Punanaamio

Punanaamion uudisti yhteistyössä Pinjan kanssa version niin verkkokaupan visuaalisen ilmeen kuin alustan kohdalla parantaakseen sivuston käytettävyyttä entisestään.

Yhteistyö alkoi vuonna 2018

Punanaamion käytössä olleen Magento 1 -alustan tuen päättyminen johti uuteen yhteistyöprojektiin Pinjan kanssa. Myös visuaalinen ilme kaipasi uudistusta.

Uutta ilmettä brändiä kunnioittaen

Suuri osa Punanaamion tarvitsemista edistyneemmistä toiminnallisuuksista toteutettiin Pinjan valmiiksi kehittämillä Magento 2 laajennuksilla. Ulkoasun suunnittelussa pyrittiin säilyttämään Punanaamion persoonallisuus ja tunnistettavuus.

Yhteistyö jatkuu

Projektin onnistumisen kannalta tärkeää on se, että pitkäaikainen yhteistyö on luonut asiakassuhteeseen avoimuutta. Tämä mahdollistaa onnistuneen lopputuloksen lisäksi isonkin projektin läpiviennin tehokkaasti ja ketterästi toimien, toista kuunnellen ja toiselta oppien.

Uudessa toteutuksessa pyrittiinkin räätälöintien sijaan hyödyntämään mahdollisimman paljon Magento 2:n vakiotoiminnallisuuksia, jotka ovat jo lähtökohtaisesti Magenton vanhaa versiota laajemmat.

Punanaamion tiimi

Haaste: Vanhan verkkokauppa-alustan tuen loppuminen ja visuaalisen ilmeen päivityksen tarve

Pinjan ja Punanaamion pitkään jatkunut yhteistyö sai jälleen merkittävän merkkipaalun verkkokaupan uudistuksen myötä. Tarvetta verkkokaupan uudistukselle ajoivat sekä vanhan Magento 1 version tuen loppuminen että kaupan visuaalisen ilmeen päivityksen tarve. Magento 2 oli looginen valinta uudeksi verkkokauppa-alustaksi, koska se vastasi erinomaisesti monikanavaisen liiketoiminnan vaatimuksiin. Lisäksi monikielisyys, laajennettavuus ja  Punanaamion tulevaisuuden kehitysnäkymät puolsivat Magento 2 -alustan valintaa.

Ratkaisu: Verkkokaupan uudistus toteutettiin Magento 2 -alustalle

Verkkokaupan uudistus tehtiin tehokkaasti Punanaamion tärkeimmän sesongin ulkopuolella, jolloin voitiin varmistaa projektin sujuva onnistuminen häiritsemättä liiketoimintaa. Projektissa pidettiin tärkeänä tunnistaa olemassa olevan, monta vuotta jatkokehitetyn Magento 1 -järjestelmän tärkeämmät toiminnallisuudet ja toteuttamaan ne myös uudessa verkkokaupassa. Uuden järjestelmän käyttöönotto on aina myös mahdollisuus tarkastella toiminnallisuuksia kriittisesti ja karsia pois turhaa. Uudessa toteutuksessa pyrittiinkin räätälöintien sijaan hyödyntämään mahdollisimman paljon Magento 2:n vakiotoiminnallisuuksia, jotka ovat jo lähtökohtaisesti Magenton vanhaa versiota laajemmat.

Suuri osa Punanaamion tarvitsemista edistyneemmistä toiminnallisuuksista, kuten kehittyneempi hakutoiminnallisuus, laajat tuotteen suodatusmahdollisuudet ja yhden sivun kassa, toteutettiin Pinjan valmiiksi kehittämillä Magento 2 laajennuksilla. Näin projektin laajuus saatiin pysymään nopeaan aikatauluun nähden sopivan kokoisena ja kustannustehokkaana. Verkkokaupan kehitykselle itse projekti on yleensä vain alkusysäys ja myös Punanaamion tapauksessa tarkoitus on edelleen kehittää asiakkaiden ostokokemusta ja ostopolun kokonaisuutta palvelemaan loppukäyttäjiä entistä paremmin.

Ulkoasun suunnittelussa haluttiin säilyttää Punanaamion persoonallinen ja tunnistettava brändi-ilme ja tuoda loppukäyttäjälle entistä parempaa käytettävyyttä. Verkkokauppa tukee ja palvelee tuote- ja saatavuustiedoillaan myös Punanaamion myymälöiden asiakaskuntaa verkkokatalogina ja tämän käyttötarkoituksen huomioiminen toteutuksessa oli yksi uudistuksen kulmakivistä. Suunnittelussa otettiin huomioon alusta asti mobiilikäytettävyys sekä mahdollisuudet hakukonenäkyvyyden parantamiselle.

Verkkokaupan ja toiminnanohjausjärjestelmän saumatonta yhteistyötä

Myymälän kassojen ja tilausten käsittelyn taustajärjestelmänä Punanaamio on jo pitkään käyttänyt Pinjan järjestelmää. Uudistuksessa taustatoiminnot säilyivät täten ennallaan ja parannuksia tehtiin lähinnä järjestelmien välisen tiedonsiirron reaaliaikaisuuteen ja sisältöön.

Olemassa olevat taustajärjestelmät ja siellä oleva tieto mahdollistivat sen, että migraatio Magento 1:stä Magento 2:een toteutettiin vain tuote- ja asiakastietojen osalta. Näin myös asiakkaan resurssit pystyttiin migraation osalta keskittämään tuotedatan oikeellisuuden varmistamiseen. Tässä, kuten kaikissa verkkokauppaprojekteissamme, vuosien saatossa hankitun hakukonenäkyvyyden turvaaminen oli ensiarvoisen tärkeää. Magento 2 mahdollistaa entistä paremmin teknisen ja sisällöllisen hakukoneoptimoinnin, mikä näkyy jatkossa entistä parempana löydettävyytenä sekä Punanaamion brändin että tuotteiden ja tuotetietojen osalta.

Projektin onnistumisen kannalta tärkeää on se, että pitkäaikainen yhteistyö on luonut asiakassuhteeseen avoimuutta. Tämä mahdollistaa onnistuneen lopputuloksen lisäksi isonkin projektin läpiviennin tehokkaasti ja ketterästi toimien, toista kuunnellen ja toiselta oppien.

Voit tutustua Magento 2 -verkkokaupan toteutukseemme täältä:

https://www.punanaamio.fi/

Punanaamio pähkinänkuoressa

25+ Vuotta alalla

8 000+ Tuotetta

99 % Tuotteista omaa maahantuontia

15 Työntekijää

2,81 milj. Liikevaihto (2020)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Verkkokaupparatkaisut

Toteutamme räätälöityjä monikanavaisia verkkokaupparatkaisuja B2B- ja B2C-asiakkaille joihin hyödynnämme vahvoja, skaalautuvia, laajennettavia, tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja.

Asiakkaidemme kokemuksia

Veikon Kone

Yhteistyössä Pinjan kanssa Veikon Kone on onnistunut parantamaan myyntiään ja kannattavuuttaan.

Minimani

Minimani nosti verkkokaupan strategisesti keskeiseksi liiketoiminta-alueeksi ja valitsi ICT-palveluistaan ja integraatioalustapalvelustaan tutun Pinjan luotsaamaan verkkokauppansa uuteen kasvuun.

Urjalan Makeistukku

Pinjan yhdistellyn verkkokaupparatkaisun avulla Urjalan Makeistukulla on taas tilaa kasvaa vapaammin.

Rajala Pro Shop

Pinja on toteuttanut Rajalan verkkokaupat, sekä mahdollistanut heille sujuvan tilaustenkäsittelyn ja varastonhallinnan.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä