Kurekss, yksi Latvian johtavista sahayhtiöistä, ja Pinja ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. Kurekss ottaa vuonna 2022 käyttöön Terminal by Pinjan, metsäteollisuuden ERP-ratkaisun sahatoimintaan ja puunjalostukseen. Kurekssin tärkeimpiä tavoitteita uudistukselle ovat raaka-aineiden hankinnan ja tukkivarastojärjestelyjen tehostaminen sekä ajantasaisen varastotiedon saaminen koko organisaation käyttöön kaikkina aikoina.

Latviassa sijaitseva Kurekss on aloittanut yhteistyön Pinjan kanssa pyrkiessään tehostamaan tukkivarastojensa valvontaa ja ottaa Terminal by Pinja -ratkaisun kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä. Tärkeimpiä syitä järjestelmän hankintaan ovat toimintojen nykyaikaistaminen, siirtyminen manuaalisista toiminnoista automatisointiin ja pysyminen ajan tasalla varaston tilasta.

– Yksi tärkeimmistä liiketoimintamme painopisteistä tulevaisuudessa on tehokkuuden parantaminen. Yhdessä lean-johtamisjärjestelmämme ja yhä automatisoidumpien prosessien kanssa Terminal by Pinja auttaa meitä parantamaan raaka-aineiden seurantaa ja suunnittelua sekä tekee työntekijöidemme työstä mukavampaa, toteaa Kurekssin tuotantopäällikkö Raimonds Pulmanis.

Kaiken kaikkiaan Kurekssin tulevaisuuteen suuntautunut johto pitää kestävyyttä ja ihmisläheisyyttä tärkeinä prioriteetteina. Yritys haluaa korostaa kestävää metsäpolitiikkaa ja ympäristön kunnioittamista, ja se pyrkii kaikkia toimitusketjun osapuolia hyödyttäviin, pitkäaikaisiin suhteisiin aina tuottajista ja henkilöstöstä asiakkaisiin.

– Ottamalla Terminal by Pinjan ja siihen liittyvän ForkLift-moduulin käyttöön pyrimme parantamaan tukkivaraston hallintaa ja logistiikkajärjestelmää yleisesti. Henkilökuntamme näkee ratkaisussa paljon potentiaalia, sillä varaston määrän, tyypin ja sijainnin näkeminen reaaliajassa koko organisaatiossa muuttaa kaiken. Näin voimme organisoitua paremmin, optimoida varastojamme joustavasti ja saada parempia tuloksia. Se auttaa myös johtoamme tekemään päätöksiä, jotka perustuvat ajantasaisiin tietoihin, Pulmanis toteaa.

Latvian länsirannikolla, lähellä Ventspilsin satamaa ja maan suurimpien metsäalueiden ympäröimänä sijaitseva Kurekssin saha keskittyy vahvasti vientiin sen lisäksi, että se palvelee keskeisiä kotimaan tarpeita. Suurimpia vientikumppanimaita ovat Yhdistynyt kuningaskunta, Egypti, Yhdysvallat ja Korea. Yrityksen tärkeimpiä tuotteita ovat rakennuspuutavara, rimat, terassilaudat sekä profiloitu ja höylätty puutavara. Noin 220 000 m3:n vuosituotannollaan Kurekss on yksi Latvian johtavista sahoista.

– Yhteistyö Kurekssin kanssa on erittäin mielenkiintoista myös meille pinjalaisille, sillä yrityksellä on nykyaikainen, suuri saha Latviassa ja sen johdolla on tulevaisuuteen suuntautuva ajattelutapa, sanoo Pinjan asiakaspäällikkö Matti Eskelinen.

Kun Kurekss on ottanut järjestelmän kokonaan käyttöön, se hallinnoi koko tukkivarastoansa Terminal by Pinjan kautta. Yrityksen varastointi- ja varastonhallintaprosessi automatisoidaan, manuaalista työtä ja riskinottoa vähennetään ja sopimusten hallinnointia tehostetaan.