potilaalle.

Tavoitteena paperin ja hävikin vähentäminen

Uuden Minun Ateriani -sovelluksen käyttöönotto palvelee HUSissa monia yhtäaikaisia tavoitteita, kuten ruokajakelutietojen digitalisointi, virheriskin pienentäminen sekä hävikin vähentäminen. HUSin ja Pinjan yhdessä kehittämällä palvelulla lisätään myös asiakkaiden vaikutusmahdollisuutta omaan ruokaansa ja pyritään siten tarjoamaan maistuvampaa ruokaa ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä.

Sovelluksella vähennetään samalla paperin määrää, sillä aiemmin hoitajien paperille keräämät ateriatiedot kulkevat nyt sähköisessä järjestelmässä. Kehityshanke on osa HUSin tavoitetta siirtyä paperittomaksi sairaalaksi.

– Minun ateriani -sovelluksella haluamme lisätä potilaan vaikutusmahdollisuuksia omaan ruokavalioonsa. Näin uskomme paitsi parantavamme asiakastyytyväisyyttä myös vähentävämme ruokahävikkiä. Digitaalisuus tuo ruokapalveluprosesseihimme entistä parempaa seurattavuutta, ja pystymme yhdenmukaistamaan myös tilaus- ja tarjoilukäytäntöjä, kertoo HUSin Runkopalveluiden toimialajohtaja Tuula Lasander.

Käytettävyys korostuu laajassa käyttäjäjoukossa

Minun Ateriani jakautuu kahteen osaan, työntekijän ja potilaan sovellukseen. Potilas tunnistautuu sovellukseen pankkitunnuksilla tai muulla valitsemallaan tunnistautumistavalla ja valitsee hänelle soveltuvista vaihtoehdoista haluamansa ruuan ja lisukkeet, juoman sekä annoskoon. Tiedot välittyvät ruokapalvelujen toiminnanohjausjärjestelmään lähes reaaliajassa. Työntekijän sovellusnäkymä on puolestaan osoitettu ruokaa jakeleville laitoshuoltajille, jotka saavat jakelua koskevat tiedot jatkossa digitaalisesti.

Laajan käyttäjäjoukon takia käytettävyyden huomiointi on ollut tärkeä osa HUSin ja Pinjan yhteistä kehitysprojektia.

– Projekti on pitänyt sisällään molempien sovellusten pilotoinnin HUSin tiloissa, työntekijän sovelluksen käytettävyystestauksen sekä HUSin puolelta käytettävyystestin ja kolmannen osapuolen saavutettavuusauditoinnin potilaan sovellukselle. Käyttökokemuksista ja auditoinnista saatiin hyvää palautetta ja huomioita, joita hyödynnettiin sovelluksen jatkokehityksessä, toteaa Pinjan projektipäällikkö Joni Partanen.

Sovellus otettiin ensimmäisenä käyttöön huhtikuussa 2024 Peijaksen sairaalassa, josta saatujen palautteiden perusteella palvelua kehitetään eteenpäin laajempaa käyttöönottoa varten. Kaikkiaan sovellus on tarkoitus ottaa vaiheittain käyttöön kattavasti HUSin eri yksiköissä.

Kiinnostuitko? Kysy lisää

Petteri Väisänen
Director, Business Intelligence

+358 40 077 4189
petteri.vaisanen@pinja.com

Lue lisää

HUS – Toiminnanohjausraportointi tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan päivittäisjohtamisen tueksi
Pinja kehittää Euroopan suurimpiin kuuluvaa terveydenhuoltoalan tietovarastoratkaisua HUSille