Snellman – merkittäviä kustannussäästöjä tehokkaammalla tuotannonsuunnittelulla

Tehostunut tuotannonsuunnittelu on auttanut Snellmania optimoimaan pakkasvarastoja yli 20% ja päiväyksistä johtuvaa hävikkiä yli 25%. Yritykselle tämä tarkoittaa merkittäviä kustannussäästöjä. Tulevaisuudessa tekoäly auttaa tekemään entistä todenmukaisempia tuotantosuunnitelmia esimerkiksi ennakoimalla kysyntäpiikkejä ja kausivaihteluita.

Tehokkaamman tuotannonsuunnittelun hyödyt Snellmanille

yli 20% pienentynyt pakkasvarasto

yli 25 % pienentynyt hävikki

Yhteistyöstä lyhyesti

Jäykkä tuotannonsuunnittelu ei pystynyt reagoimaan muuttuviin tarpeisiin

ERP:iin ja Exceliin perustuvalla staattisella ja jäykällä tuotannonsuunnittelulla Snellmanin oli vaikea vastata liiketoiminnan haasteisiin. Erityisesti lihateollisuudessa eläinten ja ympäristön hyvinvointia on kunnioitettava – laadusta kuitenkaan tinkimättä.

Pinjan tuotannonsuunnittelujärjestelmä tuo joustavuutta sekä selkeitä säästöjä

iPES laajenee koko Snellman konsernin käyttöön ja on osa päivittäistä operatiivista toimintaa. Toimenpiteillä varmistetaan, että raaka-aineet käytetään tehokkaasti, elintarvikkeet tuotetaan laatuvaatimusten mukaisesti ja tuotantokapasiteetti vastaa kysyntää joustavasti.

Tekoäly valjastetaan tuotannonsuunnittelun tueksi myyntiennusteiden tekemiseksi

Tulevaisuudessa tekoäly ja koneoppiminen auttavat Snellmania tekemään entistä todenmukaisempia tuotantosuunnitelmia esimerkiksi ennakoimalla kysyntäpiikkejä ja kausivaihteluita.

Staattisella tuotannonsuunnittelulla oli vaikea vastata liiketoiminnan haasteisiin

Elintarviketeollisuus on monimutkainen ja herkkä toimiala. Esimerkiksi lihateollisuudessa on kunnioitettava eläinten ja ympäristön hyvinvointia laadusta tinkimättä. Tuotannon tulee samalla vastata myös joustavasti kysynnän muutoksiin – lihaa ei voi tuottaa suuria määriä varastoon.

ERP:n työvälineisiin ja Excel-taulukoihin perustuvalla, staattisella ja jäykällä tuotannonsuunnittelulla Snellmanin oli vaikea vastata liiketoiminnan haasteisiin.

Pinjan iPES-järjestelmä auttaa hallitsemaan valmistuksen operaatioita

Snellman-konsernissa on käyty läpi kaikkien tehtaiden valmistuksenohjauksen uudistushankke. Tuotannonsuunnitteluun valittiin Pinjan iPES-järjestelmä, joka integroitiin olemassa olevaan MES-tehdasjärjestelmään. Vuosien saatossa iPES-järjestelmän käyttöä on laajennettu kaikkien Snellmanin tuotatoyksiköiden käyttöön.

– iPES on nykyisellään koko Snellman-konsernin järjestelmä, jota käytetään kaikissa tuotannollisissa yksiköissä. Ilman sitä emme pystyisi toimimaan. Järjestelmä on maksanut itsensä todella nopeasti takaisin, tiivistää Snellmanin tietohallintojohtaja John Aspnäs.

Nykyään järjestelmää käytetään tuotannonsuunnittelun lisäksi myös ostoihin, raaka-aineiden, eli lihataseen, optimointiin sekä myyntiennusteiden tekemiseen. Kaikilla toimenpiteillä pyritään varmistamaan, että raaka-aineet käytetään mahdollisimman tehokkaasti, elintarvikkeet tuotetaan tarkasti määriteltyjen laatuvaatimusten mukaisesti ja tuotantokapasiteetti saadaan vastaamaan kysyntää mahdollisimman joustavasti.

Tekoäly tuotannonsuunnittelun tueksi

Vuonna 2023 myyntiennusteiden tekemisen tueksi valjastettiin myös tekoäly. Käynnissä on hanke, jonka tavoitteena on automatisoida myyntiennusteiden tekemistä entisestään.

– Uskomme, että tekoäly auttaa meitä entistä luotettavamman myyntisuunnitelman tekemisessä. Kysyntäennusteiden tekeminen tai kausivaihteluiden huomioiminen auttaa meitä tekemään entistä todenmukaisempia tuotantosuunnitelmia.

Tehostunut toiminta tuo selkeitä aika- ja kustannussäästöjä

iPES-järjestelmän käytön myötä tuotannonsuunnittelun vaatima työaika on selvästi vähentynyt: nyt suunnittelijat voivat tulla normaalisti seitsemäksi työhön aiemman aamuviiden asemesta. Suunnitteluhorisontti on myös olennaisesti pidentynyt: ennen järjestelmän käyttöönottoa tuotantoa voitiin suunnitella päiväksi eteenpäin, nyt koko viikoksi. Juhlapyhien kysynnän piikit voidaan nyt ennakoida ja hallita paremmin.

Parantunut suunnittelu on auttanut optimoimaan varastotasoja ja säilyvyyttä, mikä tarkoittaa selkeitä kustannussäästöjä. Pakkasvarastoa on voitu vähentää yli 20% ja päiväyksistä johtuva hävikki on vähentynyt 25%. Vastaavasti prosessin alkupäässä raaka-ainetarpeita on voitu optimoida tarkemmin.

Muutosten hallinta ja ylipäätään kommunikaatio myynnin, suunnittelun ja tuotannon välillä on nopeutunut ja parantunut.

Molemminpuolinen luottamus on johtanut kestävään kumppanuuteen

Aspnäsin mukaan suurin syy miksi Snellmanilla päädyttiin aikoinaan valitsemaan käyttöön Pinjan ratkaisu, oli vahva toimialatuntemus ja osaavat asiantuntijat.

– Pinjan asiantuntijat tunsivat ongelmat, joiden parissa kamppailimme. Se, että puhuimme samaa kieltä, auttoi luottamaan, että voimme myös ratkaista ongelmat yhdessä.

Aspnäs tunnistaakin järjestelmähankintaan usein liittyvät uhkakuvat. Hänen mukaansa järjestelmä on kuitenkin vain niin hyvä, kun sen käyttäjät.

– Meillä Snellmanilla on sitouduttu toiminnan kehittämiseen yhdessä. Olemme rakentaneet hyvän tiimin asioiden ympärille, joka vie asioita eteenpäin sovitulla tavalla. Yhteistyö johdon kanssa on joustavaa ja jaamme yhteisen näkemyksen jatkokehityksestä, hän kiittää.

Tutustu menestystarinan palveluihin

iPES by Pinja

Optimaalinen tuotantosuunnitelma pohjautuu tietoon toimitusketjun tilasta, kapasiteetista sekä materiaaleista.

Tekoäly ja koneoppiminen

Tekoälyllä ja koneoppimisella uusi tehokkuus tuotantoon ja toimitusketjuun

Asiakkaidemme kokemuksia

Kempower – digitaalinen kaksonen mahdollisti tuottavuusloikan

Digitaalinen kaksonen auttoi Kempoweria simuloimaan ennalta erilaisia tuotannon skenaarioita ja tekemään tuottavuutta parantavia päätöksiä tuotantolaitoksensa layoutin ja resursoinnin suhteen. Näin…

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Novi by Pinja kunnossapitojärjestelmä on tuonut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle tehokkuutta, läpinäkyvyyttä sekä tukea omaisuuden elinkaaren hallintaan.

Darekon

Toimiva KPI-raportointi nopeasti käyttöön yli maarajojen

Betset

Lean-kehityshanke auttoi Betsetiä tehostamaan tuotantoa sekä pienentämään reklamaatiokustannuksia yli 50%.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä