Millog on kunnossapidon ja materiaalipalvelujen hallinnan erikoisosaaja sekä mm. Suomen Puolustusvoimien strateginen kumppani. Yhtiön tavoitteena on tuottavuuden parantaminen ja tuotantoprosessien kehittäminen joka osa-alueella.

Tavoitteen saavuttamiseksi Millog käynnisti 6S-projektin vuonna 2018 ja kävi ilmi, että yhteen kohteeseen tarvittiin myös uusi layout ja tämän luomiseksi yhtiö aloitti seuraavana vuonna yhteistyöprojektin Pinjan kanssa. Projektissa kehitettiin kyseisen yksikön tuottavuutta analysoimalla ja tehostamalla materiaalivirtoja, materiaalin käyttöä ja varastointia sekä luotiin hukat minimoiva layout ja suunnitelma toiminnan edistämisestä kohti lean-tuotantoa.

“Projektissa käytettiin monia menetelmiä. Prosessin kartoituksen myötä syntyi yhteinen käsitys siitä, miten prosessi etenee ja missä kohdin siinä koetaan puutteita. Nykytila kuvattiin huolellisesti ja sitä varten haastateltiin eri toiminnot”, kertoo projektia vetänyt Aku Mäkimattila Pinjalta.

Haastattelemalla ja havainnoimalla syntyi myös lista hukista, joiden poistaminen oli olennainen osa ratkaisua. “Juurisyyanalyysin tuloksena nousivat esiin myös haasteet toiminnanohjausjärjestelmän käytössä. Tämä osa-alue ei ollut fokuksena projektia aloitettaessa, mutta kävi ilmi, että järjestelmän ominaisuuksiin ja käyttöön tarvitaan muutoksia tavoitteisiin pääsemiseksi”, kertoo Hanna-Leena Islander Millogilta.

Järjestelmän tulee tukea eri toimintoja ja niiden välistä yhteistyötä, jotta kokonaisuudesta tulee saumaton eikä aikaa ja energiaa kulu turhiin toimintoihin. Data-analyysin tulokset tarjosivat faktat nykytilanteesta ja vahvistivat sitä käsitystä, joka asiakkaalla oli kokemuksensa pohjalta.

Tuotannon uudella layoutilla tehoa toimintaan

Kartoituksen pohjalta luotiin yhdessä asiakkaan kanssa tuotantoon uusi layout toimintakuvauksineen.

”Olemassa olevat rakenteet ja maastonmuodot asettivat omat rajoituksensa. Kävimme asiakkaan kanssa läpi eri vaihtoehtoja ja otimme myös käytännön työtä tekevien kommentit ja ideat huomioon. Yhteistyön pohjalta syntyi suunnitelma, joka täytti asetetut tavoitteet”, Mäkimattila jatkaa. Tämän jälkeen Millog lähti toteuttamaan kohteessa 6S (5S + Safety) -suunnitelmaa.

“Kohteen kaikki materiaalit käytiin läpi ja tarpeeton poistettiin. Tilat siivottiin, jäljelle jäävät ja uudet materiaalit järjestettiin uusille paikoilleen ja merkittiin, kuten myös kulkuväylät. Kanban-taulut otettiin päivittäisjohtamisen avuksi ja parhaat käytännöt standardoitiin ja otettiin seurantaan”, Islander kertoo.

Yhteistyö on sujunut hyvässä hengessä ja uusi layout on osoittautunut toimivaksi. “Tuotantohenkilöstöltä on tullut positiivista palautetta ja kaikilla on halu pitää yllä uutta toimintamallia. Toki tekemistä vielä riittää, mutta matka on saatu hyvään alkuun ja tulokset puhuvat puolestaan. Tästä on hyvä jatkaa”, iloitsee Islander Millogilta.

Lue lisää

Tuotannon simulointipalvelut – digitaalinen kaksonen
Digitaalinen kaksonen teollisuudessa -opas
Menestystarina Wärtsilä: Siirtymä mutusta faktapohjaiseen ennakointiin
Simulointi-palvelumme