Kuvassa Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n toimitusjohtaja Juha Kokkonen (vas.) ja taloushallinnon vastaava Lea Kokkonen (oik.). Taustalla etualalla tukinlajittelulaitos ja takana korkeimpana uusi sahalaitos.

Sahatoimintaan ja puunjalostukseen erikoistunut Tervolan Saha ja Höyläämö Oy ottaa vuoden 2023 aikana käyttöön Forest by Pinja– ja Timber by Pinja -toiminnanohjausjärjestelmät. Hankinnalla yritys tukee tavoitettaan digitalisoida toimintaansa yhä pidemmälle ja laajentaa sitä tulevaisuudessa myös kansainvälisesti. Vuonna 1956 perustetun perheyrityksen kanssa samaan konserniin kuuluu myös muun muassa Suomen pohjoisin saha, VK Timber Oy, Kittilässä.

Sahayritys tavoittelee vahvaa kasvua, jota tuetaan nykyaikaisilla tuotantoprosesseilla. Tervolan Saha ja Höyläämö Oy on parhaillaan uudistamassa sahatoimintaansa, mukaan lukien koko sahalinja. 25 miljoonan euron arvoinen järjestelmäinvestointi pitää sisällään esimerkiksi uusien tuotantokoneiden hankinnan, lähes tuplaa yrityksen toiminnan ja mahdollistaa henkilöstön kasvattamisen. 

”Kasvava toiminta vaatii tuekseen nykyaikaista teknologiaa, ja tehokas sahatoiminta nojaa reaaliaikaiseen tietoon. Pinjan toiminnanohjausjärjestelmät tukevat osaltaan toimintamme digitalisoitumista ja myös kansainvälistymisen tavoitteitamme”, kertoo Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n taloushallinnosta vastaava Lea Kokkonen.

Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:ssä pidetään korkeassa arvossa myös laadunhallintaa ja tuotannon vastuullisuutta, mistä kertovat osaltaan yrityksen useat toimialasertifikaatit. Toiminnanohjausjärjestelmät auttavat jatkossa parantamaan ja tarkentamaan entisestään muun muassa raaka-aineen jäljitettävyyttä ja laadunhallintaa.

Yritys ottaa nyt ensimmäistä kertaa käyttöönsä toiminnanohjausjärjestelmän. Forest by Pinja otetaan asteittain käyttöön puunhankinnan ja -korjuun tueksi toukokuussa 2023, ja Timber by Pinja puolestaan sahatoiminnan ja jatkojalostuksen puolella tavoiteaikataulun mukaisesti syyskuussa 2023. Tuotannonohjausjärjestelmät kattavat koko tuotantoketjun ja mahdollistavat tiedonkulun metsästä aina myyntiin ja toimituksiin asti.  

Tervolan Saha ja Höyläämö Oy piti Pinjaa luonnollisena valintana järjestelmätoimittajaksi, sillä tuotteet soveltuvat erinomaisesti sahaliiketoiminnan tarpeisiin. Teknologia otetaan yrityksessä käyttöön tiiviissä yhteistyössä Pinjan asiantuntijoiden kanssa, ja projektijohto Pinjan puolelta on ollut tärkeässä roolissa hankkeen etenemisessä.

Pinjan Forest-yksikön asiakkuuspäällikkötiimin vetäjä Veli-Pekka Hämäläinen iloitsee yhteistyöstä: ”Olemme Pinjalla erittäin otettuja siitä, että Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n kaltainen perinteikäs sahateollisuuden toimija valitsi tuotepohjaiset ohjelmistopalvelumme koko toimitusketjunsa hallintaan. Meidät on otettu uutena kumppanina lämpimästi vastaan, ja odotan innolla käyttöönottoprojektin tuloksia sekä yhteistyön kehittymistä tulevaisuudessa.”