Gema by Pinja

Tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä. Tuottavuuden parantaminen alkaa tiedon keräämisellä koneilta ja ihmisiltä.

Tehtaan työt ja kehittäminen haltuun yhdellä järjestelmällä

Kun tuotantoa lähdetään kehittämään, on tärkeää selvittää nykytilanne ja tuoda se läpinäkyväksi. Teollinen IoT tuo valtavasti mahdollisuuksia automaattiseen tiedon keräämiseen tuotantoprosessista nykytilanteen kartoittamiseksi.

Koneilta kerätty tieto ei kuitenkaan yksin riitä vaan tiedon rikastajaksi tarvitaan ihmistä, useimmiten operaattoria, joka tuotannossa työskentelee.

Lataa opas: 6 vinkkiä tuotannon johtamiseen digitalisaation keinoin

3 syytä kerätä tietoa tuotantokoneilta automaattisesti:

Tiedetään tuotannon reaaliaikainen tilanne

Tunnistetaan pullonkaulakoneet

Selvitetään juurisyyt pysähdyksille

Digitalisoitu tuotantodata päivittäisjohtamisen tukena

Erinomaisen tuotannon päivittäisjohtamisen avaintekijöitä ovat luotettava ja reaaliaikainen tiedon kerääminen tuotannosta, moderni kunnossapidon ja tuotannonsuunnittelun hallinta sekä ymmärrystä lisäävä tiedon visualisointi. Laadukas ja reaaliaikainen tieto toimii jokapäiväisen päätöksenteon perustana. Faktoihin perustuvalla ennakoinnilla tuotannon tehokkuutta voidaan nostaa kymmeniä prosentteja.

Tuotannon päivittäisjohtamista tehdään tehtaan lattiatasolla. Tuotannon johto kokoontuu operatiivisten työntekijöiden kanssa yhteiseen palaveriin, jossa tuotannon tunnuslukujen ja poikkeamien visualisointi, osallistuminen ja tiedon jakaminen ovat merkittävässä roolissa.

Lataa opas: 4 askelta kohti Lean-tuotantoa

Digitalisoitu tuotantodata päivittäisjohtamisen tukena

Digitalisoitu tuotantodata päivittäisjohtamisen tukena

Kerää modernilla IioT-ratkaisulla tietoa tuotantokoneista ja laitteista

Osallista useita työntekijöitä, operaattoreita, mukaan tiedon rikastajan roolissa

Osallista useita työntekijöitä, operaattoreita, mukaan tiedon rikastajan roolissa

Helppo dokumentointi

Operaattori analysoi, kommentoi ja täydentää koneelta saatua tietoa omilla havainnoillaan

Skaalautuva järjestemä

Skaalautuva järjestemä

Tee päivittäin jatkuvaan parantamiseen liittyviä päätöksiä kerätyn tiedon pohjalta

Johda reaaliaikaisella tiedolla

Johda valmistusta ja ihmisiä luotettavan, reaaliaikaisen tiedon pohjalta

Visualisoi data

MES-järjestelmä visualisoi kerätyn ja rikastetun tiedon informaatioksi yhteen, selkeään käyttöliittymään

160+ Asiakasta

340+ Käyttökohdetta

18+ Eri maassa

10+ Eri kielellä

20 000+ Konekytkentää

100 000+ Poistettua hukkatuntia

Gema – tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä

Gema by Pinja -järjestelmän perusta on markkinoiden modernein koneseuranta, joka halutuilla ominaisuuksilla kasvaa täysimittaiseksi MES-järjestelmäksi. Tuotantopäällikölle Gema antaa mahdollisuuden visuaaliseen ja avoimeen tapaan johtaa tuotantoa.

Gema on helppo ja kustannustehokas tapa lähteä kehittämään tuotantoa Lean-periaatteiden mukaisesti. Gema:n avulla osallistat ja motivoit tuotannon operaattorit mukaan kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

Gema on saatavilla SaaS-ratkaisuna tai on premise-asennuksena. Järjestelmä on mobiilioptimoitu ja helppokäyttöinen millä tahansa päätelaitteella.

Lataa opas: 6 vinkkiä tuotannon johtamiseen digitalisaation keinoin

Gema by Pinja logo

Geman ominaisuudet

Asiakkaidemme kokemuksia Gema-järjestelmästä

Peikko

Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä tukee päätöksentekoa ja investointeja Peikko Groupin kansainvälisessä tehdasympäristössä.

Vahterus

Suomalainen Vahterus on hitsatun levylämmönsiirrinteknologian kehittäjä ja markkinajohtaja maailmassa. Kompleksista tuotantoa kehitetään Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä Gema by Pinjan…

Olvi

Pinjan yhteistyö Olvin kanssa nosti panimoyhtiön raportoinnin uudelle tasolle Machine Track by Pinjan avulla.

Fazer Makeiset

Lappeenrannan Fazer Makeiset makeistehdas päivitti kunnossapitojärjestelmänsä Novi by Pinjaan – nyt asentajat voivat hoitaa työnsä vain yhden järjestelmän avulla.

Prysmian Group

Pinjan Machine Track by Pinja tuotannonvalvontajärjestelmän avulla luotettava OEE tunnusluku tukemaan Prysmian Groupin korjausinvestointeja.

Panda

Yhteistyö Pinjan kanssa on mahdollistanut Pandan tehtaan kunnossapidon hallinnoinnin ilman ulkoistamista.

Okmetic

Tuotannon analyyttinen seuraaminen alkoi vuoden 2007 lopussa, kun yhdessä laiteessa otettiin käyttöön Machine Track by Pinja -järjestelmä.

Luvata

Luvatan uuden kunnossapidon ohjausjärjestelmän välttämättömiä ominaisuuksia olivat ohjelmiston selkeys ja käytön yksinkertaisuus – Maint by Pinja vastasi vaatimuksia.

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy

Machine Track by Pinja -järjestelmän avulla Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan huoltotoimenpiteet nopeutuivat huomattavasti

Meyer Turku

Pitkän historian omaava telakka, Meyer Turku, on käyttänyt Machine Track by Pinja -järjestelmää jo 90-luvun lopulta tuotannon seurannassa.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Gema:n ja asiantuntevan kumppanin avulla voit kehittää operatiivisen tuotannon päivittäistä toimintaa kohti huippusuorituskulttuuria. Tarjoamme asiakkaillemme valmiin konseptin ja tuen kehittämisen polulle.