Pilvipalvelut

Julkinen pilvi (Azure, AWS, GCP), yksityinen pilvi, HCL

Emme myy vain kapasiteettia, meiltä saat turvallista ja läpinäkyvää pilvikumppanuutta

Olemme teknologia- ja alustariippumaton kumppani, joka rakentaa asiakkaan näköisiä pilvipalveluja yli 30 vuoden kokemuksella. Toimitamme pilvipalvelut ja tietojärjestelmät niiden kehittämisestä ylläpitoon ja hallintaan sekä tukipalvelut koko palvelun elinkaaren ajan. Tarjoamme myös asiantuntijat palveluna projektiisi.

Tutustu tarjoamiimme pilvipalveluihin

Me Pinjalla lupaamme sinulle:

Ammattilaiset kaikkiin kolmeen julkipilveen: Azure, AWS ja GCP ja Private Cloud -ratkaisuihin

Tietoturvalliset palvelut ja käytännöt sekä läpinäkyvän toimintamallin

Suorituskyvyltään ja kustannuksiltaan optimoidut pilvipalvelut ja tietojärjestelmät sekä oikean pilvialustan oikeaan tarpeeseen

Miksi pilvikumppani tarvitaan?

Moni organisaatio pohtii pilvipalveluiden käyttöönottoa tai pilvisiirtymä on jo tehty, jolloin mietitään miten saada kaikki hyöty irti pilvestä. Tyypillinen ongelma kuitenkin on puutteellinen osaaminen tai resurssien riittämättömyys. Pilvipalveluiden tehokkaan hyödyntämisen lisäksi pilvipalveluiden tietoturva on monelle huolenaihe eli kysymys “Onko meidän pilvipalveluiden tietoturvan taso varmasti riittävällä tasolla?”, mietityttää. Entäpä mistä pilvipalveluiden kustannukset oikeasti muodostuvat?

Ota yhteyttä

Pinjan pilvipalvelut yrityksille

Pilvialustat ja pilviteknologiat

Julkinen pilvi (Public Cloud)

 • Microsoft Azure (Azure)
 • Amazon Web Services (AWS)
 • Google Cloud Platform (GCP)

Yksityinen pilvi (Private Cloud)

 • Kapasiteetti ja co-location -palvelut
 • Monipilvihallinta ja hybridiratkaisut
 • Kolme eri lokaatiota Suomessa
 • Tietoturvalliset konesalit (mm. ISO 27001, ISO 22301 ja Katakri)
 • 100 % vihreää energiaa

Pilviyhteydet

Suorat yhteydet pilvipalveluihin

 • Azure Express Route
 • AWS Direct Connect
 • Google Cloud Interconnect
 • Konesalien väliset turvalliset yhteydet

Palvelun edut

 • Yksi sopimus 500+ datakeskukseen
 • SDN on skaalautuva palveluverkko
 • Joustava kapasiteetin hallinta
 • Maksat käytön mukaan

Pilvipalveluiden hallinta 24/7

 • Tukipalvelu
 • Valvontapalvelut ja varmistusratkaisut (ml. DR)
 • Tietoturvan hallintapalvelut, häiriön-ja muutoksenhallinta
 • Kapasiteetin ja suorituskyvyn optimointi
 • Kustannusten seuranta ja raportointi
 • Pilviympäristöjen dokumentointi
 • Palvelutasoraportointi kuukausittain

DevOps-ohjelmistokehitys

 • DevOps-ohjelmistokehitystä ketterin menetelmin
 • Automaatiotyökalut
 • Automatisoidut CI/CD-putket
 • Jatkuva testaus, seuranta ja palvelun toimituskäytännöt
 • Tietoturva- ja laatumittarit
 • Toimivat prosessit ja yhteistyö kehityksestä tuotantoon

Pilvikonsultointi

 • Järjestelmien pilvikyvykkyyden kartoitus
 • Kustannusvertailu eri pilvivaihtoehdoista
 • Pilvipalveluiden suunnittelu ja valinta
 • Pilvimigraatiot ja pilviteknologioiden käyttöönotto
 • Järjestelmien modernisointi ja transformaatio
 • Pilviympäristön tietoturvakäytännöt kuntoon
 • Uusien pilvipalveluiden käyttöönotto ja koulutus

Cloud Governance

 • Cloud Governance varmistaa pilvipalvelusta saatavat liiketoimintahyödyt
 • Määritellyt roolit ja vastuut
 • Yhteiset pelisäännöt
 • Teknisen arkkitehtuurin parhaat käytännöt
 • Tärkeimmät tietoturvamääritykset
 • Pääsynhallinnan parhaat käytännöt
 • Riskienhallinta ja liiketoimintavaatimukset

Olemme myös Suomen johtava HCL-asiantuntija

HCL Software Business Partner logo

HCL-palvelumme kattavat ratkaisujen koko elinkaaren aina alustavasta määrittelystä ratkaisun toteutukseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon. Sertifioidut asiantuntijamme ja vuosien kokemus takaavat HCL-palveluidemme laadun.

Tutustu Pinjan HCL-palveluihin

Varaa maksuton sparrausaika

Turvallinen pilvisiirtymä Pinjan kanssa

Miten pilvipalvelun avulla pystyy kasvattamaan liiketoimintaa?

Esimerkkicase: Muster by Pinja

 • Muster by Pinja on pohjoismaiden johtava katsastusjärjestelmä
 • Palvelua on käytetty katsastusalalla vuodesta 2013
 • Käytössä yli 540 katsastusasemalla Suomessa ja Ruotsissa

Haaste: Arkkitehtuuri koostui useista rinnakkaisista palvelimista, mitä oli kankea skaalata

Muster-palvelun alustan arkkitehtuuri toi haasteen palvelun ja liiketoiminnan kasvulle. Arkkitehtuuri koostui useista rinnakkaisista palvelimista, mitä oli kankea skaalata kysynnän mukaan.

Alustan arkkitehtuuri sitoi paljon työaikaa ja sen tilan seuraaminen ei ollut toivotulla tasolla: seuraaminen onnistui vain isossa perspektiivissä ja näin palvelutason ennustettavuus oli haastavaa.

Ratkaisu: pilvimigraatio Microsoft Azure -alustaan

 1. Paremmin skaalautuvan järjestelmän avulla palvelun kapasiteettia voidaan nostaa tai laskea nopeasti kysynnän mukaan – maksetaan siis vain todellisesta käytöstä
 2. Tarkempi valvonnan telemetriikka mahdollistaa palvelun tilan seuraamisen ja ennakoinnin aiempaa paremmin
 3. Ohjelmistokehityksessä voidaan hyödyntää ketteriä, nykyaikaisia ratkaisuja
 4. Aikaa jää enemmän palvelun kehittämiseen ja lisäarvon tuottamiseen asiakkaille

Lisää menestystarinoitamme:

Visma

Pinjan ja Visman yhteistyö toi Visman IT-tiimin tekemiseen uudenlaisen ketteryyden, hallinnan, skaalautumisen sekä rohkeuden kokeilla uusia ominaisuuksia.

Tunstall

Pinjan ja Tunstallin yhteistyö langattoman ovenavauspalvelun ympärillä on mahdollistanut uudenlaista sujuvuutta palveluympäristöissä.

Sähköinfo

Pinjan toimittamaa uutta palvelua voidaan käyttää mistä ja milloin vain.

Sähkö Sinisalo

Pinjan toteuttamassa uudistuksessa Sähkö Sinisalo sai toimivat työkalut yhtiön sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Smartius

Smartiuksen toiminnan ytimessä on IT:n mahdollistama vapaus tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta ja ilman raskasta hallintorakennetta