Käyttäjien, sovellusten ja laitteiden yhdistäminen helposti

Pinjan tarjonta on laajentunut uudella, yritysten arkea sujuvoittavalla palvelulla. Yrityksillä on yhä useammin käytössä useiden eri toimittajien pilvipalveluita, sovelluksia ja näiden yhdistelmiä. On tullut tarve yhdistää käyttäjät, sovellukset ja laitteet toisiinsa helposti ja nopeasti. Integraatiot on nähty usein vaikeiksi toteuttaa, riskialttiiksi ja kalliiksi. Pinja taklaa näitä haasteita tuomalla markkinoille uudentyyppisen palveluna tarjottavan integraation.

Perinteiseen tapaan verrattuna järjestelmäintegraatio, joka toteutetaan pilvipalveluna, alentaa järjestelmien välisten yhteyksien luomiseen tarvittavaa investointia ja lyhentää käyttöönottoon kuluvaa aikaa. Lisäksi se vähentää ongelmia, joita liittyy tiedonvälitykseen liittyvän osaamiseen, riskeihin ja kustannuksien hallintaan. Pinjan integraatioratkaisu on asiakkaan tuotantokäytössä nopeimmillaan muutamassa tunnissa.

Palvelusta saadaan myös muita hyötyjä, kuin pelkkä järjestelmien yhteensovittaminen ja tiedonsiirron automatisointi. Yritykset voivat yhä helpommin muuttaa liiketoimintamalliaan ja tarjota vaikka asiakaspalvelun rajapintoja ympärivuorokautiseen käyttöön. Useasta lähteestä koottavan liiketoimintatiedon hyödyntäminen käy entistä paremmin, kun järjestelmät saadaan keskustelemaan toisilleen.

Skaalautuvuudella kustannustehoa asiakkaalle

– Pinjalla on kokemusta integraatioratkaisuista yli 20 vuoden ajalta ja laajalta toimialakentältä, muun muassa tuotekehitysorganisaatioista, teollisuudesta, energia-alalta sekä terveys- ja hyvinvointipalveluista. Nyt olemme paketoineet osaamisemme palvelutuotteeksi, jossa asiakkaan oman liiketoiminnan sujuvoittaminen on keskiössä. Tämä tarkoittaa sitä, että pystymme tarjoamaan yhä paremmin monipuolisia ratkaisuja public ja private cloud -tarpeisiin sekä näiden yhdistelmiin, Tommi Pinjalta kertoo.

Pinjan integraatiopalvelu on skaalautuva ja soveltuu siksi monentyyppisille ja -kokoisille yrityksille ja organisaatioille. Käytettävä teknologia on valittu siten, että sillä pystytään tekemään kustannustehokkaasti sekä yksinkertaisia että laajoja ratkaisuja, ja että teknologialla on myös näyttöjä globaalien tunnettujen pilvipalveluiden toteuttamisesta, sanoo Matti Lahti.