Jyte

Jyten selainkäyttöinen avosairaanhoidon laadun seurantajärjestelmä eli Laatupankki syntyi yhteistyössä Pinjan kanssa.

Yhteistyöstä lyhyesti

Projekti käynnistyi

Pinja valikoitui Jyten kumppaniksi kehittämään keinoa mitata systemaattisesti hoidon laatua, jotta jatkuvasti päivittyvä, luotettava tieto olisi ammattilaisten saatavilla.

Tieto yhteen paikkaan

Jyten ja Pinjan yhteistyön myötä syntyi Laatupankki, jonka ytimessä on potilastietojärjestelmästä tuotavien tietojen pohjalta rakennettu tietovarasto.

Laatupankki kehittyy

Laatupankkia kehitetään tarpeen mukaan ja lisääntyvän tiedon pohjalta jatkuvasti. Sisällön laajentaminen on helppoa, koska Laatupankkiin voidaan kytkeä mikä tahansa operatiivinen järjestelmä datalähteeksi.

Pinjalaisten avulla olemme pystyneet väestössämme säästämään useita sydänkohtauksia ja aivohalvauksia.

Aapo Tahkola, avosairaanhoidon kehittäjälääkäri, Jyte

Haaste: Potilastietojen saatavuus ja hoidon laadun mittaus

Mitä vastaanottohuoneessa tai muussa hoitokontaktissa itse asiassa tapahtuu? Tavoittaako järjestelmämme vain aktiivisesti hoitoon hakeutuvat, vai huolehdimmeko hoidon piiriin myös ne hitaammin vastaanotolle hakeutuvat ja usein eniten hoidosta hyötyvät ihmiset?

”Näitä kysymyksiä pysähdyimme tosissamme miettimään Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa eli Jytessä vuonna 2015”, kertoo Jyten avosairaanhoidon kehittäjälääkäri Aapo Tahkola. Syntyi tarve systemaattiselle hoidon laadun mittaamiselle niin, että jatkuvasti päivittyvä, luotettava tieto olisi jokaisen ammattilaisen saatavilla.

Ratkaisu: Laatupankin avulla säästetään ihmishenkiä ja pienennetään kustannuksia

”Yhteistyössä pinjalaisten kanssa syntyi lopulta sopiva työkalu, selainkäyttöinen avosairaanhoidon laadun seurantajärjestelmä eli Jyten Laatupankki. Laatupankkia ja jatkuvan laadun parantamisen prosesseja kehitetään muuttuvien tarpeiden ja lisääntyvän tiedon pohjalta jatkuvasti. Tähtäimessä on määrätietoinen, pitkäjänteinen ja mitattava hoidon laadun parantaminen.

Laatupankki on ollut tärkeässä roolissa erityisesti sepelvaltimotautipotilaidemme hoidon laadun parantamisessa sekä verenohennuslääkehoidon hoitotasapainon parantamisessa. Varovaisestikin arvioiden olemme pystyneet tällä työllä säästämään väestössämme useita sydänkohtauksia ja aivohalvauksia. Näillä mittareilla Jytessä tarjotaan tällä hetkellä todennäköisesti Suomen parasta hoitoa ja tulokset ovat myös kansainvälisessä vertailussa huomattavan hyviä.”, toteaa Tahkola.

Laatupankin ytimenä on potilastietojärjestelmästä tuotavien tietojen pohjalta rakennettu tietovarasto (DW). Tietovaraston päällä toimii ohjelmistologiikat, joiden avulla hoitotasapainon ja seurantakattavuuden automaattisesti päivittyvät mittarit tuotetaan terveydenhuollon ammattilaisten saataville. Tällä hetkellä järjestelmällä pystytään seuraamaan diabeteksen, verenohennushoidon ja tiettyjen valtimotautien hoidon laatua. Lisäksi Laatupankista on saatavissa kattavasti yleistä potilastietojärjestelmien sisällä olevaa tietoa. Laatupankkiin voidaan kytkeä mikä tahansa operatiivinen järjestelmä datalähteeksi. Näin ollen Laatupankin käytön ja sisällön laajentaminen on helppoa.

Jytessä ollaan siis tärkeän asian äärellä, kirkastamassa terveydenhuollon ydintehtävää eli terveyden edistämistä ja sairauksien hyvää hoitoa. Me Pinjalla olemme onnellisia saadessamme olla osana tätä tärkeää työtä.

Jyte pähkinänkuoressa

2011 perustettu

8 terveysasemaa

3 kunnan alueella

n. 125 000 vuosittaista lääkärin vastaanottokäyntiä (2018)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Business Intelligence

Tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut toimialasta riippumatta.

Asiakkaidemme kokemuksia

Darekon

Toimiva KPI-raportointi nopeasti käyttöön yli maarajojen

Fresh Servant

Vähittäiskauppojen ja ammattikeittiöiden luottotoimittaja Fresh Servant on erikoistunut laadukkaaseen tuoreruokaan ja hyvinvointia tukevaan tuotetarjoomaan. Pinjan kanssa toteutetulla tietovarasto- ja raportointiratkaisulla…

Atria

Akseli, Atrian tiedolla johtamisen portaali, on pinjalaisten ja atrialaisten pitkän yhteistyön tulos

Fresh Servant – koneoppimisella tehokkuutta tuotantoon

Kuluttajapakattujen salaattien markkinajohtaja, kotimainen Fresh Servant hyödyntää kasvavassa liiketoiminnassaan yhä enemmän koneoppimisen avulla tuotettuja myyntiennusteita sekä tehokasta sovelluskehitystä. Pinjan kanssa…

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä