Veljekset Vaara Oy on pitkät perinteet omaava perheyhtiö, joka työllistää tänä päivänä yli 50 puualan ammattilaista. Yritys valmistaa standardimittaisen sahatavaran lisäksi korkealaatuisia sisustus- ja rakennuspaneeleja Vaaran välimaalattuna, pintamaalattuna ja palosuojattuna. Veljekset Vaara Oy noudattaa kaikessa toiminnassaan sahausammattilaisen työmoraalia isoisän ohjeistuksen mukaisesti: ”Tehkää hyvä työ ja rehellisesti, niin säilyy hyvä maine.”

Tervolassa toimiva Veljekset Vaara Oy hankki käyttöönsä puunhankinnan, korjuun ja logistiikan hallinnoimiseen kehitetyn Forest by Pinja -toiminnanohjausjärjestelmän. Veljekset Vaara Oy hyödyntää järjestelmää mm. puunhankinnassa, korjuusuunnittelussa ja -toteutuksessa, kuljetuksissa sekä puuvarannon hallinnassa. Forest by Pinja on modulaarinen järjestelmä mahdollistaen uudet toiminnot tai asiakaskohtaiset räätälöinnit tarpeen vaatiessa.

Vuonna 2015 yhteistyö laajeni Veljekset Vaara Oy:n hankkiessa Timber by Pinja -toiminnanohjausjärjestelmän tuotantolaitokselle. Järjestelmällä hallitaan tulevat raaka-aineet, tuotanto välivaiheineen sekä toimitukset – käytännössä koko tuotantoprosessi. Järjestelmää täydennettiin vuoden 2019 aikana  Pinjan ForkLift -trukkisovelluksella, joka on helpottanut ja nopeuttanut trukilla tehtäviä töitä.

Forest by Pinja on Pinjan kehittämä toiminnanohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu metsäteollisuuden puunhankinnan tarpeisiin. Järjestelmä on käytössä kymmenillä metsäteollisuuden yrityksillä Suomessa ja ulkomailla. Forest by Pinja -ohjelmisto mahdollistaa täysin sähköisen puukaupan sekä reaaliaikaisen korjuun ja kuljetuksen. Ohjelmistolla voidaan hallita kokonaisvaltaisesti myös energiapuun käsittely. Pinjan järjestelmät kattavat koko tuotantoketjun toiminnot puun myynnistä ja korjuusta sahaukseen ja sahatavaran jalostukseen.