SCA Logistics Sundsvall

SCA Logistics Sundsvallin kasvava konttikuljetus volyymi varmistettiin mahdolliseksi – Pinjan simulointimalli testasi terminaalin tehokkuuden

Varmuutta muutoksiin

SCA halusi varmistaa satamaterminaalin uudelleenjärjestämisen sujuvan toteutuksen. Pinja valittiin aiempien kokemusten perusteella yhteistyöhön.

Nykytilanne selville

Terminaalista rakennettiin nykyistä tilannetta vastaava simulointimalli, josta kerättiin historia-aineistoja.

Mallin yhdistäminen

Tulevaa terminaalia kuvaava malli yhdistettiin tuleviin aineistoihin.

Olemme erittäin tyytyväisiä simulointiprojektiimme ja yhteistyöhön ylipäätään.

SCA Logistics projektitiimi

Haaste: Terminaalitoimintojen sujuvan muutoksen varmistaminen SCA Logistics Sundsvallin satamaterminaalissa

Vastatakseen uusiin haasteisiin SCA Logisticsin Sundsvallin satamaterminaalin täytyi uudelleenjärjestellä toimintojaan ja terminaalin layoutia. SCA halusi varmistaa suuren muutoksen sujuvan toteutuksen. Tärkeimmät kysymykset liittyivät varastokapasiteettiin, laite- ja prosessikapasiteettiin sekä vuorojärjestelyihin. Pinja valittiin yhteistyökumppaniksi aiemman menestyksekkään yhteistyön perusteella.

Ratkaisu: Pinja rakensi terminaalista simulointimallin sisältäen prosessit, varastoalueet sekä käsittely- ja varastointilogiikat

Pinja rakensi terminaalista simulointimallin sisältäen prosessit, varastoalueet sekä käsittely- ja varastointilogiikat. SCA muodosti lähtöaineistot jotka kuvasivat tulevaisuuden volyymeja.

Aluksi terminaalista rakennettiin nykytilaa kuvaava malli, josta kerättiin historia-aineistoja käyttäen tulokset mallin oikeellisuuden varmistamiseksi. Seuraavassa vaiheessa tulevaa terminaalia kuvaava simulointimalli yhdistettiin tulevaisuuden aineistoihin.

SCA Logisticsin tiimi oli erittäin tyytyväinen yhteistyöhön, projektin toteutukseen ja tuloksiin. Palautetta SCA Logisticsin projektitiimiltä:
“Olemme erittäin tyytyväisiä simulointiprojektiimme ja yhteistyöhön ylipäätään.”
”Projekti oli erittäin onnistunut.”
”Simulointi loi erittäin hyvän pohjan projektissa tulevaisuudessa tehtävillä päätöksille.”
“Saadut tulokset olivat meille erittäin tärkeitä.”

SCA pähkinänkuoressa

90+ Vuotta alalla

6 Eri toimialalla

2 Terminaalia

4 000+ Työntekijää

6,4 mrd. Liikevaihto (2020)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Simulointi

Tuotannon investointien, prosessien ja materiaalivirtojen mallintaminen.

Asiakkaidemme kokemuksia

Kempower – digitaalinen kaksonen mahdollisti tuottavuusloikan

Digitaalinen kaksonen auttoi Kempoweria simuloimaan ennalta erilaisia tuotannon skenaarioita ja tekemään tuottavuutta parantavia päätöksiä tuotantolaitoksensa layoutin ja resursoinnin suhteen. Näin…

Pintos

Suomen johtaviin betonirakentamisen tuotetoimittajiin kuuluva Pintos valmistaa Euran ja Lapin tuotantolaitoksissaan muun muassa raudoitusverkkoja, nostolenkkejä, betonivalutarvikkeita sekä kiinnikkeitä – käytännössä…

Junnikkala

Junnikkala on vahvasti vientivetoinen puunjalostusyhtiö, jolla on takanaan jo yli 60-vuotinen historia. Kasvavaan kysyntään vastatakseen pohjanmaalainen Junnikkala rakentaa nykyisiä kahta…

Metsä Fibre

Pinjan ja Metsä Fibren yhdessä toteuttamalla simulointiprojektilla varmistettiin, että uuden sahan pohjaratkaisu ja työnkulku mahdollistavat kuivaamossa tarvittavat läpimenovolyymit.

SSAB Oulainen

Yhteistyössä SSAB:n ja Pinjan projektitiimit ideoivat ja koostivat tutkittavat kehitystoimenpiteet SSAB:n tehtaalle – simulointimallin avulla päästiin testaamaan vaikutuksia kapasiteettiin

Outokumpu Tornion tehtaat

Pinjan ja Outotokummun yhteistyö varmisti Tornion tehtaiden sulaton ja kuumavalssaamon kapasiteetin riittävyyden simuloinnilla.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä