Nerkoon Höyläämö on vuonna 1976 perustettu perheyhtiö, joka työllistää lähes 40 puualan ammattilaista. Yrityksen tavoitteena on kehittää turvallisia ja ympäristöystävällisiä puutuotteita tulevaisuuden koteihin. Puutuotteet höylätään, tarvittaessa katkotaan ja pakataan asiakkaan toivomalla tavalla. Monipuoliseen tuotevalikoimaan kuuluvat mm. ulkoverhouslaudat, listat ja paneelit raakatavarana tai käsiteltyinä lopputuotteina. Höyläämö valmistaa tuotteita myös asiakkaan omilla mitoilla esim. entisöintikohteisiin. Suomen lisäksi vientiä on mm. Tanskaan, Saksaan, Ranskaan ja Slovakiaan.

Nerkoon Höyläämö hankki käyttöönsä höyläykseen ja sahatavaran jalostukseen suunnitellun Timber by Pinja -toiminnanohjausjärjestelmän. Timber by Pinja on suunniteltu tukemaan täydellisesti puun hajoavaa tuoterakennetta mahdollistaen puutavaran optimaalisen hyödyntämisen. Höyläämön toiminnassa tarvittavat ERP ominaisuudet, kuten halkaisu, höyläys ja pintakäsittely on toteutettu Timber by Pinja -järjestelmään tukemaan asiakkaan tuotantoa laadukkaiden puutuotteiden valmistuksessa.

Timber by Pinja on Pinjan kehittämä toiminnanohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu saha- ja puunjalostusteollisuuden tarpeisiin. Järjestelmä on nykyään käytössä yli 40:llä saha- ja puuteollisuuden yrityksellä Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Venäjällä. Timber by Pinja tarjoaa asiakkailleen monipuolisten toimintojen lisäksi mm. tuotannon optimoinnin ja reaaliaikaisen yksikkökohtaisen kannattavuuslaskennan. Pinjan järjestelmät kattavat koko tuotantoketjun toiminnot puun hankinnasta, korjuusta ja kuljetuksesta aina sahaukseen ja jalostetun lopputuotteen toimitukseen asiakkaalle.

Lisätietoja:

Nerkoon Höyläämö, Aki Jaskari, 050 062 5222, www.nerkoon.fi
Pinja, Antti Miettunen, 040 546 7283