Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Novi by Pinja kunnossapitojärjestelmä on tuonut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle tehokkuutta, läpinäkyvyyttä sekä tukea omaisuuden elinkaaren hallintaan.

Yhteistyöstä lyhyesti

Toimivan ja tehokkaan kunnossapidon tarve on suuri

Pelastuslaitoksen toimintaympäristö on ainutlaatuinen ja kunnossapidon tarve suuri, sillä laitteisto, johon kuuluvat esimerkiksi pelastus- ja ensihoitoajoneuvot, veneet sekä muu kalusto, on määrällisesti mittava ja vaatii jatkuvaa ylläpitoa.

Novista keskeinen työkalu kunnossapidon suunnitteluun ja seurantaan

Järjestelmä tukee organisaation tavoitetta ylläpitää ja hallita kalustoa sekä varmistaa suorituskyky ja varautuminen myös poikkeusoloissa. Vuosittain Noviin tehdään yhteensä yli 2600 vikailmoitusta ja työpyyntöä.

Kunnossapitoa lähestytään omaisuuden elinkaaren hallinnan kautta

Yksi Novin merkittävistä eduista on sen tarjoama tuki kunnossapidon omaisuuden elinkaaren hallintaan. Tavoitteena on optimoida omaisuuden arvo ja suorituskyky koko elinkaaren ajan. Lähestymistapa edistää resurssien tehokasta käyttöä sekä minimoi ympäristövaikutuksia.

Arvostamme Novin käyttäjäystävällisyyttä, erityisesti liikkuvan työn osalta. Selainpohjaisuus ja visuaalinen käyttöliittymä ovat olleet välttämättömiä, kun varmistamme tehokkaan tiedonjakamisen. Novi on auttanut meitä pysymään tehokkaana ja turvallisena.

Jyrki Lehtonen, tekninen päällikkö, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Poikkeuksellinen toimintaympäristö haastaa kunnossapidon

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos huolehtii kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta kymmenen kunnan alueella. Tehtäviin kuuluvat onnettomuuksien ehkäiseminen, kuntien ja kuntalaisten onnettomuustilanteissa tarvittavien valmiuksien parantaminen sekä pelastustoimenpiteet ja ensihoitopalvelut.

Päivittäisen kunnossapitotoiminnan lisäksi pelastuslaitosten tulee varautua tuottamaan palvelua myös pitkäkestoisissa häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Novi järjestelmän toimivuus ja yhteensopivuus viranomaisten käyttämässä julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoimintaympäristössä (TUVE-toiminta) on varmistettu.

Novi on korvaamaton työkalu kunnossapidon onnistumisessa

Tekninen päällikkö Jyrki Lehtonen nimeää Novin korvaamattomaksi työkaluksi kunnossapidon onnistumisessa.

– Panostamme erityisesti kunnossapidon kykyyn tukea ja ylläpitää pelastuslaitoksen hälytysvalmiutta. Kaikessa toiminnan suunnittelussa korostuvat ennakointi ja varautuminen. Toimenpiteillä pyrimme varmistamaan, että kriittiset toiminnot voivat jatkua myös mahdollisissa poikkeusolojen olosuhteissa.

Lehtosen mukaan arjen työssä korostuu erityisesti käyttäjien tekemien ilmoitusten helppo ja vaivaton kirjaaminen. Moderni kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä on työssä erityisen tärkeä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella vakinaista henkilökuntaa on n. 670, jonka päälle ilmoituksia tekevät myös alueen sopimuspalokunnat. Vuosittain Noviin tehdäänkin yhteensä yli 2600 vikailmoitusta ja työpyyntöä.

Lehtosen mukaan parhaallakaan järjestelmällä kuitenkaan ei tee mitään, jos se ei ole aktiivisessa käytössä tai sinne ei tehdä riittävästi kirjauksia. Toisaalta järjestelmää tulee pystyä muokkaamaan niin, että esimerkiksi työpyynnöt on mahdollista kohdentaa vain tietylle huoltoryhmälle tai omia ilmoituksia suodattaa ja seurata vaivatta. Kaikki tämä mahdollistaa tehokkaan ja sujuvan arjen.

Hyödynnämme Novin tarjoamaa dataa toiminnan karkea- ja hienosuunnitteluun ja seurantaan. Järjestelmään tulleita vikailmoituksia ja työpyyntöjä sekä avoimia töitä käydään läpi ja priorisoidaan aamu- ja viikkopalavereissamme ja sitä kautta ylläpidämme reaaliaikaista tilannekuvaa kaluston kunnossapidon kokonaisuudesta. Suodatettavan tiedon ja järjestelmän monipuolisten raporttien avulla tähtäämme siihen, että olennaisimmat tiedot ovat helposti ja nopeasti saatavilla.

Vaikka Novi otettiin alun perin käyttöön kaluston kunnossapidon tarpeisiin, sen käyttö on laajentunut vuosien saatossa mm. viestihuoltoon, ICT-laitteisiin ja irtokalustoon, joille voidaan kohdentaa työpyyntöjä järjestelmään.

Kunnossapitoa lähestytään omaisuuden elinkaaren hallinnan kautta

Lehtosen mukaan yksi Novin merkittävistä eduista on järjestelmän tarjoama tuki kunnossapidon omaisuuden elinkaaren hallintaan. Omaisuuden elinkaaren hallinta (Enterprise Asset Management) on prosessi, joka kattaa omaisuuden suunnittelun, hankinnan, käytön, ylläpidon ja hävittämisen kaikki vaiheet. Tavoitteena on optimoida omaisuuden arvo ja suorituskyky koko elinkaaren ajan. Lähestymistapa edistää resurssien tehokasta käyttöä sekä minimoi ympäristövaikutuksia. 

Järjestelmään kertyvä historiatieto kaluston kunnosta ja elinkaarikustannuksista auttaa tulevien investointien suunnittelussa. Pelastuslaitoksella kaluston pitkä, usein jopa vuosikymmenten, elinikä tuo haasteita korvausinvestointien ajankohdan optimointiin.

Kunnossapidon omaisuuden elinkaaren hallinnalla pyrimme hahmottamaan ja visualisoimaan, koska korvausinvestointi on ajankohtainen. Investointisuunnitelma tehdään ja päivitetään vuosittain aina 5 vuodeksi eteenpäin. Tämä edellyttää suunnitelmallisuutta ja päätöksenteon tueksi tarvitaan historiatietoa ja dataa.

Turvallisuutta ja tehokkuutta

Lehtosen mukaan Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos on onnistunut luomaan Novi-järjestelmästä keskeisen työkalun kunnossapidon päivittäisen toiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Järjestelmä on osoittautunut paitsi tehokkaaksi kunnossapidon hallintajärjestelmäksi myös avuksi pitkäntähtäimen suunnittelussa.

 Skaalautuvuus, helppokäyttöisyys ja jatkuvat kehittämismahdollisuudet tekevät Novista toimivan ratkaisun monimuotoisiin tarpeisiin.

– Arvostamme järjestelmän käyttäjäystävällisyyttä, erityisesti liikkuvan työn osalta. Asentajat hyödyntävät mobiililaitteita vikailmoitusten ja työpyyntöjen käsittelyssä. Selainpohjaisuus ja visuaalinen käyttöliittymä ovat olleet välttämättömiä, kun varmistamme tehokkaan tiedonjakamisen ja asentajien hyvän ennakkokäsityksen työtehtävistään. Novi on auttanut meitä pysymään tehokkaana ja turvallisena.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos pähkinänkuoressa

10 kuntaa, joiden pelastustoimesta ja ensivastetoiminnasta laitos vastaa

+ 650 vakinaista henkilökuntaa

+ 1000 sopimuspalokuntalaista

+ 2600 vikailmoitusta ja työpyyntöä kirjattuna Novi-järjestelmään vuosittain

Tutustu menestystarinan palveluihin

Novi – kunnossapitojärjestelmä

Novi by Pinja on järjestelmä teollisuuden kunnossapidon moderniin hallintaan ja kehittämiseen.

Asiakkaidemme kokemuksia

Veolia

Veolia on yksi maailman johtavista ympäristöyhtiöistä auttaen yrityksiä ja julkishallintoa hyödyntämään resurssejaan mahdollisimman tehokkaasti. Porvoon Kilpilahdessa toimivan voimalaitoksen kunnossapitoa ohjataan…

Valmet – kunnossapidon USA:n ja maailman tilannekuva globaalisti

Valmet North American Roll Servicen 7 eri yksikköä ottivat Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmän käyttöön. Novi ylitti kaikki odotukset.

Napapiirin Energia ja Vesi

Napapiirin Energia ja Vesi kävi läpi useita vaihtoehtoisia järjestelmiä ja lopulta Novi valikoitui sen joustavuuden, mobiiliuden sekä muokattavuuden vuoksi.