Metsä Fibre - maailman modernein saha

Pinjan ja johtavan puupohjaisten biotuotteiden valmistaja Metsä Fibren yhteistyön lopputuloksena sahoille saatiin yksi yhteinen toimintamalli sekä yhtenäiset suunnitteluprosessit.

Päädyimme Pinjan PES-järjestelmään muun muassa siksi, että Pinjalla oli syvä ymmärrys tuotannonsuunnittelusta.

Juha Hirvasmaa, kehityspäällikkö, Metsä Fibre

Tuotannon ennustaminen ja myynnin suunnittelu oli lyhytjänteistä ja muuttuviin tilanteisiin reagointi hidasta

Excel ja laskin olivat ahkerassa käytössä, ja tuotannonohjauksen hallinta kullakin sahalla pitkälti yksittäisten henkilöiden osaamisen varassa. Tuotannon ennustaminen, ja sen myötä myynnin suunnittelu, oli lyhytjänteistä ja muuttuviin tilanteisiin reagointi hidasta. Tarve toimintamallien ja työkalujen yhtenäistämiselle oli ilmeinen.

Pinjan PES-järjestelmä yhtenäisti Metsä Fibren sahojen toimintamallit

Yhteistyökumppani valittiin esiselvitysten ja arviointien jälkeen.

– Päädyimme Pinjan PES-järjestelmään muun muassa siksi, että Pinjalla oli syvä ymmärrys tuotannonsuunnittelusta. Myös työkalun suunnittelunäkymä teki vaikutuksen: se oli ehdokkaista ainoa, joka kykeni niputtamaan tuotantoprosessin tukista lopputuotteeksi yhteen selkeään näkymään, kertoo Metsä Fibren sahojen kehityspäällikkö Juha Hirvasmaa.

– Meidän työtämme helpotti puolestaan se, että asiakkaamme oli selvittänyt tarpeensa huolellisesti etukäteen. Näin ei suinkaan aina ole, valottaa ratkaisuarkkitehti Antti Halonen projektin lähtökohtia Pinjan puolelta.

Hankintapäätöksen jälkeen käytiin eri järjestelmien roolit läpi, määriteltiin toiminnallisuudet ja integroitiin PES Metsä Fibren ERP-järjestelmään. Asiakkaan puolelta loppukäyttäjät olivat jo määritysvaiheessa tiiviisti mukana.

– Suunnittelun läpinäkyvyys ja tarkkuus on kasvanut tavoitteiden mukaisesti läpi koko prosessin raaka-aineesta lopputuotteisiin. Myös ketteryys muutosten tekemiseen on parantunut merkittävästi, kertoo Juha Hirvasmaa. Tuotanto on nyt mahdollista suunnitella tarkasti viikko-, kuukausi- ja kvartaalitasolla eteenpäin, ja kokonaismyyntitilanne nähdään tarvittaessa reaaliaikaisesti niin sahoittain kuin puulajeittain.

Metsä pähkinänkuoressa

5 Sahaa

4 Sellutehdasta

2,1 milj. m³ Sahatavaraa vuodessa

1 600+ Työntekijää

3,1 mrd. Liikevaihto

894 milj Liiketulos

Tutustu menestystarinan palveluihin

iPES by Pinja

Optimaalinen tuotantosuunnitelma pohjautuu tietoon toimitusketjun tilasta, kapasiteetista sekä materiaaleista.

Simulointi

Yritykset, jotka pystyvät ketterästi mukautumaan muutoksiin, menestyvät.

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Atria

Pinjan tarjoama PES-ratkaisu vastasi Atrian kahteen pääasialliseen tiedontarpeeseen — operatiivisiin tarpeisiin ja taloushallinnollisiin tarpeisiin.

Snellman – merkittäviä kustannussäästöjä tehokkaammalla tuotannonsuunnittelulla

Tehostunut tuotannonsuunnittelu on auttanut Snellmania optimoimaan pakkasvarastoja yli 20% ja päiväyksistä johtuvaa hävikkiä yli 25%. Yritykselle tämä tarkoittaa merkittäviä kustannussäästöjä.…

Sandvik mining and construction

Sandvikin tuotannonsuunnittelun haaseisiin vastattiin Pinjan PES-järjestelmällä. Tehtaan toimintavarmuus ja tehokkuus kasvoivat merkittävästi.

Patria Aerostructures

Patria Aerostructures valitsi toteutuskumppanikseen Pinjan, joka toteutti Patrialle ERP:iin integroitavan MES-ratkaisun.

Normet

Pinjan kanssa yhteistyö alkoi jo vuonna 2012, jolloin Normet oli vaihtamassa ERP-tuotannonohjausjärjestelmäänsä ja halusi samalla miettiä laajemminkin erilaisia tapoja järjestellä…

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä