Digitaalinen liiketoiminta

Ohjelmistokehitys ja kumppanuus, Business Intelligence, IPa-integraatioalusta, IT-palvelut, pilvipalvelut.

Käytännönläheistä kumppanuutta digihankkeisiin

Digitalisaatio ja uusien teknologioiden hyödyntäminen mahdollistaa uusia tapoja tehdä ja kasvattaa liiketoimintaa. Muuttuviin asiakastarpeisiin vastaaminen vaatii näkemystä, moninaista osaamista sekä kykyä reagoida nopeasti. Pinjalla on vuosikymmenten kokemus vaativien ja liiketoimintakriittisten digitalisaatioratkaisujen toteuttamisesta, joten ymmärrämme mitä onnistuneet ja luotettavat ratkaisut edellyttävät.

Me Pinjalla tunnemme digitalisaation yhteyden tuottavuuteen ja kasvuun. Tällä sivulla voit tutustua digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihimme tarkemmin.

Palvelumme:

Ohjelmistokehitys ja kumppanuus

Kuuntelevaa, näkemyksellistä ja asiakaskeskeistä ohjelmistokehityskumppanuutta.

Business Intelligence

Hyödynnä hiottu toimintamallimme Power BI -raportoinnin kehittämisessä älykkäämmäksi.

IPa – integraatioalusta

IPa by Pinja -alustalla ratkaistaan tiedonsiirron haasteet.

IT-palvelut

IT-ulkoistuspalvelut, Microsoft 365 -palvelut, Tuotannon IT-ympäristön ylläpito.

Pilvipalvelut

Julkinen pilvi (Azure, AWS, GCP), yksityinen pilvi, HCL.

Asiakkaidemme kokemuksia

Jydacom

Jydacom Oy on rakennusliikkeiden järjestelmätarpeisiin erikoistunut ohjelmistotalo. Jydacomin menestyksen salaisuutena ovat ohjelmiston toimialakohtaisuus ja kokonaisvaltaisuus – ratkaisu kattaa kaikki rakennusliikkeen…

DigiFinland

DigiFinland Oy edistää Suomessa sote- ja pelastusalan digikehittämistä sekä julkisen hallinnon ICT-yhteensopivuutta. Yhteistyössä Pinjan kanssa DigiFinland muun muassa kehittää digitaalisia…

Kuntien Tiera

Yhteistyön keskeisin tavoite oli PSOP-järjestelmän kokonaisuudistus. Kumppanuus Pinjan kanssa on tuonut toimintaan toivottua ketteryyttä ja läpinäkyvyyttä.

Jyväskylän yliopisto

Pinjan Jyväskylän yliopistolle pystyttämän raportointiportaalin myötä käsin tehtävä työ vähenee, seurannasta tulee reaaliaikaista ja ymmärrys eri asioiden syy-seuraussuhteista paranee.

HUS

Kehitystyön päätavoitteena on ollut muodostaa selkeämpi ja kattavampi kokonaiskuva HUSin ja sen eri yksikköjen toiminnasta.

HUS

Raporteilla visuaalisesti esitettävät tiedot vaikuttavat nyt organisaation sisällä päätöksentekoon monella eri tasolla.