Kansainvälinen juomajätti Olvi kasvatti vuonna 2020 myyntiä, liikevaihtoa ja liikevoittoa uuteen ennätykseen viidettä vuotta peräkkäin. Positiivinen kehitys asettaa painetta kunnossapidolle, jossa muutokseen vastataan mm. hakemalla hyötyjä järjestelmien entistä tehokkaammasta käytöstä.

Yksi kehityskohteista on Novi CMS -laajennuksen käyttöönotto, joka tarkoittaa käytännössä kunnonvalvonta-toiminnallisuuksien lisäämistä Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmään. Pilotoitava Novi CMS -laajennus on uusi avaus, jonka odotetaan tuovan asiakkaille säästöä mm. ennakkohuoltojen oikea-aikaisuuden sekä kustannus- ja resurssitehokkuuden parantuessa.

Kasvu asettaa paineen siirtyä kuntoon ja käyntiin perustuvaan kunnossapitoon

Kun kunnonvalvonta tunnistaa kohteelta mitattavassa datassa määritellyt rajat ylittävän poikkeaman, tekee se automaattisesti uuden työkortin Noviin. Novissa data saadaan laitekortille ja sitä kautta luotua erilaisia hälytyksiä ja työmääräimiä laitteeseen liittyen.

Olvin kehitysinsinööri Joni Lehdon mukaan yhteistyöehdotus pilottiin tuli Pinjan puolelta. Lehdon mukaan automaattinen kunnonvalvonta on Olville uusi aluevaltaus. Pilotin kohteena on Olvin syksyllä 2020 käyttöönottama uuden muovipullolinjan korkeapainekompressori. Laite tuottaa korkeapaineen pullonpuhallusta varten ja on tuotannon kannalta erittäin kriittinen. Koneen vaurioituessa pullonvalmistus kyseisellä linjalla supistuu tai katkeaa kokonaan. Lehdon mukaan vastaavat rikot toisella tuotantolinjalla ovat aiheuttaneet päänvaivaa ja useiden päivien tuotantokatkoksia.

Pilotilla halutaan ennakoida tällaiset yllättävät vikaantumiset ja turvata tuotanto laitteen kriittisyys huomioon ottaen läpi prosessin, etenkin sesonkiaikana. Taustalla vaikuttaa tuotannossa tapahtunut hurja kasvu, jossa viimeisen viiden vuoden aikana volyymi on kasvanut 150 miljoonasta litrasta 230 miljoonaan litraan.

Kasvu asettaa meille painetta siirtyä entistä enemmän kuntoon ja käyntiin perustuvaan ennakoivaan kunnossapitoon. Jos normaali huoltovälimme on kalenteriin perustuen esimerkiksi puoli vuotta, niin alkuvuoden 2021 aikana olemme tuottaneet huomattavasti enemmän tavaraa pihalle kuin viisi vuotta sitten. Samalla koneet ovat joutuneet kovemmalle. Muutoksilla vastataan paremmin nykytilanteeseen sekä päästään tekemään kunnossapidollisesti asioita ennakoivasti.

Mittausdata helpottaa myös kriittisen laitteen laitetoimittajan työtä, kun tulevan huollon suunnittelun tai vikahaun tueksi on tarjolla mittausdataa suoraan järjestelmästä. Data voi paljastaa ammattilaiselle jotain sellaista, jota kalenteripohjaisessa huoltosuunnitelmassa ei osata huomioida.

Tarve tehostaa tuotantoa koskee koko tuotantotekniikkaa

Pilottijakson päätteeksi Olvilla arvioidaan kehityshankkeen kulku ja mikäli tulokset vastaavat odotuksia, käyttöä laajennetaan myös muualle. Tarve tehostaa toimintaa ei koske vain yhtä konetta tai kompressoria, vaan kaikkea tuotantotekniikkaa. Tulevaisuudessa Olvin tavoite onkin päästä pois kalenteriohjautuvasta huollosta.

– Muuttuvassa maailmantilanteessa on mentävä koko ajan eteenpäin ja pyrittävä löytämään parempia ratkaisuja, jotka kantavat huomiseen ja ylihuomiseen. Asiat kehittyvät valtavalla vauhdilla ja muutokseen on suhtauduttava avoimin mielin.

Tutustu myös:

Novi by Pinja – Kunnossapitojärjestelmä teollisuuden tarpeisiin
Blogi: Miten kunnossapidon datasta jalostetaan lisäarvoa liiketoimintaan ja päätöksentekoon?
Blogi: Kunnossapidon mittarit tiedolla johtamisen välineenä