Johtava eurooppalainen koneenrakennusterästen valmistaja Ovako on valinnut Pinjan MES-ratkaisun Imatran tehtaalleen. Ovakolle toimitettava MES-kokonaisuus pitää sisällään tuotannonsuunnittelun ja operaattorinäkymät työjonoineen ja kuittauksineen sekä tuotannon OEE-seurannan. Taustalla on lisäksi pitkäaikainen yhteistyö kunnossapidon kehittämisen saralla. 

Imatralla valmistetaan ja kehitetään teknisesti korkeatasoista teräksiä mm. auto- ja konepajateollisuuden tarpeisiin kotimaahan ja maailmalle. Tehtaalla valmistuva teräkset ovat kestäviä ja vastuullisia ja pääraaka-aineena käytettävän kierrätysromun ja vähähiiliseen pohjoismaiseen sähköntuotannon ansiosta Ovakon terästuotteiden hiilijalanjälki on peräti 80 prosenttia maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi.

Nyt hankitulla MES-järjestelmällä tehostetaan tuotannon suorituskykyä ja toimitusvarmuutta. Järjestelmä tarjoaa jatkossa tietoa tuotannon tilasta, laitteiden käytöstä, tuotannon suorituksesta ja laadusta. Tieto auttaa Ovakoa esimerkiksi optimoimaan tuotannonsuunnittelua ja -prosesseja sekä parantamaan tehokkuutta, laatua ja tuottavuutta. 

– Meillä on kova odotusarvo projektille ja uskon, että koko tilaus-toimitusketjumme tehostuu ja läpinäkyvyys ja hallittavuus paranevat merkittävästi. Valitsimme Pinjan, koska ratkaisut sopivat meille ja asiakasreferenssivierailuilla vakuutuimme organisaation osaamisesta. Lisäksi Pinja on Ovakolle sopivan kokoinen partneri; tarpeeksi iso ja luotettava, mutta samalla riittävän pieni ja ketterä, jotta olemme heille tärkeä asiakas, Ovakon tuoteyksikön johtaja Ilkka Uitti kertoo.

Samoilla linjoilla on Pinjan tuotekehitysjohtaja Tero Jännes.

– MES-järjestelmän hankinta on usein paljon enemmän kuin pelkkä toimitettava järjestelmä. Se on muutosprosessi, joka edellyttää olemassa olevien toimintamallien ja -tapojen pohtimista ja järjestämistä uudelleen. Ovakolla tähän muutokseen on sitouduttu hienosti ja siksi yhteistyö on ollut tuottoisaa ja menestyksekästä, Jännes kiittää.

Lisätietoja:

Timo Salomäki
Director, Manufacturing, Pinja
+358 400 837 682
timo.salomaki@pinja.com

Kuva: Ovako