EasyOpp

Toiminnanohjauspalveluita tarjoava EasyOpp jatkaa voimakasta kasvuaan hyödyntäen Pinjan monipuolista ohjelmistokehityskumppanuutta

Yhteistyöstä lyhyesti

Integraatioilla alkuun

Pinjan IPA by Pinja -integraatiopalveluiden avulla EasyOppin ERP-palvelu saatiin integroitua erilaisiin taloushallinnon järjestelmiin, mikä vapautti EasyOppin resurssit ydintekemiseen.

Järjestelmäkehitysresurssit ja Service Desk vastaavat nopeaan kasvuun

Pinja toi lisää resursseja ja entistä enemmän systematiikkaa nopeasti kasvavan EasyOppin toiminnanohjausratkaisun järjestelmäkehitykseen. Samalla Pinja otti hoitaakseen EasyOppin Service Deskin 1-tason.

Sähköinen siirtoasiakirja -palvelu monipuolistaa EasyOppin ERPin toiminnallisuuksia

Pinjan Sähköinen siirtoasiakirja -palvelu vastaa asiakaskentältä nousseisiin tarpeisiin ja täydentää EasyOppin toiminnanohjausjärjestelmää. EasyOppin IT:n ulkoistus Pinjalle ja seuraavaksi suunniteltu Service Deskin nosto 2-tasolle vapauttavat EasyOppin resursseja entisestään.

Voimakkaassa kasvussa haasteena on se, että tarvitaan nopeasti uusia tekijöitä. Pinja on kyennyt vastaamaan tähän haasteeseen yllättävän hyvin ja löytänyt tekijöitä, joilla on oikeanlainen osaaminen. Tekemistä on järkeistetty ja suunnitelmallisuutta lisätty. Tuloksia on syntynyt ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Mikä parasta, saamme jatkuvasti positiivista palautetta siitä, että olemme puolessatoista vuodessa luoneet järjestelmän, joka todella palvelee asiakkaiden tarpeita!

EasyOppin operatiivinen johtaja Marko Heinonen

Yhteistyö Pinjan kanssa vauhdittaa EasyOppin kasvua markkinassa

Asiakkaiden tarpeisiin perustuvaa toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava Easyopp on uusi tulokas ERP-rintamalla ja onnistunut kasvattamaan liiketoimintaansa nopealla vauhdilla. Erityisesti kuljetusalan, maanrakennuksen, kiinteistöhuollon ja siivousalan yrityksiä palveleva EasyOpp uskoo asiakaslähtöiseen, ketterään kehitykseen sekä selkeisiin ja helppokäyttöisiin käyttöliittymiin. Pienenä mutta nopeasti kasvavana toimijana EasyOpp haluaa varata omat resurssinsa ydintekemiseen ja käyttää rinnalla luotettavien ja osaavien kumppaneiden palveluita.

EasyOppin ja Pinjan yhteinen taival käynnistyi integraatioprojektilla. Pinja teki EasyOppille toiminnanohjausjärjestelmän integraatioita taloushallinnan järjestelmiin. Integraatioiden siirtäminen Pinjan hoidettavaksi oli liiketoiminnallisesti mielekästä, koska näin EasyOpp sai keskittää resurssinsa ydintoimintaansa. Samalla integraatio-osaaja Pinja varmisti IPa by Pinja -palvelunsa avulla, että palkka- ja myyntilaskuaineistojen lähetys eri järjestelmiin toimii EasyOppin asiakkaiden toivomalla tavalla.

Pinjan ohjelmistokehitystiimi toteuttaa kumppanin visiot

Pinja tuli mukaan EasyOppin järjestelmäkehitykseen vuoden 2022 alussa, kun rivakasti kasvavalla EasyOppilla oli tarve lisätekijöille. Pinja toi projektiin ohjelmistokehittäjiä ja projektipäällikön, jotka toteuttavat EasyOppin operatiivisen johtajan Marko Heinosen visioita: ”EasyOppin ERP on kuin kameleontti. Asiakkaan ei tarvitse mukautua meidän järjestelmäämme, vaan me mukaudumme asiakkaan toimintatapoihin sekä automatisoimme ja suoraviivaistamme tiedonkulun järjestelmien välillä. Haluan kehittää tuotettamme asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Kun olen luonut vision siitä, mitä haluan meidän tekevän, annan Pinjan tiimille vapaat kädet sen toteuttamiseen”.

Pinjan projektipäällikkö Tommin tiimi vastaa siitä, että Heinosen visio saa tehokkaan ja laadukkaan toteutuksen. Hän tutkii, miten EasyOppin järjestelmäkehitystä voidaan tehdä tehokkaammin, miten automatisointia voidaan lisätä ja miten tiimin ajankäyttöä kohdistetaan parhaalla tavalla. Kokeneena IT-alan toimijana Pinja onkin tuonut EasyOppin järjestelmäkehitykseen systematiikkaa, prosessitehokkuutta ja modernin DevOps-toimintamallin käytäntöjä.

”DevOpsin ja CI/CD-toimintatavan tavoitteena on nopea järjestelmäkehitys, joka tuottaa asiakkaalle lisäarvoa siinä, että järjestelmää päästään julkaisemaan nopeassa aikataulussa pala kerrallaan. Järjestelmäkehityksen automatisointi nopeuttaa lopputulokseen pääsemistä ja poistaa manuaaliset ja työläät vaiheet esimerkiksi ohjelmistopakettien asentamisesta”, kertoo Tommi.
Myös tietoturvan alalla Pinja auttoi EasyOppia nostamaan palvelunsa tasoa: EasyOppin ohjelmisto vietiin Azuren pilvipalveluun, missä tietoturvahaasteita voidaan taklata tehokkaasti.

Yhteistyö monipuolistuu EasyOppin kasvun myötä

Kun EasyOppin asiakaskunta lähti nopeaan kasvuun, palvelua vahvistettiin ottamalla käyttöön Pinjan 1-tason Service Desk -palvelu. Pinjan Service Desk ottaa palvelupyynnöt vastaan ja tekee tiketit EasyOppin järjestelmään. Asiakastarpeesta ja liiketoiminnan kasvattamisesta lähtivät liikkeelle myös Pinjan ja EasyOppin yhteistyön seuraavat askeleet. Sähköinen siirtoasiakirja -palvelu sekä suunnitteilla oleva energia- ja kiertotalousyritysten toimitusketjun hallintaan tehdyn Once-palvelun käyttöönotto monipuolistavat EasyOppin toiminnanohjausjärjestelmää entisestään. Sähköinen siirtoasiakirja -palvelu toi ratkaisun uuden jätelain raportointivaatimuksiin erityisesti kuljetus- ja maanrakennusalan asiakkaille. EasyOpp toimiikin myös palvelun jälleenmyyjänä. 

Seuraava, luonteva askel yhteistyössä oli EasyOppin IT:n ulkoistaminen Pinjalle. Marko Heinosen sanoin EasyOpp ”ei halua keksiä pyörää uudelleen”, vaan hyödyntää kumppanin osaamista ja asiantuntijuutta. Pinja hoitaa jatkossa EasyOppin tietotekniikan laitteet ja palvelut. 

EasyOppin myötätuuli jatkuu, ja vuonna 2023 on näköpiirissä kasvua myös yritysostojen kautta. Vuoden 2022 aikana yrityksen liikevaihto nousi 300 % ja henkilökunta kasvoi yhdestä kahteentoista. Pinja kulkee EasyOppin kasvussa mukana kattavalla palvelukokonaisuudella. IPa-tiimi jatkaa uusien integraatioiden parissa, ja Service Deskin palvelutaso nostetaan jatkossa 2-tasolle. Silloin palvelupyynnöt vastaanottaa EasyOppille dedikoitu tiimi, joka myös ratkoo tikettejä ja auttaa käyttöönotoissa. Service Deskin palvelu laajenee kattamaan myös EasyOppin Ruotsin-asiakkaiden asiakaspalvelun vuoden 2023 aikana.

Toimiva kumppanuus hyödyntää molempien osapuolien vahvuuksia

Molemmat osapuolet näkevät yhteistyön jatkuvan tulevaisuudessa. ”EasyOpp on energinen ja asiantunteva toimija, heidän toimialaosaamisensa on huippuluokkaa ja se näkyy myynnissä. Kaikessa tuntuu tekemisen meininki”, sanoo Pinjalla EasyOpp-asiakkuudesta vastaava Sales Manager Jarno Ojala. Tommi täydentää: ”EasyOppilla on selkeä visio siitä, minne he haluavat päästä ja miten asioiden pitää sujua. Mutta he myös tiedostavat, mitkä heidän vahvuutensa ovat ja missä taas tarvitaan Pinjan osaamista. EasyOppilla on paljon kasvupotentiaalia ja siten paljon käyttöä Pinjan monipuoliselle osaamiselle myös jatkossa.” 

EasyOpp-yhteistyö onkin hyvä esimerkki siitä, miten Pinja voi olla tukena myös nuoren kasvuyrityksen polulla. Kokeneen kumppanin rinnalle ottaminen jo yrityksen alkuvaiheessa auttaa hallinnoimaan riskejä esimerkiksi resurssoinnissa. Pinja kulkee mukana strategisena kumppanina asiakkaansa kasvussa. ”Pinjalla on vahva toimialaosaaminen. Panostamme siihen, että ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet syvällisesti. Vaikka olemme iso organisaatio, toimimme ketterästi ja asiakasta kuunnellen”, Ojala jatkaa.  

Marko Heinonen iloitsee asiakkaiden positiivisesta palautteesta: ”Voimakkaassa kasvussa haasteena on se, että tarvitaan nopeasti uusia tekijöitä. Pinja on kyennyt vastaamaan tähän haasteeseen yllättävän hyvin ja löytänyt tekijöitä, joilla on oikea osaaminen. Tekemistä on järkeistetty ja viety suunnitelmallisemmaksi. Tuloksia on syntynyt ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Mikä parasta, saamme jatkuvasti positiivista palautetta siitä, että olemme puolessatoista vuodessa luoneet järjestelmän, joka todella palvelee asiakkaiden tarpeita!”

EasyOpp pähkinänkuoressa

300 % liiketoiminnan kasvu vuodessa (2022)

1 -> 12 työntekijämäärän kasvu vuodessa (2022)

70 000-100 000 € panostus tuotekehitykseen joka kuukausi

Tutustu menestystarinan palveluihin

Integraatioalusta IPa by Pinja

Yhdistämällä tietoja järjestelmien välillä tehostat yrityksesi prosesseja ja lisäät tuottavuutta.

Sähköinen siirtoasiakirja

Sähköinen siirtoasiakirja auttaa vastaamaan uuden jätelain velvoitteisiin ja helpottaa kuljetusten hallintaa sekä raportointia.

Once by Pinja

Materiaalivirtojen hallinnalla varmistetaan oikea raaka-aine oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan.

IT-palvelut

IT-kumppani, joka pitää tuotantosi ja sinut aina ajan tasalla.

Ohjelmistokehitys ja kumppanuus

Läpinäkyvää ohjelmistokehityskumppanuutta visiosta toteutukseen

Asiakkaidemme kokemuksia

Prima Power

Prima Power valjasti kehittämisen ja innovoinnin tueksi Pinjan IoT-ratkaisut ja asiantuntijapalvelut

Elega

Keittiökalusteiden valmistaja Elega antoi IT-palveluiden ylläpidon ja kehityksen Pinjan osaaviin käsiin.

HUS

HUSin ja Pinjan integraatiopalveluihin liittyvä yhteistyö alkoi keväällä 2022, ja Pinjasta tuli HUSin integraatiotoimittaja transitioprojektin päätteeksi saman vuoden joulukuussa. Nyt…

Kalmar

Pinjalle ulkoistettu IT-ylläpito tukee Kalmarin tuotekehitysyksikössä verkkoympäristön vakautta ja ehkäisee häiriötilanteita.

Minimani

Minimani nosti verkkokaupan strategisesti keskeiseksi liiketoiminta-alueeksi ja valitsi ICT-palveluistaan ja integraatioalustapalvelustaan tutun Pinjan luotsaamaan verkkokauppansa uuteen kasvuun.

JAMK

”Pinjan ratkaisujen ansiosta manuaalinen työ on vähentynyt, kun saadaan muodostettua esim. yhteenvedot ja tilannekatsaukset nopeasti."

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä