Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhtiön tavoitteena on jatkuvasti kasvattaa toiminnan hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. L&T Teollisuuspalvelut tarjoavat vaarallisten jätteiden, viemärihuollon, prosessipuhdistuksen ja ympäristörakentamisen palveluita teollisuuden eri aloille. L&T toimii Suomessa sekä Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 751,9 miljoonaa euroa ja he työllistävät 8 100 henkilöä. 

Lassila & Tikanojan ja Pinjan yhteistyön juuret ulottuvat loppuvuoteen 2019, kun L&T etsi ratkaisua tehokkaampaan varastonhallintaan. Tavoitteena oli löytää toimittaja, jolla olisi kyvykkyyttä toteuttaa räätälöity ratkaisu vaativaankin tarpeeseen. Pinjan kanssa keskusteluissa päästiin nopeasti samalle taajuudelle ja heillä oli selkeä näkemys L&T:lle soveltuvasta ratkaisusta, mikä sinetöi päätöksen yhteistyökumppanista.

– Pinjalla oli selkeästi halua ymmärtää meidän tarpeemme sekä osaamista toteuttaa tarpeiden pohjalta juuri meille sopiva ratkaisu, perustelee Lassila & Tikanojan liiketoimintajohtaja Ari-Pekka Heikkilä kumppanivalintaa. Lisäksi vaakakupissa painoi pinjalaisten kokemus ympäristöalasta ja kiertotalousliiketoiminnasta.

Räätälöity ratkaisu varastonhallintaan ja eräkäsittelyyn

Once by Pinja -järjestelmä on otettu jo käyttöön ensimmäisellä käyttöpaikalla, minkä lisäksi toimitussopimus on solmittu jo useammalle toimipaikalle, joissa käyttöönotto ajoittuu loppuvuoteen 2021. Tavoitteena on tehostaa materiaalivirtojen hallintaa ja parantaa ymmärrystä liiketoiminnan kokonaiskuvasta, kunhan Once-järjestelmä saadaan koko laajuudessa käyttöön.

– Jo heti alkuvaiheessa Oncen käyttöönotto kuitenkin mahdollisti meille myös esimerkiksi asiakkaidemme punnitustietojen hyödyntämisen. Voimme tarvittaessa käyttää sekä lähtö- että saapumispaikan tietoja ja tiedot ovat helposti jaettavissa toimitusketjun eri osapuolten kanssa. Se nopeuttaa tiettyjä käytäntöjä, kun tarvittava tieto on automaattisesti haettavissa, kertoo Heikkilä.

Varastonhallintaan Pinja kehittää Lassila & Tikanojalle räätälöidyn ratkaisun Once-järjestelmän oheen. Nykyisellään varastonhallinta tapahtuu Excelin voimin, mutta toimintaan on alettu kaivata yhteisiä toimintamalleja ja tehokkaampaa tiedonhallintaa käyttöpaikkojen välillä.

– Tähän Pinjan järjestelmäratkaisut ovat erittäin hyödyllisiä, sillä järjestelmiin yhteiset toimintatavat saadaan ikään kuin piilotettua sisälle, kuvailee Heikkilä. 

Myös Pinjalle yhteistyö Lassila & Tikanojan kanssa on ollut innostavaa.

– Toimitamme heille kokonaisratkaisun materiaalivirtojen hallintaan, johon sisältyy myös ohjelmistokehitystä tavallista monipuolisemman varastonhallinnan ratkaisun toteuttamiseksi. Kyseessä on iso kokonaisuus, jossa pääsemme kehittämään yhdessä myös täysin uutta, Pinjalta kerrotaan.

Uuden luominen vaatii luottamusta ja yhteisen ymmärryksen

Heikkilä kokee, että yhteistyö Pinjan kanssa on ollut sujuvaa ja toimivaa heti alkumetreiltä saakka.

– Pinjalla on ollut todella osaavaa ja ymmärtävää porukkaa mukana. Me olemme saaneet ajatuksemme vietyä eteenpäin ja tarpeita on aidosti ymmärretty. Yhteisen kielen löytyminen ei tällaisissa järjestelmähankkeissa ole aina itsestäänselvää, hän summaa. Heikkilän mukaan yksi Pinjan vahvuuksista on uuden kehittäminen.

– Huomaan, että se on pinjalaisillekin tärkeää ja heillä on siihen kyvykkäitä voimia. He nappaavat nopeasti meidän ajatuksistamme kiinni ja päinvastoin, mikä sujuvoittaa kaikkea tekemistä.

Tähän mennessä Once-järjestelmä on saatu sujuvasti käyttöön Lassila & Tikanojalla ja toimintamalleja kehitetään koko ajan käyttöönoton edetessä, jotta työnteko olisi entistä mukavampaa.

– Pääsääntöisesti pyrimme tekemään ratkaisuja toiminnan ehdoilla, emmekä järjestelmän ehdoilla. Olemme pystyneetkin yhdessä hyvin muovaamaan ja kehittämään Oncea niin, että se sopii hienosti omaan toimintaamme, päättää Heikkilä.

Tutustu myös

Once by Pinja
Opas: Digitalisaation hyödyntäminen kiertotaloudessa
Blogi: Digitalisointi kiertotaloudessa mahdollistaa toimitusketjujen uudistamisen teollisuusmaisen tehokkaiksi