SSAB Oulainen

Yhteistyössä SSAB:n ja Pinjan projektitiimit ideoivat ja koostivat tutkittavat kehitystoimenpiteet SSAB:n tehtaalle – simulointimallin avulla päästiin testaamaan vaikutuksia kapasiteettiin

Pinja kumppaniksi

SSAB valitsi Pinjan kumppanikseen selvittämään muun muassa Oulaisten tehtaansa maksimikapasiteettia ja eri kehitystoimenpiteiden vaikutusta siihen.

ABC-analyysi

Datapohjainen ABC-analyysi toteutettiin tuotteiden ominaisuuksien, varustelujen ja volyymien suhteen kehitystoimenpiteiden priorisoimiseksi.

Simuloinnilla selvyyttä

Pinja rakensi varustelusta simulointimallin, jolla testattiin eri kehitystoimenpiteiden ja ohjaustapojen vaikutusta kapasiteettiin.

Selvitys vahvisti suunnitelmaa kehitystoimenpiteiden etenemisjärjestykselle. Investointisuunnitelmille saatiin takaisinmaksuajan perusteet

Marko Kuitunen, SSAB Head of Product Portfolio and Process Management

Haaste: Tuotantotehokkuuden ja -ohjauksen kehittäminen

Hankkeessa pyrittiin selvittämään muun muassa maksimikapasiteettia ja eri kehitystoimenpiteiden vaikutusta siihen. Tavoitteena oli myös löytää tehokkaimmat tavat ohjata materiaalivirtoja ja lisätä jalostavan työn osuutta läpimenoajasta. Samalla etsittiin pullonkauloja ja keinoja niiden avartamiseen.

Ratkaisu: Toteutettiin paaluvarustelun tuotannon nykytilan analysointi ja kehityssuunnitelma

Projektin määrittelyn jälkeen toteutettiin datapohjainen ABC-analyysi tuotteiden ominaisuuksien, varustelujen ja volyymien suhteen kehitystoimenpiteiden priorisoimiseksi. Nykytilan analysointiin kuului myös tuotannon havainnointi potentiaalisen hukan ja ongelmien tunnistamiseksi.

Tältä pohjalta SSAB:n ja Pinjan projektitiimit ideoivat ja koostivat tutkittavat kehitystoimenpiteet. Pinja rakensi varustelusta simulointimallin, jolla päästiin testaamaan eri kehitystoimenpiteiden ja ohjaustapojen vaikutusta kapasiteettiin.

“Selvitys vahvisti suunnitelmaa kehitystoimenpiteiden etenemisjärjestykselle. Investointisuunnitelmille saatiin takaisinmaksuajan perusteet”, kertoo Marko Kuitunen, Head of Product Portfolio and Process Management.

SSAB pähkinänkuoressa

140+ Vuotta alalla

8,8 milj. Tonnin tuotantokapasiteetti vuodessa

50+ Maassa

14 000+ Työntekijää

6,4 mrd. Liikevaihto (2020)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Simulointi

Yritykset, jotka pystyvät ketterästi mukautumaan muutoksiin, menestyvät.

Asiakkaidemme kokemuksia

Kempower – digitaalinen kaksonen mahdollisti tuottavuusloikan

Digitaalinen kaksonen auttoi Kempoweria simuloimaan ennalta erilaisia tuotannon skenaarioita ja tekemään tuottavuutta parantavia päätöksiä tuotantolaitoksensa layoutin ja resursoinnin suhteen. Näin…

Pintos

Suomen johtaviin betonirakentamisen tuotetoimittajiin kuuluva Pintos valmistaa Euran ja Lapin tuotantolaitoksissaan muun muassa raudoitusverkkoja, nostolenkkejä, betonivalutarvikkeita sekä kiinnikkeitä – käytännössä…

Junnikkala

Junnikkala on vahvasti vientivetoinen puunjalostusyhtiö, jolla on takanaan jo yli 60-vuotinen historia. Kasvavaan kysyntään vastatakseen pohjanmaalainen Junnikkala rakentaa nykyisiä kahta…

Metsä Fibre

Pinjan ja Metsä Fibren yhdessä toteuttamalla simulointiprojektilla varmistettiin, että uuden sahan pohjaratkaisu ja työnkulku mahdollistavat kuivaamossa tarvittavat läpimenovolyymit.

SCA Logistics Sundsvall

SCA Logistics Sundsvallin kasvava konttikuljetus volyymi varmistettiin mahdolliseksi – Pinjan simulointimalli testasi terminaalin tehokkuuden

Outokumpu Tornion tehtaat

Pinjan ja Outotokummun yhteistyö varmisti Tornion tehtaiden sulaton ja kuumavalssaamon kapasiteetin riittävyyden simuloinnilla.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä