Veolia

Veolia on yksi maailman johtavista ympäristöyhtiöistä auttaen yrityksiä ja julkishallintoa hyödyntämään resurssejaan mahdollisimman tehokkaasti. Porvoon Kilpilahdessa toimivan voimalaitoksen kunnossapitoa ohjataan ja kehitetään Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmän avulla.

Yhteistyöstä lyhyesti

Helppokäyttöinen ja skaalautuva järjestelmä

Pinjan ja Veolian yhteistyö käynnistyi vuonna 2016, jolloin käyttöön hankittiin Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmä. Hankinnassa päädyttiin Noviin, koska se tukee niin päivittäistä tekemistä kuin pitkän tähtäimen suunnittelua. Lisäksi  käytettävyys on hyvä.

Novi on toiminnan kriittinen kulmakivi

Järjestelmä on valjastettu palvelemaan monipuolisia tarpeita. Päivittäisen töiden hallinnan ja raportoinnin lisäksi järjestelmää käytetään mm. kunnossapidon varastojen ja ostotilausten hallintaan sekä työlupaprosesseihin. Myös urakoitsijat käyttävät Novia aktiivisesti.

Kunnossapidon suunnitelmallisuus korostuu entisestään

Tulevaisuudessa koko kunnossapidon kokonaisuus hallinnoidaan yhden järjestelmän periaatteella. Lisäksi esimerkiksi kustannukset halutaan kiinnittää töille jo suunnitteluvaiheessa.

Pinja tuo meille näkemystä ja kokemusta siitä, mihin Novi soveltuu ja mihin kaikkeen sitä voi ja kannattaa hyödyntää. Saamme kumppanuudesta lisäarvoa omaan toimintaamme.

Juha Kujala, kunnossapitopäällikkö, Veolia Services Suomi

Helppokäyttöisyys ja skaalautuvuus perusedellytyksiä järjestelmälle

Kunnossapitopäällikkö Juha Kujalan mukaan Veolia päätyi Noviin, koska järjestelmä tukee niin päivittäistä tekemistä kuin pitkän tähtäimen suunnittelua. Lisäksi järjestelmän käytettävyys on hyvä.

– Ensisijainen tavoitteemme on tehokas ja kannattava kunnossapito. Varmistamme ja turvaamme laitoksen käyttövarmuuden sekä raportoimme ja hyödynnämme kentältä kerättyä dataa toiminnan kehittämiseksi. Järjestelmän täytyy mukautua tukemaan näitä tavoitetta, Kujala tiivistää.

Veolian oman henkilöstön lisäksi kunnossapitoa toteuttaa joukko erilaisissa rooleissa toimivia palvelutoimittajia. Ison henkilömäärän myötä tarve helppokäyttöiselle ja joustavalla järjestelmälle korostuu. Koko  kunnossapitohenkilöstön tulee voida käyttää järjestelmää mutkattomasti päivittäisen työn tukena. 

Kujalan mukaan Novin vahvuus on järjestelmän joustavuudessa ja skaalautuvuudessa erilaisiin tarpeisiin.

Novi pohjautuu kunnossapitoprosesseihin ja niiden toteuttamiseen. Se on suunniteltu tukemaan ja helpottamaan päivittäistä tekemistä, ei aiheuttamaan lisää työtä tai tehtäviä.

Novi on kunnossapidon kriittinen kulmakivi

Veolia on valjastanut järjestelmän palvelemaan varsin monipuolisia tarpeita. Päivittäisen töiden hallinnan ja raportoinnin lisäksi järjestelmää käytetään kunnossapidon varastojen ja ostotilausten hallintaan sekä työlupaprosesseihin.

Kunnossapidon varastonhallinnassa kaikki kunnossapidon materiaaleja koskevat tiedot hallitaan ja ylläpidetään Novissa. Laitteen vikaantuessa työntekijä pääsee katsomaan suoraan laitteen tiedoista, mitä varaosaa tarvitaan, onko sitä varastossa, mistä se löytyy tai vaikkapa miltä osa näyttää. Varaosien sekä nimikkeettömien hankintojen kustannukset kohdennetaan kunnossapitotöille. Nämä yhdistettynä töiden tuntiraportointiin mahdollistavat kunnossapidon kokonaiskustannusten raportoinnin, jota tehdään ja kehitetään Power BI -ratkaisulla. 

Kunnossapidon ja tuotannon vuoropuhelua helpotetaan Novi Käyttöpäiväkirja avulla. Päiväkirjan tehtävänä on toimia laitoksen päivittäisten käyttötapahtumien kirjauspaikkana ja sen avulla tuotantohenkilöstön on mahdollista ilmoittaa kunnossapidolle havaitsemistaan vioista tai huomioista laitteisiin liittyen. Kujalan mukaan päiväkirja on otettu lämmöllä vastaan erityisesti operaattorien keskuudessa, joille tehostunut kommunikaatio tarkoittaa nopeampaa ja läpinäkyvämpää reagointia huolto- tai häiriötilanteisiin. Päiväkirjan merkitys korostuu erityisesti energiateollisuudessa, jossa päivittäisten käyttötapahtumien dokumentoinnilla on iso rooli. 

Käytössä on myös kunnonvalvontajärjestelmä, jolla tehdään kunnossapidollisia huolto- ja tarkastusreittejä niin operaattoreiden ja käynnissäpidon toimesta. Erillinen kunnonvalvontajärjestelmä on integroitu Noviin.

Kilpilahdessa poikkeuksellisen hyvällä tasolla on myös urakoitsijoiden hallinta. Tehdasalueella toimii sopimustoimittajia tyypillisissä energialaitosten päivittäistöissä, kuten putkitöiden, venttiilihuoltojen tai telineiden parissa. Veolian mallissa kumppanit raportoivat työtunnit Noviin tuntikirjauslaajennuksen avulla, joka mahdollistaa työkustannusten tarkemman raportoinnin sekä tuntien hyväksymisprosessin toimittajien laskutukseen.

Energiatoimialalla tuotannon häiriöttömyys korostuu

Kujalan mukaan tehokkaan ja tavoitteellisen kunnossapidon mittaamiseen ja kehittämiseen tarvitaan organisaatiolle soveltuvat mittarit eli KPI:t. Energiatoimialalla erityisen keskeisiä tavoitteita ovat käytettävyys ja tuotannon häiriöttömyys. Tavoitteen onnistumista säätelee olennaisesti talous, eli kuinka paljon kunnossapidon tekemiseen ja kehittämiseen halutaan koko organisaatiossa panostaa.

Kujalan mukaan tulevaisuuden kulminaatiopiste tuleekin olemaan kunnossapidon roolin korostuminen sekä toiminnan suunnitelmallisuus.

Olipa kyse sitten vuosihuollosta tai yleisemmin koko kunnossapitotoiminnasta. Olivatpa toimenpiteet korjaavan kunnossapidon tai ennakoivan kunnossapidon asioita, uskon, että suunnitelmallisuus tulee korostumaan tulevaisuudessa entisestään.

Järjestelmälle pyrkimys kohti entistä suunnitelmallisempaa ja strategisempaa tekemistä asettaa vaatimuksia ja sen on taivuttava tukemaan jatkossa entistä monipuolisempia tarpeita.

Veolia on asettanut tavoitteekseen, että tulevaisuudessa koko kunnossapidon kokonaisuus voidaan hallinnoida yhden järjestelmän periaatteella sekä kehittää kunnossapidon raportointia tukemaan päivittäisjohtamista. Esimerkiksi kustannukset tulee pystyä kiinnittämään töille jo suunnitteluvaiheessa.

– Työt, joita suunnitellaan tehtäväksi, tulee olla selkeästi järjestelmässä näkyvillä ja yhdessä tuotannon kanssa päätetään miten ja koska työt toteutetaan. Tavoitteena on, että jatkossa kaikki tehtävät työt kohdistuvat euromääräisesti niihin kohteisiin, joille työ on tehty.

Järjestelmän avulla tulee myös pystyä saamaan arvio työhön kuluvasta ajasta, jotta työn suunnitelmallisuuden tasoa ja toteutumista pystytään seuraamaan ja mittaamaan sekä arvioimaan, kuinka paljon kunnossapito-organisaatio tulee kuormittumaan vaikkapa vuosihuollon töistä. Onnistuminen edellytys on kyky ennustaa ja ennakoida tulevaa.

Kujalan mukaan työssä hyvän apuna toimii osaava ja ammattimainen kumppani. Avoin vuoropuhelu asiakkaan ja palvelutoimittajan välillä takaa yhteisen näkemyksen.

Pinja tuo meille näkemystä ja kokemusta siitä, mihin Novi soveltuu ja mihin kaikkeen sitä voi ja kannattaa hyödyntää. Saamme kumppanuudesta lisäarvoa omaan toimintaamme ja uskon, että Pinjalle meidän näkemyksemme ja kokemuksemme järjestelmän käyttötavoista ja -tarpeista on korvaamattoman tärkeää. 

Kuvat @ Veolia

Tutustu menestystarinan palveluihin

Novi by Pinja

Novi by Pinja on järjestelmä teollisuuden kunnossapidon moderniin hallintaan ja kehittämiseen.

Asiakkaidemme kokemuksia

Valmet – kunnossapidon USA:n ja maailman tilannekuva globaalisti

Valmet North American Roll Servicen 7 eri yksikköä ottivat Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmän käyttöön. Novi ylitti kaikki odotukset.

Napapiirin Energia ja Vesi

Napapiirin Energia ja Vesi kävi läpi useita vaihtoehtoisia järjestelmiä ja lopulta Novi valikoitui sen joustavuuden, mobiiliuden sekä muokattavuuden vuoksi.