Pinjan hallitus vahvistuu ulkopuolisella asiantuntijuudella. Hallitukseen on kutsuttu uusiksi jäseniksi Matti Viljo ja Jari Salo. Pinjan hallituksessa on nyt yhteensä viisi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa MB Rahastojen toimitusjohtaja Juha Tukiainen. Muut hallituksen jäsenet ovat MB Rahastojen Aapo Eskelinen.

Matti Viljo ja Jari Salo
Matti Viljo (vas.) on ollut mukana useissa merkittävissä yritysjärjestelyissä ja on myös pitkän linjan hallitusammattilainen. Jari Salo (oik.) on tehnyt pitkän uran Suomessa ja ulkomailla. Hän on myös toiminut useissa eri johto- ja hallitustehtävissä monikansallisissa ja kansainvälistyvissä yhtiöissä.

Matti Viljo on teollisuuden ja kuntien energiapalveluyhtiö Adven Group Oy:n toimitusjohtaja. Matti on toiminut uransa aikana useissa kansainvälisissä johtamistehtävissä ICT- alan yrityksissä Euroopassa ja Yhdysvalloissa työskennellen mm. IBM:n ja Oraclen palveluksessa. Hänellä on laaja johtamisosaaminen teollisuudesta, perinteisistä IT-alan palveluyhtiöistä, ohjelmistoyhtiöistä, kasvustrategioiden johtamisesta ja konsultoinnista. Matti on ollut mukana myös useissa merkittävissä yritysjärjestelyissä ja on pitkän linjan hallitusammattilainen.

Jari Salo on teollisuuden vahva osaaja ja komponenttivalmistaja Tevo Lokomon toimitusjohtaja. Jari on tehnyt pitkän uran Suomessa ja ulkomailla mm. Wärtsilässä, Neo Industrial Oyj:ssä ja Kumeralla. Jari on teollisuuden tuotannon johtamisen ammattilainen. Hänellä on kokemusta mm. teollisen internetin käytännöllistämisestä, myynnin kehittämisestä ja liiketoiminnan kehitysohjelmista. Jari on toiminut useissa eri johto- ja hallitustehtävissä monikansallisissa ja kansainvälistyvissä yhtiöissä.

Juha Tukiainen toimii MB Rahastoissa partnerina ja toimitusjohtajana. Juhalla on pitkä kokemus yritysjärjestelyistä ja pääomasijoittamisesta ja hän on toiminut useissa eri hallitustehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa A-Katsastus –konsernin toimitusjohtajana sekä muissa yhtiön johtotehtävissä vastaten mm. strategiasta, liiketoiminnan kehittämisestä, yrityskaupoista, taloushallinnosta ja liiketoiminnan kansainvälistämisestä. Juha on myös Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen puheenjohtaja.

Aapo Eskelinen toimii MB Rahastoissa partnerina. Ennen MB Rahastoja Aapo on toiminut yritysjärjestelyjen ja liiketoiminnan kehittämisen parissa kahdessa eri pankkiiriliikkeessä sekä teollisuudessa. Viimeisimmässä roolissaan hän toimi yritysjärjestelyihin erikoistuneena johtajana Rautaruukki Oyj:llä sekä SSAB:lla. Tätä ennen Aapo toimi Summa Capital pankkiiriliikkeen osakkaana sekä ICECAPITAL pankkiiriliikkeessä.

Lisätietoja yhtiön hallituksen toiminnasta antaa hallituksen puheenjohtaja Juha Tukiainen.

Lisätietoja

MB Rahastot – tiimi