Tulevaisuudessa Vaisalassa päästään entistä paremmin arvioimaan ja analysoimaan häiriötilainteiden todellisia juurisyitä ja siten parantamaan tuotannon läpimenoa ja tuottavuutta.

Suomalainen pörssiyhtiö Vaisala kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia tuotteita ja palveluita ympäristön ja teollisuuden mittaamiseen. Vaisala valitsi käyttöönsä Andon by Pinja -järjestelmän tuotannon häiriötilanteiden selvittämiseen ja häiriöaikojen lyhentämiseen.

– Halusimme ymmärtää paremmin, miksi operaattoriemme työ keskeytyy tai he eivät voi tehdä sitä kerralla loppuun. Uskomme vahvasti, että häiriötekijöiden näkyväksi tekeminen lyhentää niihin käytettyä aikaa sekä auttaa puuttumaan ongelmien todellisiin syihin entistä tehokkaammin, tiivistää Vaisalan projektipäällikkö, Operations Development Manager Arto Puukko.

Tukipyyntöjärjestelmän haluttiin myös olevan helppokäyttöinen ja selkeä sekä läpinäkyvä koko organisaatiolle. Hankkeen määrittely- ja suunnitteluvaiheessa kartoitettiin monenlaisia ja -tasoisia ratkaisuja. Yksi vahva vaihtoehto oli jatkaa olemassa olevan, itse luodun järjestelmän kehitystä.

– Päätimme kuitenkin toisin. Totesimme melko pian, että emme itse halua panostaa tämäntyyppiseen ohjelmistokehitykseen. Keskitymme vahvasti omaan liiketoimintaamme ja siksi tarvitsimme mukaan kumppanin, jonka vastuulle tukijärjestelmän tuotekehitys ja ylläpito on helppo jättää.

Alustavien keskustelujen pohjalta Vaisalalle pystytettiin koeympäristö, jossa järjestelmää testattiin muutaman kuukauden ajan. Kun kokeilu osoitti, että järjestelmän ominaisuudet vastasivat tarpeisiin, tehtiin hankintapäätös keväällä 2019. Käyttöönottovaiheessa kaikki ei mennyt ennalta suunnitellun mukaisesti.

– Haasteet liittyivät järjestelmän valmiuteen vastata tarpeisiimme. Alkuvaikeuksien jälkeen saimme kehityksen oikeille raiteille ja nyt olemme päässeet käyttämään järjestelmää kuten alun perin aioimme. Tehdyt korjaukset ja järjestelmän kehitystoimet ovat olleet oikeansuuntaisia ja vievät tilannetta koko ajan toivottuun suuntaan. Järjestelmä otettiin koko organisaation käyttöön loppuvuodesta 2019. Ensikokemusten perusteella järjestelmä on osoittautunut helppokäyttöiseksi ja visuaaliseksi. Tukipyynnön tekeminen on ollut nopeaa ja vaivatonta.

-Tavoitteemme oli, että emme halunneet yhtään uutta järjestelmää operaattorien työtä vaikeuttamaan. Tässä olemme onnistuneet suunnitellusti ja olemmekin saaneet karsittua käytöstä kaksi vanhaa järjestelmää.

Tulevaisuudessa Vaisalassa päästään entistä paremmin arvioimaan ja analysoimaan häiriötilainteiden todellisia juurisyitä ja siten parantamaan tuotannon läpimenoa ja tuottavuutta.

Lue lisää

Tuotannon häiriötilanteet kuriin Andon-menetelmän avulla
Opas: Häiriöitä tuotannossa – odotusajat kuriin Andon-menetelmällä
Webinaari: Andon-menetelmän edut Lean-tuotannossa
Webinaari: Tuotannon häiriötilanteet kuriin Andon-menetelmän avulla
Andon – tuotannon avunpyyntö- ja raportointijärjestelmä