Valmistava teollisuus

Varmista liiketoiminnan menestyminen - tartu digitalisaation mahdollisuuksiin nyt

Neljäs teollinen aalto on täällä – uudistuminen on teollisuudelle välttämätöntä

Valmistava teollisuus on globaalin talouden vahva tukijalka ja toisaalta vahvassa murroksessa digitalisaation aikakaudella. Sarjat pienenevät, vaatimukset kasvavat ja yhä useammin tuotteeseen liitetään palveluja.

Teollisuuden kilpailuvaltteja ovat perinteisesti olleet osaaminen, laatu ja kustannustehokkuus. Digitalisaation ulottuessa myös teollisuuteen, syntyy uusia keinoja menestyä kuten nopeus, ketteryys, uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä kyky johtaa muutoksessa.

Digitalisaation ja uudistamisen mahdollisuudet teollisuudelle:

Tuotantoprosesseista, koneista, laitteista sekä raaka-aineista saadaan yhä tarkempia tietoja reaaliajassa teollisen internetin avulla

Ihminen digitalisaation hyödyntäjänä luo kokonaan uusia liiketoimintamalleja ja palveluja teollisuuteen

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia ihmisten johtamiseen ja huippusuorituksen tukemiseen

Valitse opas, joka on kumppanisi koko elinkaaren ajan

Valmistavan teollisuuden organisaatiot tarvitsevat rohkeutta uudistumiseen ja uusien teknologioiden käyttöönottoa sekä hyödyntämistä. Näiden toteuttaminen ja johtaminen vaatii pitkäjänteistä näkemyksellisyyttä, uutta ajattelua sekä teollisuuden digitalisaatioon erikoistunutta osaamista.

Digitalisaation aikakaudella korostuu ekosysteemien voima ja mahdollisuus menestyksen varmistamiseksi. Menestyäkseen kaikkea ei tarvitse, eikä kannata tehdä itse. Kumppanoitumalla ja verkostoitumalla eri asiantuntijaorganisaation kanssa yrityksillä on paremmat mahdollisuudet hyötyä digitalisaatiosta ja johtaa tuotantolaitostaan alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi kumppanoitumalla voidaan säästää resursseja, kustannuksia ja löytää uusia tapoja parantaa kilpailukykyä.

Tutustu ratkaisuihimme

Tukea tuotannon digitalisaatioprojekteihin?

Olemme oppaasi tuotannon digitalisaatioprojekteissa. Pinjan Digiroadmap antaa yrityksellesi työkaluja ja suuntaa, mistä lähteä liikkeelle, millaiset tavoitteet digitalisaatioprojektille kannattaa asettaa ja millaisin askelin edetään kohti tuotannon huippusuorituskulttuuria. Ota yhteyttä, niin sovitaan ensimmäinen keskustelu aiheen tiimoilta.

Ota yhteyttä

Asiakkaidemme kokemuksia

Peikko

Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä tukee päätöksentekoa ja investointeja Peikko Groupin kansainvälisessä tehdasympäristössä.

Vahterus

Suomalainen Vahterus on hitsatun levylämmönsiirrinteknologian kehittäjä ja markkinajohtaja maailmassa. Kompleksista tuotantoa kehitetään Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä Gema by Pinjan…

KGN Tool

Pinjan Lean-koulutus auttoi KGN Toolia pääsemään eroon turhasta työstä sekä lisäsi keskinäistä vuorovaikutusta ja avoimuutta.

Betset

Betsetin omaan toiminnanohjausjärjestelmään integrointiin Power BI -raportointiratkaisu Pinjan toimintamallilla.

Metsä Fibre

Pinjan ja Metsä Fibren yhdessä toteuttamalla simulointiprojektilla varmistettiin, että uuden sahan pohjaratkaisu ja työnkulku mahdollistavat kuivaamossa tarvittavat läpimenovolyymit.

Valmet North American Roll Service

Valmet North American Roll Servicen 7 eri yksikköä ottivat Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmän käyttöön. Novi ylitti kaikki odotukset.