FM Timber

FM Timber Oy on vuonna 1997 perustettu kuusi- ja mäntysahatavaraa valmistava sahakonserni. Kahden metsäyrittäjän perustama yritys on kasvanut vuosien varrella noin 100 työntekijää työllistäväksi konserniksi, joka on suuntautunut nykyään vahvasti vientiin. Noin 70 % konsernin sahatavarasta suuntaa maailmanmarkkinoille ja konserni hankkii raaka-aineensa sahojen lähialueilta.

FM Timber on panostanut laadukkaaseen tuotantoteknologiaan, ja tarvitsee nykyaikaista automatiikkaa myös prosessiensa tiedonhallintaan. Sahateollisuuden nopeasti muuttuvassa toimialassa tiedonhallintajärjestelmältä vaaditaan reaaliaikaisuutta ja mukautuvuutta. Siksi FM Timber valitsi järjestelmäkseen Timber by Pinja -sovelluksen, jota Pinja ja FM Timber kehittävät jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä.

Yhteistyöstä lyhyesti

Yhteinen kehitystyö alkaa

Vuonna 2014 FM Timber ja Pinja aloittivat yhteisen kehityshankkeen Timber by Pinja -sovelluksen parissa. Tavoitteena oli kehittää työkalu, joka mahdollistaa sahan ja puunjalostuksen kokonaisvaltaisen, vaivattoman ja täsmällisen toiminnanohjauksen varastonhallinnasta taloudenhallintaan.

Perustietojen keräyksestä raportoinnin automatisointiin

Yhteisen kehitysprojektin aikana on luotu järjestelmä, joka paitsi kerää tarvittavat tiedot prosessista, tuottaa myös raportteja, jotka sopivat esimerkiksi asiakkaalle lähetettäväksi sellaisenaan. Viimeisimpänä on kehitetty mm. tukkikentän hallintaa, varaston raportointia tuotepituuksittain ja tuotteittain sekä sahattavien ja sahattujen määrien koottua raportointia.

Kokonaisvaltainen näkymä prosessiin parantaa liiketoimintaa

Timber by Pinja -sovellus avaa nykyään selkeästi hahmotettavan näkymän konsernin prosesseihin, mikä on tuonut liiketoiminnan hallinnan uudelle tasolle. Automaation ansiosta prosesseista saadaan eksaktia tietoa reaaliajassa ja työntekijöiden aikaa on saatu vapautettua manuaalisista paperitöistä tuottavaan työhön. Sovelluksen käytön laajentamiselle on jo suuntaviivoja, ja esimerkiksi jalostustuotteet on tarkoitus tuoda tulevaisuudessa sovelluksen piiriin.

Viime vuosien kehitystyön ansiosta olemme päässeet uudelle levelille koko konsernin tiedonhallinnassa. Nyt kun olen pikkuhiljaa tutustunut Pinjan sielunelämään, näen suuren potentiaalin myös järjestelmän jatkuvuudessa.

Mikko Luikku, myyntijohtaja, FM Timber

Mukautuva tietojärjestelmä kehittyy liiketoiminnan mukana

FM Timberin myyntijohtaja Mikko Luikku on toiminut sahateollisuuden parissa 80-luvulta lähtien. Hän muistaa ajan, kun edistyksellisemmät järjestelmät saapuivat sahateollisuuteen 90-luvun puolivälin jälkeen. Sittemmin sahateollisuuteen on kehittynyt yhä monimutkaisempia prosesseja, jotka vaativat myös tietojärjestelmältä kykyä mukautua uusiin vaatimuksiin.

– Sahatavara itsessään on hyvin yksinkertainen tuote, mutta prosessi tuotteen ympärillä on hirveän monimutkainen. Ala on myös liiketoiminnan kannalta hyvin muutosaltis, oikeastaan kaiken aikaa muutoksen alla. Siksi se vaatii tietojärjestelmältä mukautuvuutta, Luikku kertoo.

Liiketoiminnan kannalta uuteen tiedonhallintajärjestelmään siirtyminen on aina myös riski, sillä kyseessä on suuri muutosprojekti. Muutosalttiilla alalla toimiva FM Timber halusi käyttöönsä tiedonhallintajärjestelmän, jonka olemassa olevia toimintoja voidaan kehittää tai tuoda täysin uusia toimintoja joustavammin mahdollisten muutosten toteutuessa.

– Pinjan alusta on hyvin kehitettävissä ja muokattavissa tarpeidemme mukaan. Tämän ansiosta ei tarvitse vaihtaa aina uuteen kalliiseen järjestelmään liiketoiminnan muutosten yhteydessä. Kun muutostarpeita tulee, kehittäjiltä löytyy resepti asian hoitamiseen, Luikku kiittää.

Raportoinnin automaatio tuo taloudellista hyötyä

Tietojärjestelmät tuottavat paljon tietoa, mutta aidon hyödyn saamiseksi kysymys kuuluu, kuinka tietoa voidaan hyödyntää. Timber by Pinjan kehitystyössä keskiössä onkin ollut lähiaikoina raportoinnin automatiikka, mikä on tuottanut hyviä tuloksia. Tärkein valtti on järjestelmän antama kokonaisvaltainen näkymä reaaliajassa koko konsernin liiketoiminnan tilanteeseen.

Helposti ymmärrettävistä raporteista konsernin toiminnasta saa tarkan kuvan, jonka perusteella tulevia päätöksiä voidaan tehdä faktan pohjalta. Muutamassa vuodessa ollaan tultu tilanteeseen, jossa järjestelmä tuo FM Timberille jo taloudellisia hyötyjä.

– Tietojärjestelmät ovat kalliita, mutta liiketoiminnalle välttämättömiä. Sahabisneksessä katteet ovat lisäksi yleensä erittäin pieniä. Siksi myös tietojärjestelmästä täytyy kyetä saamaan hyötyjä, Luikku toteaa.

– Olemme päässeet tavoittelemaamme toimintatapaan: reaaliaikaiset raportit tulevat suoraan järjestelmästä siinä muodossa, että ne voidaan lähettää asiakkaille sellaisenaan, eikä useiden ihmisten tarvitse työskennellä niiden parissa.

Kehityspotentiaalia riittää myös tuleville vuosille

FM Timber kehittää paraikaa sahateollisuuden rinnalle jatkojalostusta, ja tulevaisuudessa kehityslistalla on jatkojalostustuotteiden tuominen Timber by Pinja järjestelmään. Myös järjestelmän raportoinnin automaatiota halutaan kehittää entistä tehokkaammaksi. Jatkokehityksessä onkin esimerkiksi raporttien kehittäminen sellaisiksi, että ne palvelevat johdon tarpeita luomalla muun muassa selkeitä mittareita eri tuotantopisteiden toimintaan.

– Timber by Pinja antaa ennen kaikkea monipuolisesti mahdollisuuksia erilaisiin toimintoihin. Kehityspotentiaali perustuu siihen, että järjestelmään on tehty paljon hyvin perustavanlaatuista pohjatyötä. Pinjalla myös on halua sekä resursseja kehittää järjestelmää asiakaslähtöisesti. Koska jokainen yritys toimii omalla tavallaan, on hyvä että kerättyä tietoa voidaan hyödyntää ja muovata vastaamaan jokaisen omien prosessien ja liiketoiminnan erilaisia tarpeita.

– Peruselementit ovat hyvin saatavilla, jopa paremmin kuin monissa muissa järjestelmissä. Uskon, että vuosien mittaa meillä on mahdollisuus kehittää järjestelmää vieläkin eteenpäin aimo harppauksin, Luikku pohtii.

FM Timber pähkinänkuoressa

70 % liikevaihdosta on maailmanlaajuista vientiä

FM kirjaimet yrityksen nimessä tulevat sanoista Forest Master, mikä kertoo perustajien taustasta

100 työntekijää FM Timberin kahdella sahalla

1997 kaksi metsäyrittäjää perusti sahayrityksen

Tutustu menestystarinan palveluihin

Timber by Pinja

Timber by Pinjan sisältämien ohjelmistomoduulien avulla sahan ja puunjalostuksen koko toiminnanohjaus on vaivatonta, täsmällistä ja nykyaikaista.

Asiakkaidemme kokemuksia

Eriwood – lisää tehokkuutta Pinjan avulla

Ruotsalainen puutuotteiden tukkukauppias Eriwood etsi luotettavaa ja pitkäaikaista toiminnanohjausjärjestelmää kilpailukykynsä varmistamiseksi ja parantamiseksi. Yrityksen koko myyntiprosessi löytyy nyt Timber by…

Prima Timber

Sahatavaran jatkojalostukseen erikoistunut Prima Timber hyödyntää liiketoiminnassaan Timber by Pinja -järjestelmää ja sen Forklift-sovellusta. Ratkaisu on vähentänyt merkittävästi käsityötä ja…

Vara Saeveski

Vara Saeveski OÜ on virolainen yritys, joka on erikoistunut puunjalostukseen ja sahatavaran tuotantoon havutukista. Elokuusta 2021 lähtien yritys on hallinnoinut…

Ingarp Träskydd – resurssit vastaamaan kasvavaa kysyntää

Ingarp Träskydd on puutuotteiden suojaukseen keskittyvä yritys. Yritys on selviytynyt kasvaneista volyymeista ja onnistunut samalla virtaviivaistamaan prosessejaan siirtymällä Timber by…

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä