Valmet - kunnossapidon USA:n ja maailman tilannekuva globaalisti

Valmet North American Roll Servicen 7 eri yksikköä ottivat Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmän käyttöön. Novi ylitti kaikki odotukset.

Tavoite

Tavoitteena yhteinen kunnossapidon tilannekuva Pohjois-Amerikan ja muiden toimintapaikkojen välillä ympäri maailmaa.

Käyttöönotto

Käyttöönottojakso eteni nopeasti ja sujui joustavasti.

Halu laajentaa

Tahtotilana laajentaa Novin käyttö Pohjois-Amerikan ulkopuolelle.

Novin joustavuus mahdollistaa sen muokkaamisen erilaisia tarpeita ja käyttäjävaatimuksia varten.

Scott Griscom, Systems Manager, Valmetin Roll Service

Haaste: Tavoitteena yhteinen kunnossapidon tilannekuva Pohjois-Amerikan ja muiden toimintapaikkojen välillä ympäri maailmaa

”Olimme tutkineet useita muita huolto-ohjelmia emmekä olleet varmoja olisiko joukosta selvästi erottuva Novi tarpeidemme mukainen. Pinjan tiimiläiset kouluttivat meitä ja esittelivät uuden lähestymistavan huoltotarpeidemme hoitamiseen. Otettuamme Novi-järjestelmän käyttöön huomasimme kuinka rajoittuneita muut ohjelmat itse asiassa olivatkaan”, kertoo Systems Manager Scott Griscom Valmetin Roll Service -yksiköstä.

Ratkaisu: Nopea käyttöönotto ja yhteiset hyödyt eri yksiköille

Jokainen tiimin jäsen pystyi käyttämään omia laiteluetteloitaan järjestelmässä ja simuloimaan ennaltaehkäisevän huollon sekä vioittuneiden koneiden työtilausten tekemistä. Erityishuomion kohteina olivat vikakuvausten, kiireellisyystasojen ja laiteluokittelun standardointi, jonka tarkoituksena oli yhdenmukaistaa tiedot Pohjois-Amerikan ja muiden toimintapaikkojen välillä ympäri maailmaa. Tämä mahdollistaa globaalin näkymän Valmetin laitteistoon sekä tarjoaa analytiikkaa, jonka avulla laitteiden käyttöaika voidaan maksimoida ja tulevia pääomasijoituksia on mahdollista tarkastella.

”Novin käyttöönotto on ollut monella tavalla erittäin menestyksekäs hanke. Käyttöönottojakso kesti alle kuukauden, josta suurin osa kului vanhojen järjestelmiemme datan paikallistamiseen, dokumentointiin ja päivittämiseen. Novi pystyi yhdistämään MS Access -ohjelmat, Lotus Notes -tietokannat ja erilliset manuaaliset seurantatyökalut. Nyt työntekijöillä on rajallinen pääsy yhteen järjestelmään, joka on kaikkien käytettävissä paikasta riippumatta”, Griscom jatkaa.

”Nyt pystymme seuraamaan huoltohenkilöstömme suorittaman työn laajuuden lisäksi käytettyjä tunteja sekä koneiden seisonta-aikaa. Pystymme myös käyttämään hyväksi Novin varaosa-ominaisuuksia seurataksemme yhteisiä varaosia kaikissa toimintapaikoissamme ja määritelläksemme tehtävän työn kustannukset. Tämä mahdollistaa kokonaisvaltaisen näkymän laitteistomme käytöstä aiheutuvista kustannuksista”, Griscom sanoo.

Novi ympäri maailmaa

”Suunnitelmamme on laajentaa Novin käyttö Pohjois-Amerikan ulkopuolelle: Vaikka yksiköt sijaitsevat eri puolilla maailmaa, osastojen tarpeet ovat hyvin samanlaisia, mistä johtuen käytämme samaa järjestelmää kaikkialla. Käyttöliittymät luonnollisesti käännetään käyttäjän kielelle, ja Novi tarjoaa käyttäjilleen lisäksi mahdollisuuden personoida käyttöliittymä tarpeidensa mukaisesti”, sanoo Valmetin Roll Operations Director Marko Volotinen.

”Jatkossa pystymme rakentamaan huoltotietojärjestelmän puhtaalta pöydältä Indonesiassa avatussa yksikössä. Pystymme tallentamaan kaiken laitedokumentaation Novi-järjestelmään jopa ennen laitteiston käyttöönottoa sekä luomaan huolto-ohjelmia yhdessä laitetoimittajien kanssa. Yhteistyömme Pinjan kanssa on sujunut erittäin hyvin. He ovat reagoinut muutos- ja kehitystarpeisiin nopeasti, mikä on entisestään lisännyt oman henkilöstömme innokkuutta ottaa järjestelmä käyttöön ja ehdottaa siihen parannuksia”, Volotinen summaa.

Valmet NA Roll Service pähkinäkuoressa

18 Palvelukeskusta

7 Tuotantoyksikköä

5 Myyntialuetta

1300 Työntekijää

Tutustu menestystarinan palveluihin

Novi by Pinja

Erinomaisia kunnossapitopäätöksiä tehdään luotettavaan ja ajantasaiseen tietoon perustuen

Asiakkaidemme kokemuksia

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Novi by Pinja kunnossapitojärjestelmä on tuonut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle tehokkuutta, läpinäkyvyyttä sekä tukea omaisuuden elinkaaren hallintaan.

Oulun Energia

Oulun Energian tavoitteena on siirtyä hiilineutraaliin energiatuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Pinjan järjestelmät toimivat apuna muutoksessa.

Veolia

Veolia on yksi maailman johtavista ympäristöyhtiöistä auttaen yrityksiä ja julkishallintoa hyödyntämään resurssejaan mahdollisimman tehokkaasti. Porvoon Kilpilahdessa toimivan voimalaitoksen kunnossapitoa ohjataan…

Olvi

Olvi on valmistanut juomia vuodesta 1878 ja toimii Suomessa, Baltian maissa, Tanskassa ja Valko-Venäjällä. Yhteistyö Pinjan kanssa nosti panimoyhtiön raportoinnin…

Fazer Makeiset

Lappeenrannan Fazer Makeiset makeistehdas päivitti kunnossapitojärjestelmänsä Novi by Pinjaan – nyt asentajat voivat hoitaa työnsä vain yhden järjestelmän avulla.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä