Lämpöpuutuotteiden edelläkävijä Oy Lunawood Ltd tehostaa liiketoimintaansa Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmällä. Perinteikäs, Iisalmelais-lähtöinen yritys tuottaa PEFC-sertifioidusta puuraaka-aineesta tuotteita muun muassa terasseihin, ulkoverhouksiin ja sisustukseen. Lunawood toimittaa tuotteitaan noin kuuteenkymmeneen eri maahan.

Lunawoodilla on ollut vuodesta 2020 lähtien käytössään Timber by Pinja -toiminnanohjausjärjestelmä, jonka käyttöä yhtiössä myös jatkokehitetään ja laajennetaan entisestään. Järjestelmä kattaa lämpöpuun myynnin ja tuotannon toiminnot raaka-aineen vastaanotosta aina lopputuotteen toimitukseen asti. Sitä hyödynnetään tiiviisti esimerkiksi tuotannonsuunnittelussa ja tuotannon automatisoinnissa sekä raaka-ainehankinnassa ja toimitusten seurannassa. Pinjan järjestelmä myös toimii myynnin ja varastonhallinnan tukena.

Lunawood painottaa toiminnassaan vastuullisuutta, ja modernin teknologian käyttö on sähköistänyt tiedonkulkua huomattavasti. Yhtiö hyödyntää Timber by Pinja -järjestelmän tuottamia seurantatietoja esimerkiksi puutavaran liikkumisesta ja käsittelystä vastuullisuusraportoinnissaan.  

Loppuvuonna 2023 Lunawood täydentää järjestelmäkokonaisuuttaan Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmällä, joka otetaan käyttöön yhtiön Kaskisissa ja Iisalmessa sijaitsevissa lämpöpuun tuotantoyksiköissä. Yksiköiden vuotuinen yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on noin 160 000 m3. Novi by Pinjan avulla Lunawood pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja hallinnoimaan tehtaidensa kunnossapidon prosesseja ja ennakkohuoltoja entistä tehokkaammin. Myöhemmin järjestelmää hyödynnetään myös varaosien hankinnassa ja esimerkiksi häiriöseurannassa. 

Kahden järjestelmän yhteiskäyttö tuotannonsuunnittelun ja kunnossapidon välillä sujuvoittaa tiedonkulkua ja tuo kustannussäästöjä vähentämällä tarpeetonta työtä. Esimerkiksi ennakoivaa konehuoltoa tehostetaan tuotantoyksiköissä, kun häiriötiedotukseen liittyviä toimintoja siirretään toiminnanohjausjärjestelmästä Novin puolelle. 

Pinjan ratkaisujen käyttöönotto Lunawoodilla on ollut tiiviin yhteistyön ja yhteisen kehittämisen tulos. 

”Pinjan toiminnanohjausjärjestelmän avulla olemme voineet tehostaa kannattavuuden seurantaa ja tuotannonsuunnittelua huomattavasti. Uuden kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto on meille erinomainen mahdollisuus kehittää toimintoja myös kunnossapidon puolella”, kertoo Ilkka Riihijärvi, Oy Lunawood Ltd:n IT-päällikkö.

Myös Pinja iloitsee yhteistyön laajenemisesta. 

”Iloitsemme siitä, että olemme päässeet asiantuntijan roolissa mukaan kehittämään Lunawoodin prosesseja ja hyvän yhteistyön myötä löytäneet ratkaisuja heidän toimintansa tehostamiseen. Odotamme innolla laajenevan yhteistyön tuloksia”, toteaa Toni Hämeenniemi, Pinjan tuoteomistaja ja sovellusarkkitehti. 

”Juuri näin, ja on hienoa päästä laajentamaan yhteistyötä myös kunnossapidon osalta. Lunawoodilla on selvä tahtotila kunnossapidon jatkuvaan parantamiseen, mikä luo hyvän lähtökohdan pitkäjänteiselle yhteistyölle”, sanoo Juha Nyholm, Pinjan kunnossapitoratkaisujen myyntipäällikkö.

Kuva: Lunawood

Lue lisää

Pinjan metsäteollisuuden ratkaisut