Koskisen

Saha- ja levyteollisuuden edelläkävijä Koskisen on tarjonnut puunjalostuksen ja metsänhoidon palveluita jo yli sadan vuoden ajan. Koskisen hyödyntää metsänhoidossaan Pinjan ratkaisua, joka on tehostanut yrityksen metsänhoitopalveluiden tuottamista ja virtaviivaistanut prosesseja huomattavasti.

Yhteistyöstä lyhyesti

Haussa nykyaikainen ratkaisu

Koskisen halusi löytää tavan nykyaikaistaa metsänhoidon hallintaa ja samalla parantaa toiminnan tehokkuutta ja kestävyyttä.

Pinjan metsänhoitoratkaisu otettiin metsänhoitopalveluiden hallintaan

Ratkaisuksi valikoitui Pinjan nykyaikainen metsänhoitomoduuli, joka otettiin käyttöön vuoden 2022 alussa osaksi Forest by Pinja -järjestelmää. Ratkaisulla Koskisen tehosti metsänhoidon prosesseja ja viestintää, mikä helpotti yrityksen omien asiantuntijoiden sekä yrittäjien arkea.

Ratkaisua viedään eteenpäin yhdessä

Ratkaisun kehittämistä jatketaan yhteistuumin, sekä Koskisen asiantuntijoiden ja urakoitsijoiden että Pinjan kehittäjien toimesta.

Pinjan ratkaisu on hyvä keino varmistaa, että tieto työmaista on ajantasaista ja työolot ovat kunnossa sekä väylä tiedottaa vaarallisista asioista etukäteen, kun mahdollista.

Henni Vahto, Koskisen kehityspäällikkö

Kestävää työtä tulevaisuuden metsien eteen

Koskisen metsänhoitopalvelut, jotka käsittävät suuren verkoston eri asiantuntijoita ja toimijoita, tarvitsevat tuekseen nykyaikaisen järjestelmän. Siksi asiakas lähti tavoittelemaan uudenlaista teknologiaa, jolla se voisi sujuvoittaa ja digitalisoida metsänhoidon prosesseja. 

Koskisella oli jo käytössään Forest by Pinja -toiminnanohjausjärjestelmä, joten Pinjan metsänhoitoratkaisu oli luonteva seuraava askel.

”Meillä oli vahva tarve uudistaa metsänhoidon järjestelmäämme, sillä aiempi ratkaisu ei enää täyttänyt tarpeitamme esimerkiksi kestävyyden ja tehokkuuden kannalta,” kertoo Henni Vahto, Koskisen kehityspäällikkö.

Koskiselle kestävä metsätalous on tekemistä tulevaisuuden metsien eteen, ja yritys haluaa omalla toiminnallaan varmistaa, että metsät ja metsäteollisuus voivat jatkossakin hyvin.

”Haluamme omalla toiminnalla varmistaa, että Suomessa on hyvinvoiva metsä ja metsäteollisuus jatkossakin. Metsänhoitoratkaisu on yksi työkalu tässä työssä ja siihen liittyvien tavoitteidemme saavuttamisessa”, Vahto toteaa.

Pinjan ratkaisun avulla metsänhoito voidaan toteuttaa tehokkaasti ja hallitusti

Pinjan ratkaisu on tuonut hyötyjä erityisesti kokonaisvaltaisen tehokkuutensa kannalta. Koskisen hyödyntää metsänhoitoratkaisua muun muassa metsänhoitotarjousten -ja sopimusten tekoon, työnohjaukseen ja tiedonsiirtoon työmailta. Käytännössä sillä hallitaan Koskisen metsänhoitopalveluita kokonaisuudessaan.

Ratkaisu on sujuvoittanut työnohjausta, tiedonkulkua ja kestävää metsänhoitoa Koskisella monin tavoin. Asiakkaan näkökulmasta ratkaisu on erityisen helppokäyttöinen ja tuo kaikki tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Selainpohjaisessa sovelluksessa tieto välittyy molempiin suuntiin eikä vaadi käyttäjiltään ylimääräistä navigointia eri tietojen välillä, toisin kuin monissa toiminnanohjausjärjestelmissä.

”Pinjan metsänhoitoratkaisu on nykyaikainen tapa meille toteuttaa työtämme, ja käyttäjät pitävät sitä erityisen helppokäyttöisenä työkaluna,” Vahto sanoo.

Työturvallisuus on myös Koskiselle tärkeä asia ja siihen panostetaan paljon. Pinjan ratkaisu auttaa osaltaan asiakasta ja tämän urakoitsijoita luomaan turvalliset työolot työmaalla. ”Pinjan ratkaisu on hyvä keino varmistaa, että tieto työmaista on ajantasaista ja työolot ovat kunnossa sekä väylä tiedottaa vaarallisista asioista etukäteen, kun mahdollista”, Vahto vahvistaa.

Sujuva käyttöönotto ja vahvaa yhteistyötä Pinjan kanssa

Tuotteen käyttöönotto sujui Vahton mukaan hyvin, vaikka haasteiltakaan ei vältytty. Ajankohta ratkaisun käyttöönotolle oli jokseenkin haastava, sillä talvi ei ole metsänhoidon näkökulmasta mielekäs aika lähteä liikkeelle uuden tuotteen kanssa ja aikataulutavoite osoittautui tiukaksi.

Aikatauluhaasteet ratkaisun käyttöönotossa kuitenkin selätettiin vahvalla yhteistyöllä, ja tuote itsessään tuki sujuvaa käytön aloittamista. ”Tuotteen valmiusaste sen käyttöönottohetkellä oli todella korkea”, Vahto kertoo ja kehuu Pinjan toimialaosaamista. ”Pinjalla oli hyvät kehittäjät matkassa ja vahvaa ymmärrystä tekemisestämme käytännön tasolla.”

Yhteistyö on toiminut projektin tiimoilta puolin ja toisin ja sisältänyt aktiivista keskustelua Koskisen eri sidosryhmien kanssa. Myös levyteollisuuden puolella Koskisen hyödyntää esimerkiksi Gema by Pinja -tuotannonseurantajärjestelmää.

”Vankka yhteistyö on mahdollistanut projektin onnistumisen”, sanoo Juha Valkola, Pinjan metsätoimialan liiketoiminnan vetäjä. “Olemme tehneet erittäin tiivistä yhteistyötä moduulin kehittämisen ympärillä ja käyty jatkuvaa keskustelua Koskisen kenttätason tarpeista”.

Koskisen yhteistyö Pinjan kanssa jatkuu, ja tavoitteena on parantaa metsänhoitotöiden sujuvuutta ja esimerkiksi puunkorjuun ketjutusta. ”Teknologia toimialallamme kehittyy jatkuvasti, ja me haluamme totta kai kehittyä toimintaympäristön mukana”, Vahto toteaa lopuksi.

Kuva: Koskisen

Koskisen pähkinänkuoressa

100+ vuotta sitten perustettu puunjalostuksen asiantuntijayritys

900~ koskislaista eri liiketoimintayksiköiden alla

1 miljoona Koskisen toimittamaa ja istuttamaa puutainta vuosittain

Tutustu menestystarinan palveluihin

Forest by Pinja

Puunhankinnan, korjuun ja logistiikan hallinnoimiseen kehitetty modulaarinen ERP-järjestelmä tarjoaa monia arkipäivän rutiineja helpottavia toimintoja ja sisältää niin kartat kuin puun alkuperän seurannan.

Asiakkaidemme kokemuksia

Metsäenergia

Metsäenergia Meter Oy on energiapuuliiketoimintaa harjoittava, nopeasti kasvava yritys. Yritys ostaa ja myy edelleen energiapuuta sekä hoitaa nuoria metsiä kasvukuntoon.…