Suomen Hyötytuuli on kotimaisen tuulivoimatuotannon edelläkävijä. Vuonna 1998 perustettu, 8 suomalaisen kaupunkienergiayhtiön omistama Suomen Hyötytuuli on mukana ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tuottamalla puhdasta ja uusiutuvaa energiaa sekä vahvistamalla Suomen riippumattomuutta fossiilisista tuontipolttoaineista. Jatkossa yhtiön kunnossapitoa hallitaan Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmän avulla.

Voimalaitospäällikkö Simo Vahteriston mukaan yhtiö tuottaa tuulienergiaa seitsemässä tuulipuistossa Porissa, Kalajoella, Raahessa ja Pyhäjoella. Lisäksi rakenteilla on kolme tuulipuistoa sekä useita kehityshankkeita eri puolilla Suomea.

– Kasvumme on vahvaa ja uutta tuotantokapasiteettia tulossa lähivuosina paljon. Tämä haastaa myös kunnossapitoa kehittämään ja tehostamaan toimintaa, kuten suunnitelmallisuutta ja aktiviteettien hallintaa. On tärkeää, että valmistaudumme kasvun tuomiin haasteisiin ja pystymme skaalaamaan toimintaa joustavasti muuttuvan tarpeen mukaan.

Vahteriston mukaan Suomen Hyötytuuli valitsi käyttöön Novi-järjestelmän koska Novi mahdollistaa kaikkien kunnossapidon kannalta kriittisten toimintojen hallinnoinnin yhden järjestelmän periaatteella.

– Meille tärkeää on esimerkiksi varastonhallinta sekä varaosien ja varaosatilausten kehitysmahdollisuudet. Lisäksi toimialallamme korostuu käyttäjähallinta, koska kumppaneita on paljon. Järjestelmän on oltava helppokäyttöinen ja intuitiivinen, jotta sen käyttö onnistuu nopeasti ja vaivattomasti. Myös käyttäjähallinnan on oltava helppoa, Vahteristo tiivistää.

Tärkeä kriteeri valinnassa oli myös kotimainen kumppanuus.

– Arvioimme Pinjan vakaaksi ja luotettavaksi toimijaksi. Vakaa organisaatio, kyvykkyys vastata erilaisiin tarpeisiin sekä tukipalvelu lähellä olivat avainasemassa valintaa tehtäessä.

Lisätiedot:

Ville Vilhu
Director, Maintenance
+358 40 537 9575
ville.vilhu@pinja.com

Kuva: Suomen Hyötytuuli