Puhas Oy on viiden kunnan, Joensuun, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven, omistama jäteyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät. Yhtiön palveluihin kuuluvat muun muassa poltettavan jätteen ja biojätteen kuljetuspalvelut, paikalliset jäteasemat ja jätekeskus, ekopisteet sekä vaarallisten jätteiden ja käytöstä poistettujen sähkölaitteiden vastaanottopiste. Yhtiö palvelee toiminta-alueellaan noin 112 000 asukasta. Puhas Oy tunnisti materiaalivirtojen hallinnan järjestelmissä kehittämistarpeita, joita ryhdyttiin ratkomaan yhdessä Pinjan kanssa syksyllä 2020.

Digitalisointiprojektin tärkeimpänä tavoitteena oli päivittää materiaalivirtojen hallinnan järjestelmät vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia niin tiedonkeruussa, raportoinnissa kuin varastokirjanpidossakin. Tämän lisäksi haluttiin siirtyä käyttämään sähköistä siirtoasiakirjaa.

Käyttöön haluttiin kustannustehokas ja kattava järjestelmä, joka on valmis kehittymään tulevaisuuden muuttuvien tarpeiden myötä.

Pinja tarjosi näihin tarpeisiin kattavan kokonaisuuden. Tämän lisäksi yhteistyöstä Pinjan kanssa oli jo kokemusta Liperin jäteasemalla tehdyn digitalisointiprojektin myötä, mikä vaikutti positiivisesti järjestelmäntoimittajaa valittaessa. Käyttöön valikoituivat materiaalivirtojen hallintajärjestelmä Flow by Pinja sekä Pinjan sähköinen siirtoasiakirjapalvelu.

Flow by Pinja järjestelmä oli mielestämme paras ratkaisu meille. Se on monipuolinen ja kehittyvä järjestelmä, joka kattaa meidän tarpeemme tulevaisuuteenkin. Jyrki Mainonen, Puhas Oy.

Digitalisointiprojekti tuo sekä helppoutta että selkeyttä koko materiaalivirtaprosessiin aina jätteen noudosta sen loppuraportointiin asti. Tehokkaat järjestelmät parantavat ja nopeuttavat myös asiakaspalvelua. Mainonen kertoo projektista seuraavasti:

Pinjan kanssa on ollut hyvä kehittää ohjelmistoa. Aikataulu on pitänyt, ja jo nyt tehdyt työt ohjelmiston kanssa on näkynyt ammattimaisena työskentelynä, asiakas huomioon ottaen.

Parhaillaan testausvaiheessa Puhaksella ovat sekä Flow by Pinjan punnitusjärjestelmä että sähköinen siirtoasiakirjapalvelu. Tavoitteena on ottaa Flow by Pinja -järjestelmä käyttöön kokonaisuudessaan vuodenvaihteeseen mennessä.

Tutustu myös:

Flow by Pinja
Sähköinen siirtoasiakirja
Uusioaines valitsi Pinjan kumppaniksi tuotannon tehostamiseen
Ekokymppi automatisoi materiaalivirtojen hallinnan prosessejaan Flow by Pinja-järjestelmällä
Webinaaritallenne: Jätelaki uudistuu 2021 – miten vastaat muuttuviin raportointivaatimuksiin?
Webinaaritallenne: Kasvua ja kannattavuutta kiertotalouteen – Flow by Pinja- järjestelmän esittely
Webinaaritallenne: Sähköinen siirtoasiakirja kiertotalouden työkaluna