Pinja on valittu toimittamaan kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä Rajavartiolaitoksen alusyksikölle. Toimitus sisältää merivartioasemien, koko vesillä liikkuvan kaluston sekä Vartiolaiva 2025 -hankkeen uusien ulkovartiolaivojen kunnossapitojärjestelmäkokonaisuuden.

Suomen merellinen toimintaympäristö on haastava ja yhdellä maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista tarvitaan nopeaa toimintakykyä ja jatkuvaa valmiutta, jotta ihmiset, omaisuus ja luonto saadaan turvattua riittävällä tasolla.

Nyt hankittu Novi-kunnossapitojärjestelmä tulee palvelemaan sekä Rajavartiolaitoksen teknisen alan johtamista että alusten elinkaaren hallintaa. Järjestelmä tarjoaa reaaliaikaista tilannekuvaa laitteiston käytettävyydestä sekä ohjaa kentällä päivittäisiä kunnossapidon toimenpiteitä ja raportointia.

– Järjestelmän käytettävyys ja luotettavuus korostuvat erityisesti ulkovartiolaivoilla, jotka ovat merellä yli 300 vuorokautta vuodessa. Haastavista olosuhteista ja liikkuvasta käyttöympäristöstä huolimatta laitteiden huolto- ja kunnossapitotoimet tulee voida suorittaa suunnitellusti, jolloin järjestelmän käytettävyys korostuu, Pinjan myynti- ja avainasiakaspäällikkö Eppu Kuusela taustoittaa.

Kuuselan mukaan toimituksen vaatimustasoa nostaa oleellisesti myös Rajavartiolaitoksen ja hallinnon turvallisuusverkon (TUVE) erittäin tiukat turvallisuusvaatimukset.

Rajavartiolaitoksen päätehtäviä ovat muun muassa rajaturvallisuuden valvonta, meripelastus ja ympäristövahinkojen torjunta sekä sotilaallinen maanpuolustus. Kansallisesti nämä ovat erittäin merkittäviä kokonaisuuksia.

– Muuttuneessa maailmantilanteessa se, että meihin luotetaan kansallista turvallisuutta varmistavien järjestelmien toimittajana, on iso luottamuksen osoitus Pinjaa ja järjestelmiämme kohtaan, Kuusela kiittää.

Lisätietoa Rajavartiolaitoksen toiminnasta osoitteesta www.raja.fi

Lisätiedot:

Ville Vilhu
Director, Maintenance
+358 40 537 9575
ville.vilhu@pinja.com

Kuva: Rajavartiolaitos