Isojoen Saha on yksityinen perheyritys, joka on reilun 60-vuotisen historiansa aikana noussut alallaan merkittäväksi metsäteollisuuden toimijaksi sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Isojoella luotetaan Pinjan osaamiseen sahateollisuuden kumppanina ja käyttöön hankittiin Novi by Pinja -järjestelmä kunnossapidon tarpeisiin.

Isojoen sahatavaratuotanto on asiakaslähtöistä ja tuotantoa ohjataan ennakoimalla tarve ja kulloinkin käytössä oleva kapasiteetti tuotannon eri osa-alueilla siten, että sovittujen toimitusten aikataulut pitävät mahdollisimman hyvin. Tähän tarpeeseen yrityksen kunnossapidossa haetaan painopisteen siirtymistä korjaavasta kunnossapidosta yhä enemmän kohti ennakoivaa kunnossapitoa.

Keskeinen tavoite Isojoella onkin pyrkiä ehkäisemään vikoja tai havaitsemaan mahdolliset alkavat viat jo ennen kuin ne pääsevät yllättämään. Näin päivittäisestä tekemisestä saadaan systemaattisempaa ja harkitumpaa ja kunnossapito välttyy liialliselta tulipalokiireiden sammuttelulta.

Tehoa kustannusseurantaan ja työnohjaukseen

Aikaisemmin sahalla oli käytössä toinen kunnossapitojärjestelmä, mutta sen käyttö jäi vähälle ja hyödyt pieniksi. Uutta järjestelmää lähdettiinkin hankkimaan puhtaalta pöydältä, tavoitteena löytää ohjelmisto, joka palvelee sekä liiketoiminnan että kunnossapidon tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

– Bisneksen kannalta merkityksellistä on kustannusseuranta eli se, että kunnossapidon tekemistä ja tapahtumia voidaan seurata suoraan järjestelmässä. Jatkossa näemme entistä tarkemmin esimerkiksi mikä tai mitkä koneet tai laitteet aiheuttavat eniten kuluja, tiivistää Isojoen sahan kunnossapitopäällikkö Juha Pynnönen.

Pynnösen mukaan myös työnohjaus on jatkossa Novin avulla selkeämpää. Kunnossapidon työt voidaan jaksottaa selkeästi aikajanalle ja näin hahmottaa ymmärrettävästi ja visuaalisesti missä vaiheessa mikäkin tehtävä tehdään. Toisaalta tavoitteena on myös tiivistää yhteistyötä kunnossapidon ja tuotannon kesken. Tuotannon työntekijöiden onkin jatkossa mahdollista tehdä järjestelmään vika- tai korjauspyyntöjä, jolloin niihin pystytään vastaamaan nopeammin ja tehokkaammin.

– Novin avulla saamme yhteisiin viikkopalavereihimme ajantasaista ja paikkansapitävää dataa sekä avointa ja läpinäkyvää johtamisen kulttuuria. Jatkossa tiedämme entistä paremmin mitkä tehtävät edellyttävät kunnossapidon huomiota sekä mitä ollaan tekemässä nyt ja mitä tullaan tekemään jatkossa.

Merkitykselliseksi järjestelmähankinnan yhteydessä nähtiin myös mahdollisuus reaaliaikaiseen ja oikeaan tietoon varaosista ja niiden kriittisyysluokittelusta.

-Emme voi pitää kaikkea jatkuvasti hyllyssä, mutta kriittisyysluokittelun avulla varaosia voidaan hallinnoida niin, että tekemisen kannalta kriittiset osat ovat aina saatavilla ja löytyvät omasta varastosta. Näin korjausaika lyhenee, kun osia ei jouduta odottelemaan toimittajalta.

Sahan tulevaisuuden Pynnönen näkee valoisana. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen tiedetään kuinka hyvin se vastaa esitettyihin toiveisiin ja tarpeisiin. Suunnitelmissa on myös laajentaa Novin käyttöä tulevaisuudessa, mikäli kaikki menee arvioiden mukaan.

Pinja puolella myyntiprosessissa mukana ollut Sales Manager Juha Nyholm kiittää Pynnöstä hyvästä yhteistyöstä. Hänen mukaansa yhteistyötä tehtiin avoimessa ja kehityshakuisessa ilmapiirissä.

Tutustu myös:

Novi by Pinja – Kunnossapitojärjestelmä teollisuuden tarpeisiin
Blogi: Miten kunnossapidon datasta jalostetaan lisäarvoa liiketoimintaan ja päätöksentekoon?
Blogi: Kunnossapidon mittarit tiedolla johtamisen välineenä