KGN Tool

Pinjan Lean-koulutus auttoi KGN Toolia pääsemään eroon turhasta työstä sekä lisäsi keskinäistä vuorovaikutusta ja avoimuutta.

Yhteistyöstä lyhyesti:

Tavoitteena tehostaa tuotantoa

Lean-hankkeen tavoitteena oli tehostaa tuotantoa karsimalla toiminnasta turhaa tekemistä sekä lisätä vuorovaikutusta ja avoimuutta. Kumppaniksi kehitystehtävään valikoituivat Pinja sekä Yrkesakademi i Österbotten.

Koulutuksesta työkaluja kehittämiseen

Koulutus koostui lyhyestä teoriaosuudesta, tuotantoympäristössä tapahtuvasta konkreettisesta kehitystyöstä sekä 5S -harjoituksista. Jatkossa päivittäistä toimintaa ja sen tuloksia seurataan päivittäisjohtamisen avulla.

Tuloksia nyt ja tulevaisuudessa

Koulutuksen päätteeksi kehitystyön kohteena olleen tuotteen tuottavuutta onnistuttiin parantamaan peräti 221 %. Koulutus on sekä tehostanut tuotantoa, mutta myös parantanut sisäistä kommunikaatiota sekä tuonut päivittäisjohtamiseen selkeää rakennetta.

Poikkeustilanne toi tarpeen tuotannon tehostamiselle

Vakaasta asiakaskunnasta huolimatta korona-aika on ollut yritykselle haastava. Vaikutukset ovat näkyneet mm. liikevaihdossa ja siinä, että vakinaista henkilökuntaa on ollut pakko lomauttaa. Apua haasteisiin saatiin Business Finlandilta, jonka häiriötilanteisiin tarkoitetun kehitystuen avulla käynnistettiin Lean-koulutus tuotannon tehostamiseksi.

– Hankaluuksista huolimatta halusimme löytää keinon kehittää toimintaa. Haluamme tulla entistä tehokkaammaksi, saada lisää töitä sekä tarpeen mukaan rekrytoida myös uutta osaavaa henkilökuntaa. Niinpä otimme yhteyttä Vaasassa toimivaan ammattikoulutusta tarjoavaan Yrkesakademin i Österbotteniin, josta saimme loistavan vinkin Pinjasta, tehdaspäällikkö Tom Helsing taustoittaa.

Yrkesakademin i Österbotten on toteuttanut Pinjan kanssa lean-koulutuksia jo usean vuoden ajan. Yhteistyö YA:n kanssa on ollut monipuolista Lean-menetelmien ja ajattelutavan koulutusta erilaisissa asiakasprojekteissa sekä yhteisissä asiantuntijatilaisuuksissa.

Lean-koulutus on tehostanut tuotantoa, mutta parantanut myös sisäistä kommunikaatiota sekä tuonut päivittäisjohtamiseen selkeää rakennetta.

Tom Helsing, Manager, KGN Tool

Lean on toiminnan kehittämisen työkalu

Pinjalla tuotannon tehostamiseen liittyvien hankkeiden parissa työskentelevä Janne Lamberg kuvailee KGN Tool:n tilannetta varsin tyypilliseksi.

– Valmistavan teollisuuden maailma on täynnä käyttämättömiä mahdollisuuksia tehostamiseen. Suurin osa näistä on saavutettavissa varsin nopeasti ja kohtuullisella panostuksella. Työni on auttaa asiakkaita parantamaan toimintatapojaan, johtamistaan ja ottaa käyttöön digitalisoituja tuotantotapoja, Lamberg kuvailee.

Lambergin mukaan Lean on liiketoiminnan kehittämisen työkalu, joka perustuu toiminnan järkevöittämiseen. Leanin ytimessä on turhan tekemisen poistaminen, vakioidut toimintamallit ja jatkuva parantaminen. KGN Toolin tapauksessa tavoitteet koulutukselle olivat selkeät.

– Halusimme tehostaa tuotantoa karsimalla toiminnasta turhaa tekemistä, mutta myös saada uusia ajatuksia, ideoita ja näkökulmia. Henkilökuntamme on sitoutunutta ja tehneet pitkiä, jopa vuosikymmenten työuria yrityksen palveluksessa. Siksi koimme, että ulkopuolinen asiantuntija voisi tuoda meille uutta, Helsing kertoo.

Lean-koulutus käynnistettiin lyhyellä teoriaosuudella, jossa kerrattiin yhdessä lean-filosofiaa sekä jatkuvan parantamisen kulttuuria. Tämän jälkeen siirryttiin yrityksen omaan tuotantoympäristöön, jossa kehitystyöhön päästiin käsiksi nykytilan kartoituksen avulla. Käytännössä työ tehtiin käymällä ennalta valitun tuotteen tuotantovaiheet läpi yksityiskohtaisesti pala palalta.

– Kävimme yhdessä läpi yhden tuotteemme yli 40 valmistusvaihetta sekä kirjasimme ylös jokaisen valmistuksen vaiheen sekä siihen kuluvan ajan sekunnilleen. Kun tiesimme nämä yksityiskohdat, saatoimme analysoida mikä tehtävässä toi aikahukkaa ja kuinka näistä ylimääräisistä vaiheista voisi päästä eroon, Helsing kertaa.

Kun ylimääräiset työvaiheet sitten karsittiin ja korjattiin, löivät tulokset osallistuja ällikällä: kolmen päivän harjoituksella tuottavuutta onnistuttiin parantamaan valitulla tuotteella peräti 221 %. 

Koulutuskokonaisuuteen kuului myös harjoitus Lean 5S -menetelmästä (Sort, Set In Order, Shine, Standardize, Sustain), joka tukee organisaatiota ottamaan askeleen kohti käytettävämpää toimintaympäristöä saaden samalla aikaan nopeasti näkyviä tuloksia. Käytännössä tämä tarkoitti toimintaympäristön siivoamista ja järjestämistä uudella tavalla. Helsingin mukaan tällaiset pienet, yksinkertaiseltakin kuulostavat toimenpiteet, jäävät usein huonolle huomiolle arjen kiireissä.

– Uskon vahvasti, että näillä pienillä, mutta varsin näkyvillä toimenpiteillä on suuri vaikutus työn tehokkuuteen ja siihen, että työympäristöstä tulee toimiva.

Jatkossa päivittäistä toimintaa ja sen tuloksia seurataan päivittäisjohtamisen avulla. Käytössä tämä tarkoittaa lyhyttä, maksimissaan 15 minuutin päivittäistä palaveria, jolla varmistetaan tärkeän tiedon välittyminen jokaiselle työntekijälle. Palaverissa tunnistetaan mahdolliset poikkeamat ja huolehditaan korjaavista toimenpiteistä.

Tuotannon tehostumisen lisäksi myös avoimuus lisääntyi

Kokonaiskestoltaan 10 viikon lean-koulutus onnistui hienosti. Helsingin mukaan koulutus on tehostanut tuotantoa, mutta myös parantanut yrityksen sisäistä kommunikaatiota sekä tuonut päivittäisjohtamiseen selkeää rakennetta. 

– Mahdolliset puutteet, kehityskohteet tai onnistumiset tulevat paremmin esiin, kun niille on varattu oma aikansa ja prosessinsa. Lisäksi henkilökunta tietää mitä milloinkin tapahtuu sekä mitkä asiat ovat pinnalla. Uskon, että tämä motivoi meitä kaikki puhaltamaan yhteen hiileen entistä paremmin.

Helsingin mukaan henkilökunnan sitoutuminen olikin onnistumisessa olennaisessa osassa eikä koulutus olisi onnistunut ilman kaikkien sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen. Oman kiitoksensa saa myös Pinjan Janne Lamberg.

– Janne on sellainen käytännönläheinen ja tekemisestä innostuva tyyppi. Pitkä työura erilaisissa tehtävissä ja ympäristöissä näkyy siinä, että hän osaa kohdella erilaisia ihmisiä oikein ja motivoida heistä parhaat puolet esiin. Turha hötkyily tai liika muodollisuus loistivat poissaolollaan ja hän oli meille vain ”Janne”, joka auttaa meitä kehittymään omassa työssämme entistä paremmaksi. 

Asiakkaidemme kokemuksia

Metsä Fibre

Pinjan ja Metsä Fibren yhdessä toteuttamalla simulointiprojektilla varmistettiin, että uuden sahan pohjaratkaisu ja työnkulku mahdollistavat kuivaamossa tarvittavat läpimenovolyymit.

SSAB Oulainen

Yhteistyössä SSAB:n ja Pinjan projektitiimit ideoivat ja koostivat tutkittavat kehitystoimenpiteet SSAB:n tehtaalle – simulointimallin avulla päästiin testaamaan vaikutuksia kapasiteettiin

SCA Logistics Sundsvall

SCA Logistics Sundsvallin kasvava konttikuljetus volyymi varmistettiin mahdolliseksi – Pinjan simulointimalli testasi terminaalin tehokkuuden

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!