Opetushallitus

Opetushallitus valitsi Pinjan julkisen tarjousmenettelyn kautta parhaana yhdentoista jätetyn tarjoajan joukosta.

Olemme erittäin tyytyväisiä projektin etenemiseen edellä aikataulua ja korkealaatuiseen yhteistyöhön projektin aikana. Tämä oli mielestäni kaikkien aikojen paras tuotantoprojekti Opetushallituksessa

Juho Helminen, Erityisasiantuntija, Opetushallitus

Laaja kokemus ketteristä menetelmistä

Opetushallitus valitsi Pinjan julkisen tarjousmenettelyn kautta parhaana yhdentoista jätetyn tarjoajan joukosta. Projekti toteutettiin ketterillä menetelmillä.

– Erityistä kiitosta ansaitsee Pinjan panos järjestelmän kehittämiseen rakennusvaiheessa. He eivät vain täyttäneet ennalta asetettuja vaatimuksia, vaan myös innovoivat rakennusvaiheessa ja kehittivät järjestelmää eteenpäin jo ennen sen valmistumista, kertoo Opetushallituksen erityisasiantuntija Juho Helminen.

– Järjestelmän suunnittelu oli hyvin käyttäjälähtöistä, käytettävyyssuunnittelija oli mukana koko projektin ajan isossa roolissa. Kokonaisuudessaan projekti osoittaa ketterien menetelmien vahvuuden projektin aikana tapahtuvissa muutoksissa ja lopputuotteen kehittämisessä, sanoo Olli Porkholm.

Pinjalla on laaja kokemus ohjelmistokehityksen menetelmien käyttämisestä. Yritys on toteuttanut lukuisia vaativia terveysteknologian järjestelmiä ketterillä menetelmillä ja järjestänyt koulutuksia alan asiantuntijoille ja päättäjille.

Tutustu menestystarinan palveluihin

Ohjelmistokehitys ja kumppanuus

Läpinäkyvää ohjelmistokehityskumppanuutta visiosta toteutukseen.

Asiakkaidemme kokemuksia

Prima Power

Prima Power valjasti kehittämisen ja innovoinnin tueksi Pinjan IoT-ratkaisut ja asiantuntijapalvelut

Sähköteknisen Kaupan Liitto

Sähköteknisen Kaupan Liitto toimii sähköteknisen kaupan alan kilpailukyvyn edistäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Lisäksi STK edustaa Suomessa kansainvälistä rakentamisen tuotteiden teknisten…

HUS

HUSin ja Pinjan integraatiopalveluihin liittyvä yhteistyö alkoi keväällä 2022, ja Pinjasta tuli HUSin integraatiotoimittaja transitioprojektin päätteeksi saman vuoden joulukuussa. Nyt…

DigiFinland

DigiFinland Oy edistää Suomessa sote- ja pelastusalan digikehittämistä sekä julkisen hallinnon ICT-yhteensopivuutta. Yhteistyössä Pinjan kanssa DigiFinland muun muassa kehittää digitaalisia…

Ota yhteyttä