Vahterus

Vahterus on hitsatun levylämmönsiirrinteknologian kehittäjä ja markkinajohtaja maailmassa. Kompleksista tuotantoa kehitetään Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä Gema by Pinjan avulla.

Yhteistyöstä lyhyesti:

Vahva panostus automaatioon ja digitalisaatioon

Panostus näkyy kaikessa toiminnassa aina suunnittelusta valmistukseen ja tilaus-toimitusprosessiin saakka. Koneseurantajärjestelmästä haetaan ratkaisua vahvasti asiakaskohtaisesti räätälöitävän tuotannon seurantaan.

Hyötyä päivittäisjohtamiseen ja pitkäntähtäimen suunnitteluun

Järjestelmän tuomat hyödyt voidaan jakaa karkeasti kahteen:  tiedonkeruujärjestelmä kerää systemaattisesti dataa tuotantokoneilta, joten päivittäin on mahdollista tehdä valintoja, jotka ohjaavat tuotantoa parempaan suuntaan. Pitkäaikaisen seurantadatan avulla taas saadaan tukea päätöksentekoon ja investointeihin.

Yhteistyöstä jatkuvan kehityksen ja parantamisen hengessä

Jatkossa järjestelmän halutaan palvelevan tuotantoa entistä laaja-alaisemmin. Säännölliset palaverikäytännöt sekä tiivis yhteydenpito Pinjan kanssa helpottavat asioiden eteenpäinviemisessä sekä kehittämisessä.

Asiakaskohtaisesti räätälöitävä tuote asettaa haasteita tuotannon seurannalle

Vahteruksen teknologiajohtaja Paavo Pitkäsen mukaan yrityksen tavaramerkki on vahvasti kehittävä ja kehittyvä ilmapiiri.

– Haluamme olla edelläkävijä toimialallamme. Pyrimme tuomaan uutta teknologiaa lämmönsiirtoalalle oman tuotekehityksen ja vahvan osaamisen avulla. Juuri nyt panostamme vahvasti automaatioon ja digitalisaatioon ja se näkyy läpi koko yrityksen aina suunnittelusta valmistukseen ja tilaus-toimitusprosessiin saakka, Pitkänen taustoittaa.

Panostus digitalisaatioon näkyy myös tuotannossa. Käytössä on ollut jo pitkään Pinjan Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmä. Keväällä 2018 käyttöön hankittiin Pinjan koneseurantajärjestelmä Gema by Pinja. Järjestelmän avulla haettiin ratkaisua vahvasti asiakaskohtaisesti räätälöitävän tuotannon seurantaan. Järjestelmä tuottaa tietoa koneiden käyttöajoista sekä mahdollisista häiriötilanteista. Datan avulla toiminnan kehittäminen helpottuu, kun tuotantolaitoksen toiminnasta saadaan reaaliaikainen ja luotettava kokonaiskuva.

Geman avulla olemme ottaneet harppauksia eteenpäin tuotannon seurannassa ja monet asiat ovat helpottuneet järjestelmän myötä. Myös henkilökuntamme on ottanut järjestelmän vastaan positiivisen innostuneesti ja sen koetaan tuovan hyötyä omaan tekemiseen.

Tapio Pahikka-Aho, automaatioinsinööri, Vahterus

Koneseurannalla ajantasaista ja luotettavaa dataa päätöksenteon tueksi

Tuotannon tiedonkeruujärjestelmän piirissä olevien koneiden lukumäärä on kasvanut, ja keväällä 2021 Gema seuraa jo liki kolmeakymmentä konetta.

– Geman avulla olemme ottaneet harppauksia eteenpäin tuotannon seurannassa. Vaikka laaja ja monipuolinen tuotevalikoima aiheuttaa edelleen haasteita, ovat monet asiat helpottuneet järjestelmän myötä. Myös henkilökuntamme on ottanut järjestelmän vastaan positiivisen innostuneesti ja sen koetaan tuovan hyötyä omaan tekemiseen, automaatioinsinööri Tapio Pahikka-aho kertoo.

Pahikka-Ahon mukaan juuri järjestelmän käyttäjät ja järjestelmän käytettävyys ovatkin kriittisessä roolissa sen hyötyjä tarkasteltaessa. Olipa järjestelmä kuinka hyvä tai kattava tahansa, sen hyödyt tulevat esiin vain käyttäjien aktiivisen otteen ansiosta. Jos järjestelmän käyttäjät eivät koe sitä omakseen, on hyötyjä turha odottaa.

Sekä Pitkänen että Pahikka-aho jakavat näkemyksen, että järjestelmän tuomat hyödyt voidaan jakaa karkeasti kahteen: päivittäiselle tasolle sekä pitkäntähtäimen kehittämiseen. Kun tuotannon tiedonkeruujärjestelmä kerää systemaattisesti dataa tuotantokoneilta, on päivittäin mahdollista tehdä valintoja, jotka ohjaavat tuotantoa parempaan suuntaan. Haasteiden ja poikkeamien selvittäminen tehostuu ajantasaisen tiedon avulla.

Pitkäaikaisen seurantadatan avulla saadaan tukea päätöksentekoon ja investointeihin. Vuositasolla nähdään esimerkiksi, kuinka paljon aikaa kuluu ei tuotannolliseen -työhön, kuten koneiden korjaukseen tai työkalujen vaihtoon. Kun tieto on luottavaa, voidaan suunnitella toimenpiteitä asioiden kehittämiseen tai muuttamiseen.

– Toki saamme seurattua myös koneiden käyttöaikoja. Näin saamme reaaliaikaisen kuvan niiden kuormituksesta sekä tarpeen mukaan vertailudataa muista, samankaltaisista koneista. Tämä toimii tukena esimerkiksi tuotannonsuunnittelulle sekä investointipäätöksiä tehtäessä.

Jatkuvan kehityksen hengessä

Sekä Pitkäsellä että Pahikka-aholla ajatukset polveilevat jo pitkälle tulevaan. Jatkossa miehet haluaisivat valjastaa Pinjan järjestelmät myös laadunseurantaan.

-Pohdimme parhaillaan voisiko Gema palvelella meitä jatkossa myös laatuasioissa. Tai kuinka saamme hyötyä siitä, että käytössämme on jo Novi-kunnossapitojärjestelmä.

Pinjalla asiakkuudesta vastaava liiketoimintapäällikkö Marko Sormunen löytää nopeasti keskusteluyhteyden miesten kanssa.

– Säännöllinen palaverikäytäntö on helpottanut yhteydenpitoa ja asioiden kehittämistä. Ajatukset ja ideat on helppo ottaa esiin, kun niille on varattu säännöllisesti aikaa. Ja koska Gema palvelee tuotannon tarpeita varsin monipuolisesti, uskallan luvata, että löydämme ratkaisun myös näihin uusiin tarpeisiin, Sormunen toteaa.

Asiakkaidemme kokemuksia

Metsä Fibre

Pinjan ja Metsä Fibren yhdessä toteuttamalla simulointiprojektilla varmistettiin, että uuden sahan pohjaratkaisu ja työnkulku mahdollistavat kuivaamossa tarvittavat läpimenovolyymit.

Olvi

Olvi on valmistanut juomia vuodesta 1878 ja toimii Suomessa, Baltian maissa, Tanskassa ja Valko-Venäjällä. Yhteistyö Pinjan kanssa nosti panimoyhtiön raportoinnin…

Adven

Kunnossapitojärjestelmä tallentaa luotettavasti kunnossapidon toimenpiteet sekä tallentaa laitteisiin liittyviä dokumentteja.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!