Synoste

Terveydenhuoltoalan vaatimukset täyttäviä medikaalilaitteistojen ohjelmistopalveluja tarjoavia yrityksiä ei ole Suomessa kovin montaa, joten Pinjan valinta oli helppo.

Erityisesti lääkelaitteisiin liittyvä jopa kymmenen vuoden mittainen tuotekehitys- ja testausvaihe kliinisine kokeineen ennen varsinaista kaupallistamista edellyttää projektin osapuolilta pitkäjänteisyyttä, vakavaraisuutta ja muuttuviin vaatimuksiin taipuvaa kumppanuutta.

Harri Hallila, Toimitusjohtaja, Synoste Oy

Haaste: Löytää osaava kumppani kehittämään riskitöntä ja luotettavasti toimivaa terveysteknologiaa

Terveysteknologian kehittäminen edellyttää osaavaa ohjelmistokehitystä ja tietoteknisiä ylläpitopalveluja toimiakseen riskittömästi ja luotettavasti. Lääkelaitebisneksessä on tärkeää, että kaikki osapuolet alihankkijoita myöten tuntevat terveydenhuollon laitteita koskevat vaatimukset ja kansainvälisen lainsäädännön.

Terveydenhuollon laitteiden tuotekehitys on lääkelaitedirektiivein tarkasti säädeltyä, mikä asettaa vaatimuksensa myös kehitettäville ohjelmistoille ja ylläpitopalveluille. Erityisesti lääkelaitteisiin liittyvä, jopa kymmenen vuoden mittainen, tuotekehitys- ja testausvaihe kliinisine kokeineen ennen varsinaista kaupallistamista edellyttää projektin osapuolilta pitkäjänteisyyttä, vakavaraisuutta ja muuttuviin vaatimuksiin taipuvaa kumppanuutta.

Ratkaisu: Tuotekehitysyhteistyöllä kohti kansainvälisiä terveysteknologiamarkkinoita

Pinjan asiantuntemus lääketieteen ohjelmistojen kehittäjänä tuli esiin heti alkumetreillä järjestetyissä konsultoivissa workshopeissa, joissa selvitettiin ohjelmistokehitystarpeitamme, jotta pääsisimme projektissa niin sanotusti samalla sivulle. Terveydenhuoltoalan vaatimukset täyttäviä medikaalilaitteistojen ohjelmistopalveluja tarjoavia yrityksiä ei ole Suomessa kovin montaa, joten Pinjan valinta oli helppo.

Tuotekehityskumppaninamme toimiva Pinja hyppäsi mukaan haastavaan tuotekehitysprojektiin täydessä vauhdissa edellisessä ohjelmistotalossa tapahtuneiden äkillisten muutosten vuoksi. Olemme olleet tyytyväisiä Pinjan osaamiseen, joustavuuteen ja asiakaslähtöisyyteen aikataulultaan vaativassa projektissa. Pinjalla olikin alusta saakka selvät sävelet, miten homma tehdään, vaikka matkan varrella on tullut vastaan monenlaisia kurssinmuutoksia.

Ohjelmiston loppukäyttäjiä ovat luunpidennyshoitoa valvovat lääkärit, mutta välillisesti myös potilaat, jotka saavat sovelluksen välityksellä päivittäiset ohjeet kotilaitteen käyttämiseen ja hoidon toteuttamiseen. On itsestään selvää, että luuhun asennettavan implantin, kotihoitolaitteen sekä ohjelmiston on toimittava sataprosenttisella varmuudella kaikissa olosuhteissa.

Vaikka tulevaisuuden markkinamme ovatkin maailmalla, arvostamme Pinjan suomalaisuutta, välitöntä keskusteluyhteyttä tuotekehitysvaiheessa ja työtapojen luotettavuutta. Pinjalla on ollut tarjota terveysteknologia-alalle ponnistavalle start-up-yrityksellemme kaikkia näitä asioita: tietotaitoa lääkelaitteiden ohjelmistokehityksestä, joustavuutta ja ihmisläheistä asiakkaan tarpeista kumpuavaa palvelua. Arvostamme tuotekehityskumppanuuttamme korkealle ja uskon yhteistyömme jatkuvan myös tulevaisuudessa reaaliaikaisten digi- ja mobiilipalvelujen kehittämisen muodossa.

Tutustu menestystarinan palveluihin

Terveys- ja hyvinvointiteknologia

Hyödynnä digitaaliset ratkaisut ja osallistu terveyden rakentamiseen teknologian avulla.

Asiakkaidemme kokemuksia

Evondos

Suunnittelimme Pinjan kanssa Evondos® -lääkeannostelun palvelujärjestelmän, jossa lääkehoidon virheiden määrä saatiin radikaalisti pienemmäksi.

BioMediTech

Sydänsolujen videoanalyysimenetelmän tueksi tarvittavan tietokannan tekijäksi valikoitui Pinja, jolla oli kokemusta lääketieteen ohjelmistojen kehittämisestä.

Tunstall

Pinjan ja Tunstallin yhteistyö langattoman ovenavauspalvelun ympärillä on mahdollistanut uudenlaista sujuvuutta palveluympäristöissä.

Fimet

Ennen hoitotyössä tarvittavat videokamerat olivat monesti siellä laatikon pohjalla tai niitä oli muuten hankala käyttää. Nyt pitkiä johtoja ei risteile…

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä