Peikko

Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä tukee päätöksentekoa ja investointeja Peikko Groupin kansainvälisessä tehdasympäristössä.

Yhteistyöstä lyhyesti

Liki kaksi vuosikymmentä yhteistyötä

Peikko on hyödyntänyt Pinjan koneseurantaa liki kahden vuosikymmenen ajan. Yhteistyötä on tehty hyvässä yhteistyössä ja toisen tarpeet huomioiden.

Järjestelmä päivittyy ja toiminta laajenee

Vuonna 2022 kaikki Machine Trackiä käyttävät Peikon tehtaan päivitettiin uudempaan Gema-järjestelmään. Lisäksi seurannan piiriin liitettiin myös uusia tehtaita.

Globaali tuotannon tilannekuva

Digitalisoitu tuotantodata toimii työkaluna, jonka avulla Peikolla tehdään parempia ja luotettavampia päätöksiä globaalissa monitehdasympäristössä.

Jos tehtaiden välillä havaitaan eroja tunnusluvuissa, syitä voidaan pohtia yhdessä, koska seuranta on jatkossa yhtenäistä. Järjestelmä antaa luotettavaa dataa mm. käytettävyydestä, tuotantomääristä, käyttösuhteesta ja valmistusnopeuksista.

Toni Naukkarinen, Teknologiajohtaja, Peikko Group

Kehityksen tueksi tarvitaan dataa tuotannosta

Vuosien saatossa Peikon toiminta on laajentunut ja tarpeet toiminnan kehittämiselle kasvaneet. Peikko Groupissa sourcing directorina työskentelevän Markku Koposen mukaan päämääränä onkin yksiselitteisesti olla toimialan edelläkävijä.

– Rakennusala on verrattaen konservatiivinen ja muutokset tapahtuvat usein hitaasti. Me Peikolla haluamme olla näkemyksellinen tiennäyttäjä, sillä innovatiiviset tuotteemme todella tekevät rakentamisesta helpompaa, nopeampaa ja turvallisempaa.

Teknologiajohtaja Toni Naukkarisen mukaan sama tahtotila näkyy myös operatiivisella tasolla, jossa tuotantoa hiotaan vastaamaan asiakkaiden odotuksia ja tarpeita. Tässä työssä apuna toimii jatkossa Pinjan Gema-järjestelmä.

– Pyrimme saamaan jatkuvasti entistä paremman ja reaaliaikaisemman tilannekuvan koko tuotannosta, globaalisti ympäri maailman. Digitalisoitu tuotantodata toimii erinomaisena työkaluna, jonka avulla voimme tehdä jatkossa parempia ja luotettavampia päätöksiä niin päivittäisjohtamisessa kuin investointeja tehtäessä.

Vuoden 2021 aikana Gema koeponnistettiin tehtaalla, jossa sijaitsee osa Peikon avaintuotantolinjoista. Testaaminen oikeassa tehdasympäristössä sujui hyvin ja vakuutti asiantuntijat sekä Suomessa että paikallisella tasolla.

Järjestelmäarvioissa suuren painoarvon sai Geman käytettävyys. Esimerkiksi koneen tai linjan tilan seuranta sekä siihen liittyvien poikkeamien syykoodien muokattavuus edesauttavat käytön jalkautumista operatiiviselle tasolle. Naukkarisen mukaan juuri käytettävyys onkin erityisen tärkeää tuotannon väelle. Jos järjestelmän käyttö koetaan vaikeaksi tai epäselväksi, jää paraskin järjestelmä käyttämättä ja potentiaaliset hyödyt saavuttamatta.

– Saamamme kokemuksen mukaan Gema on tuottanut luotettavaa dataa, joka on kaikkien operatiivista työtä tekevien henkilöiden sekä heidän esimiestensä saatavilla päivittäin.

Naukkarisen mukaan tämä tuo operaattoreille selkeyttä päivän töihin ja esimiehille tukea päätöksenteon taustalle. Havaintojen tulkinnanvaraisuus vähenee, kun data saadaan järjestelmästä raporttien myötä ymmärrettävään ja visuaaliseen muotoon. Samalla virhepäätelmien määrä laskee ja luottamus järjestelmän hyödyllisyyteen kasvaa.

Kansainvälinen ympäristö tuo lisämausteen toimintaan

Positiivisten kokemusten saattelemana kaikki Machine Trackia käyttävät Peikon tehtaat on päivitetty Gemaan. Lisäksi seurannan piiriin liitettiin vuoden 2022 aikana myös uusia tehtaita.

– Yhdenmukaisuus on meille tärkeää. Käytämme itse termiä One Peikko (yksi Peikko), joka kuvastaa mielestäni hienosti kulttuuriamme ja tarkoittaa käytännössä sitä, että paikasta tai henkilöstä riippumatta samat arvot näkyvät läpi liiketoimintamme. Olemme harmonisoineet mm. laatujärjestelmämme ja sen mistä, mitä ja miten valmistamme. Tämä auttaa meitä toimimaan kansainvälisessä ympäristössä ja jakamaan parhaita käytäntöjä, Koponen tiivistää.

Parhaiden käytäntöjen jakaminen onkin tärkeää, erityisesti monitehdasympäristössä. Käytännössä tämä tarkoittaa kokemusta ja käytäntöjen jakamista sekä yhdessä oppimista. Tavoite on haastava ja edellyttää ihmisten välistä tuloksellista yhteistyötä. Tehtävää helpottaa matala organisaatiorakenne sekä vahva yhteistoiminnan kulttuuri. Tehtaiden välinen kommunikointi on pääsääntöisesti nopeaa ja avointa.

– Jos tehtaiden välillä havaitaan eroja tunnusluvuissa, syitä voidaan pohtia yhdessä, koska seuranta on jatkossa yhtenäistä. Järjestelmä antaa luotettavaa dataa mm. käytettävyydestä, tuotantomääristä, käyttösuhteesta ja valmistusnopeuksista.

Automaatioasteen kasvu sekä asiakkaan entistä parempi palvelu tulevaisuuden painopisteitä

Naukkarinen ja Koponen ovat molemmat samaa mieltä siitä, että tuotannon tehokkuuden tavoittelu korostuu tulevaisuudessa entisestään. Osaavan ja motivoituneen henkilökunnan rekrytoinnin rinnalla automaatioasteen kasvu nähdään Peikolla tulevaisuuden mahdollisuutena.

Investoinnit ovat isoja, ja siksi on tärkeää, että niiden avulla päästään asetettuihin tuotantotavoitteisiin ja sitä kautta vastaamaan asiakkaan Peikolle asettamiin odotuksiin. Gemalla onkin tärkeä rooli investointien onnistumisen todentamisessa.

Tulevaisuudessa entisestään korostuu myös lead-time eli aika, joka tuotteen valmistukseen ja asiakkaille toimittamiseen menee. Naukkarisen mukaan onkin jo huomattavissa, että asiakkaalle saattaa syntyä tarve nopeastikin ja tehtailla on pystyttävä vastaamaan tarpeeseen. Tämä asettaa entistä suurempia odotuksia tuotannolle ja sen kehittämiselle.

Pinjaa Naukkarinen ja Koponen kiittävät ammattimaisesta tuesta kehityshankkeissa sekä hyvästä asiakaspalveluhengestä.

– On kiitollista tehdä yhteistyötä, kun vastapeluri ymmärtää meidän tapamme toimia. Tällaisessa konsernirakenteessa on omat haasteensa ja siksi esimerkiksi isojen hankintojen toteutuminen vaatii yhteispeliä sekä sisäisesti että yhdessä kumppanin kanssa. Jokainen asiakkuus on omanlaisensa ja mahdollisuudet ja haasteet yksilöllisiä. Koemme, että meitä on kuunneltu herkällä korvalla ja juuri meidän tarpeemme huomioitu hyvin.

Kuvat © Peikko Group.

Tutustu menestystarinan palveluihin

Gema by Pinja

Gema by Pinja on helppo ja kustannustehokas tapa kehittää tuotantoa Lean-periaatteiden mukaisesti.

Asiakkaidemme kokemuksia

Vahterus

Vahterus on hitsatun levylämmönsiirrinteknologian kehittäjä ja markkinajohtaja maailmassa. Kompleksista tuotantoa kehitetään Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä Gema by Pinjan avulla.

Olvi

Olvi on valmistanut juomia vuodesta 1878 ja toimii Suomessa, Baltian maissa, Tanskassa ja Valko-Venäjällä. Yhteistyö Pinjan kanssa nosti panimoyhtiön raportoinnin…

Metsä Fibre

Pinjan ja Metsä Fibren yhdessä toteuttamalla simulointiprojektilla varmistettiin, että uuden sahan pohjaratkaisu ja työnkulku mahdollistavat kuivaamossa tarvittavat läpimenovolyymit.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä