Veikon Kone

Yhteistyössä Pinjan kanssa Veikon Kone on onnistunut parantamaan myyntiään ja kannattavuuttaan.

Yhteistyöstä lyhyesti

Auditointi auttoi tunnistamaan kehitystarpeet

Veikon Kone kaipasi ulkopuolista näkemystä verkkokauppatoteutuksensa tilasta ja kehitystarpeista. Pinjan asiantuntijat tunnistivat kehityskohteet ja antoivat selkeät korjausehdotukset.

Yhteistyö rakentuu järjestelmälliselle kehitysotteelle

Pinjan pitkä kokemus verkkokaupan kehityksestä ja kattava kumppaniverkosto tuovat verkkokaupan kehitykseen monipuolista osaamista.

Tavoitteena toimiva omnichannel-kokemus

Pitkäjänteinen yhteistyö on kantanut hedelmää ja Veikon Koneen verkkokauppa tukee yrityksen omnichannel-asiakaskokemusta. Työ verkkokaupan parissa jatkuu tavoitteellisena ja pitkäjänteisenä.

Olen todella tyytyväinen nykyiseen verkkokauppatoteutukseemme. Digitaalisessa maailmassa ei koskaan tule valmista, vaan palvelua pitää jatkuvasti kehittää. Verkkokaupan konkarina Pinja osaa tuoda meille ehdotuksia siitä, mihin seuraavaksi panostaa ja mihin suuntaan verkkokauppaa jalostaa.

Veikon Koneen toimitusjohtaja Panu Vainio

Perinteitä ja nykypäivän digitalisaatiota

Yrittäjävetoinen kodintekniikkaketju Veikon Kone on perinteikäs brändi, joka katsoo tulevaisuuteen ja kehittää verkkomyyntiään suunnitelmallisesti, kannattavuus etusijalla. Verkkokaupalla on yritykselle tärkeä rooli paitsi verkkomyynnin kanavana, myös siinä, että se ohjaa asiakkaita myymälöihin.

Veikon Kone -myymälät ovat yrittäjävetoisia, ja kauppiasosuuskunta Veikon Kone hoitaa ketjuohjauksen tehtävät kuten hankinnan, markkinoinnin, ICT:n ja verkkokaupan. Koska Veikon Koneen ketjuohjaus halutaan pitää ohuena, on tärkeää valita kumppaneita, jotka istuvat Veikon Koneen konseptiin ja kokoluokkaan.

”Kun talon sisällä ei ole omaa markkinointiosastoa, kumppanin pitää tulla hyvin lähelle organisaatiota. Yhteistyö on tiivistä, ja luottamuksen täytyy toimia. Asioita ei voida pallotella henkilöltä toiselle. Pinjan asiantuntijoiden kanssa vastuunotto ja kommunikaatio toimivat”, toteaa Veikon Koneen toimitusjohtaja Panu Vainio.

Pinjan verkkoliiketoiminnan asiakkuuspäällikkö Annika Korkala kiittelee yhteistyötä:

”Veikon Koneella ymmärretään, että verkkokaupassa menestyminen vaatii pikavoittojen sijaan pitkäjänteistä työtä. He luottavat Pinjan osaamiseen ja arvostavat sitä, että uskallamme tarvittaessa myös haastaa asiakasta. Yhteistyö on todella sujuvaa ja luontevaa.”

Auditoinnista pitkäjänteiseen yhteistyöhön

Veikon Koneen verkkokaupan kehitystyö Pinjan kanssa lähti liikkeelle kesällä 2021, kun yritys halusi auditoinnin avulla tutkia kriittisesti verkkokauppatoteutustaan. Verkkokauppa ei tuottanut myyntiä toivotussa määrin, eikä sen arkkitehtuuri palvellut yrityksen tarpeita. Veikon Kone näkee verkkokaupan kriittisenä myynnin välineenä ja halusi siksi tarttua havaittuihin ongelmiin. Kentältä saadun palautteen pohjalta päteväksi ja sopivaksi auditoijaksi valikoitui Pinja.

Auditointi osoitti silloisen toteutuksen puutteet, mutta nosti esiin myös suositeltavat ratkaisukeinot. Pinjan kanssa yhteistyö oli alkanut sujuvasti, joten oli luonnollista jatkaa yhteistyötä myös kehitystyön osalta.

Verkkokauppaan otettiin käyttöön Magenton Hyvä-teema, jolla saatiin nopeutettua verkkokaupan toimintaa. Samalla parannettiin Magenton toimintavarmuutta ja kehitettiin uusia ominaisuuksia. Lisäksi Pinja auttoi Veikon Konetta ottamaan käyttöön EU:n kuluttajansuojadirektiiviä tarkentavan Omnibus-direktiivin mukaiset muutokset. Pinja auttoi tulkitsemaan monisyistä Omnibus-ohjeistusta ja toteuttamaan myös alhaisimman hinnan näytön Veikon Koneen verkkokaupan sivuilla.

Pinjan luotsaamana on näin ollen tehty parannuksia kaikkiin verkkokaupan toiminnallisuuksiin. Kehitystyön ansiosta verkkokaupan Google-näkyvyys on parantunut ja sivuston kävijämäärä kasvanut. Asiakas löytää tuotteet helpommin ja verkkokaupan kassan prosessi on tehokkaampi. Muutosten ansiosta sivuston konversio on parantunut, eli sivukäynnit johtavat varmemmin ostoihin. Tämä tuli todistettua muun muassa syksyn 2022 Black Friday -myynnissä, joka rikkoi kaikki Veikon Koneen myyntiennätykset.

”Olen todella tyytyväinen nykyiseen verkkokauppatoteutukseemme. Digitaalisessa maailmassa ei koskaan tule valmista, vaan palvelua pitää jatkuvasti kehittää. Verkkokaupan konkarina Pinja osaa tuoda meille ehdotuksia siitä, mihin seuraavaksi panostaa ja mihin suuntaan verkkokauppaa jalostaa”, Vainio jatkaa.

Verkkokauppaosaajien verkosto

Oman osaamisensa lisäksi Pinja on täydentänyt Veikon Koneen verkkokaupan kehitystiimiä valitsemalla mukaan hyväksi havaitsemiaan kumppaneita. Bluebird Media hoitaa Veikon Koneen koko digitaalisen markkinoinnin kokonaisuuden, lisäksi Klevun tuotehakuratkaisu auttaa verkkokaupan asiakkaita löytämään haluamansa tuotteet paremmin ja Custobar on apuna sähköpostimarkkinoinnissa.

Pinja toi mukaan Veikon Koneen verkkokaupan kehitykseen heti alkumetreillä kesäkuussa 2021. Verkkokauppaan erikoistunut digimarkkinoinnin osaaja hoitaa Veikon Koneen puolesta kaiken Googlen orgaanisen ja maksetun hakukonemarkkinoinnin, sähköpostimainonnan sekä sosiaalisen median kampanjat.

Digimarkkinoinnin keihäänkärkenä on optimoida tuottoa ja katetta, tarvittaessa myös varmistaa myyntivolyymiä halutuille tuotteille. Kampanjoiden sisältö ja kanavat valitaankin sen mukaan, onko tavoitteena myyntivolyymin vai katteen kasvattaminen. 

Verkkokauppakehityksen ja digimarkkinoinnin yhteispelillä on saatu hyviä tuloksia. Kaikki mittarit näyttävät positiivisia tuloksia, verkkosivuille on saatu enemmän liikennettä ja konversio on parantunut. Vaikka kodinkonemarkkinassa ei tapahdu merkittävää kasvua, on Veikon Kone onnistunut parantamaan kannattavuuttaan. Kun verkkokauppa toimii, on sen markkinointikin helpompaa. Bluebird Median maajohtajan Sebastian Schroderuksen sanoin: ”Veikon Koneen verkkokaupan parissa on ollut ilo tehdä töitä. Diginäkyvyyttä auttaa se, että Pinjan tekemä verkkokaupan kehitys ja digimarkkinointi kulkevat käsi kädessä. Kaikki palaset ovat loksahtaneet kohdilleen.”

”Veikon Koneen verkkomyynnillä on iso potentiaali. Tarjolla ei ole nopeita voittoja, mutta pitkäjänteinen työ palkitsee lopulta. Veikon Kone on hyvä esimerkki siitä, että tekemällä asiat systemaattisesti oikein, päivä kerrallaan, voidaan nähdä tuloksia”, Schroderus jatkaa. 

Johtotähtenä asiakaskokemus

Myös Panu Vainio näkee verkkokaupassa paljon potentiaalia, ja siksi sen kehitykseen panostetaan jatkossakin. Veikon Koneen verkkomyynti on vahvalla kasvu-uralla ja sen rooli moninainen: ”Kun verkossa on tuotteesta hyvät tiedot ja saatavuustieto oikein, kuluttaja tulee myymälään hyvin valmistautuneena”. Asiakkailta ja myymälöistä saadut viestit kertovat siitä, että suunta on oikea. Asiakkaat kiittelevät sitä, että verkkokauppaa on helppo käyttää, ja myymäläkentältä kuuluva palaute vahvistaa käsitystä siitä, että syöttöliikenne myymälöihin on kasvanut. 

Verkkokauppa vaatii kehitystä jatkossakin. Markkinaa ja alan kehittymistä pitää seurata, jotta voidaan ottaa käyttöön uusia, ostamista helpottavia ja myyntiä lisääviä toiminnallisuuksia. Asiakaskokemuksen kokonaisvaltainen kehittäminen on työssä keskeisellä sijalla. Tavoitteena on, että asiakaskokemus on verkkosivuille tulosta ostotapahtumaan, maksamiseen ja jälkihoitoon asti mahdollisimman sujuva.

Veikon Kone -kodinkoneketju pähkinänkuoressa

55 myymälää + verkkokauppa

100 MEUR liikevaihto vuonna 2022

4,75 MEUR tulos vuonna 2022

Veikon Koneen toimitusjohtaja Panu Vainio

Kuvat: Veikon Kone

Tutustu menestystarinan palveluihin

Verkkokaupparatkaisut

Toteutamme räätälöityjä monikanavaisia verkkokaupparatkaisuja B2B- ja B2C-asiakkaille joihin hyödynnämme vahvoja, skaalautuvia, laajennettavia, tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja.

Kaupan- ja palvelualan ohjelmistot

Toteutamme parhaillaan kymmenien palveluyritysten asiakaskohtaisia digitalisaatiohankkeita. Olemme mukana luomassa uudentyyppisiä palveluja, joissa tietomassoja ja tietovirtoja hyödynnetään uusien palveluiden muodostamisessa ja kohdentamisessa.

Asiakkaidemme kokemuksia

Minimani

Minimani nosti verkkokaupan strategisesti keskeiseksi liiketoiminta-alueeksi ja valitsi ICT-palveluistaan ja integraatioalustapalvelustaan tutun Pinjan luotsaamaan verkkokauppansa uuteen kasvuun.

Urjalan Makeistukku

Pinjan yhdistellyn verkkokaupparatkaisun avulla Urjalan Makeistukulla on taas tilaa kasvaa vapaammin.

Rajala Pro Shop

Pinja on toteuttanut Rajalan verkkokaupat, sekä mahdollistanut heille sujuvan tilaustenkäsittelyn ja varastonhallinnan.

Punanaamio

Punanaamion uudisti yhteistyössä Pinjan kanssa version niin verkkokaupan visuaalisen ilmeen kuin alustan kohdalla parantaakseen sivuston käytettävyyttä entisestään.

HalpaHalli

Verkkokaupan teknisen toteutuksen lisäksi Pinja on toteuttanut myös HalpaHallin verkkokaupan ulkoasun suunnittelun yrityksen brändiin sopivaksi.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä