Darekon

Toimiva KPI-raportointi nopeasti käyttöön yli maarajojen

Yhteistyöstä lyhyesti

Excel-raportointi ei vastannut liiketoiminnan tarpeisiin

Darekonin raportointi perustui aiemmin Excel-pohjaisiin raportteihin sekä suoraan toiminnanohjausjärjestelmästä saataviin raportteihin. Yrityksen kasvaessa ja toiminnan laajentuessa, tapa tuottaa KPI -raportteja ei ollut enää riittävän ketterä eikä vastannut tehtaiden tarpeisiin saada ajantasaista tietoa toiminnastaan tai laatumittareiden kehittymisestä.

Tietovaraston ja Power BI raportoinnin kehitystyö alkoi nopeasti

Pinja oli valittu syksyllä 2023 tietovarasto- ja raportointiratkaisun toimittajaksi ja yhteistyö käynnistyi vauhdikkaasti. Jo ennen vuoden vaihtumista käyttöönotettiin KPI-raportit mm. myynnin toteumasta ja ennusteesta, tehdaskannattavuudesta, toimitusvarmuudesta sekä tuotannon tehokkuudesta. Vuoden 2024 alussa käyttöön saatiin varastonhallinnan mittareita.

Raportointiratkaisun nopeat hyödyt lisäävät kehittämishalukkuutta

Uusi raportointijärjestelmä on heti tuoreeltaan lisännyt läpinäkyvyyttä KPI -raportointiin ja lisää ymmärrystä siihen, mitkä tekijät aiheuttavat pullonkauloja tuotannossa ja miten pullonkauloja voidaan välttää jatkossa. Järjestelmää kehitetään pala kerrallaan ja tulevaisuudessa valmistaudutaan mm. ympäristölainsäädännön tuomiin muutoksiin raportoinnissa.

Uusi raportointijärjestelmä on heti tuoreeltaan tuonut läpinäkyvyyttä KPI raportointiin ja lisää ymmärrystä siihen, mitkä tekijät aiheuttavat pullonkauloja tuotannossa ja miten pullonkauloja voidaan välttää jatkossa.

Tommi Tirkkonen, Business Controller

Excel-raportoinnista Power BI -raportointiin

Darekonin raportointi perustui aiemmin Excel-pohjaisiin raportteihin, joita tuotettiin tarvittaessa tuotannonohjausjärjestelmän sisältämästä datasta. Uuden ERP:n käyttöönoton yhteydessä tavoitteena oli saada olennaiset KPI-mittarit suoraan toiminnanohjausjärjestelmästä, mutta nämä osoittautuivat riittämättömiksi. Yrityksen liikevaihdon ja koon kasvaessa muun muassa yritysostojen myötä, ja toiminnan laajentuessa, tapa tuottaa KPI -raportteja ei ollut enää riittävän ketterä eikä vastannut tehtaiden tarpeisiin saada ajantasaista tietoa toiminnastaan tai laatumittareiden kehittymisestä.

Pinja valittiin syyskuussa 2023 uuden tietovarasto- ja raportointiratkaisun toimittajaksi. Uudistuksen pohjana oli Darekonin vaatimusmäärittely, jossa identifioitiin tarvittavat raportit, niiden sisältämä data ja raportointijärjestelmän toivottu toiminnallisuus. Ensin luotiin Azuren pilvipalveluun tietovarasto, johon kerättiin toiminnanohjausjärjestelmän sisältämää tietoa. Tietovarasto otettiin käyttöön ensin Suomessa. Ennen joulua käyttöönotettiin Power BI -raportit mm. myynnin toteumasta ja ennusteesta, tehdaskannattavuudesta, toimitusvarmuudesta sekä tuotannon tehokkuudesta. Puola ja Ruotsi liittyvät järjestelmään vuoden 2024 alussa.

Yhteinen raportointijärjestelmä tuo KPI-mittarit kaikkien saataville

Uuden raportointijärjestelmän tarjoama automaatio ja KPI-raporttien yhdenmukaisuus palvelevat läpinäkyvällä tavalla kaikkia Darekonin tuotantolaitoksia. ”Raportoinnin tarpeet ovat pääosin samoja, mutta pientä twistiä voi maa- tai tehdaskohtaisesti tulla. Tärkeää on kuitenkin, miten raportit tuovat toimintaan läpinäkyvyyttä kaikille: Gdanskin tehdas voi katsoa jatkossa Klaukkalan tietoja ja tiedot ovat vertailukelpoisia. Kaikilla ovat käytössä samat KPI-raportit ja -mittarit”, Darekonin Business Controller Tommi Tirkkonen kertoo. Raportoinnin läpinäkyvyys edistää myös Darekonin arvojen toteutumista: Raporteilla seurataan asiakastyytyväisyyttä, liiketoiminnan kannattavuutta, tuotannon tehokkuutta ja tulevaisuudessa myös henkilöstön tyytyväisyyttä.

Käytännön raportointitarpeet voivat nousta esiin organisaation eri osista. Tirkkonen kertoo esimerkkinä, miten projektin aluksi tarpeista keskusteltiin tehtaiden työnjohdon kanssa. Erään tehtaan työnjohto toivoi raporttia, joka auttaisi näkemään päivätasolla, paljonko viikon alussa on töitä tehtävänä, ja paljonko edeltävältä viikolta on jäänyt tekemätöntä työtä eli laahaumaa. Tarve nostettiin sisäisesti keskusteluun elokuussa ja raportti valmistui Pinjan toimesta joulukuussa. Tirkkosen mukaan raportointi on auttanut välittömästi muun muassa ennustamaan myyntiä ja hallitsemaan asiakkaiden dataa paremmin. ”Valmiiden raporttien käyttö on kasvattanut nälkää: Raportointia syntyy pala kerrallaan ja uusia raportteja otetaan sitä mukaa käyttöön, kun ne valmistuvat”, Tirkkonen kertoo.

Darekon pähkinänkuoressa

1985 Perheyritys Darekon perustetaan

500+ Henkilöstö ja yrityksen kasvu kolmessa maassa, laajentunut mm. yritysostoilla

~ 90 MEUR Liikevaihto

Tutustu menestystarinan palveluihin

Tiedolla johtaminen ja Business Intelligence

Kun etsit Business Intelligence -sektorin huippua kumppaniksesi tiedolla johtamisen arkeen, me Pinjalta autamme varmistamaan, että hallussanne oleva data muuttuu tulokselliseksi toiminnaksi organisaatiossanne nyt ja tulevaisuudessa.

Asiakkaidemme kokemuksia

HUS – Toiminnanohjausraportointi tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan päivittäisjohtamisen tueksi

Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija HUS hyödyntää toiminnanohjauksessaan visuaalista työkalua, jolla sairaalan eri yksiköissä voidaan seurata 15 minuutin välein päivittyvää potilasmäärän…

Fresh Servant

Vähittäiskauppojen ja ammattikeittiöiden luottotoimittaja Fresh Servant on erikoistunut laadukkaaseen tuoreruokaan ja hyvinvointia tukevaan tuotetarjoomaan. Pinjan kanssa toteutetulla tietovarasto- ja raportointiratkaisulla…

Atria

Akseli, Atrian tiedolla johtamisen portaali, on pinjalaisten ja atrialaisten pitkän yhteistyön tulos

Fresh Servant – koneoppimisella tehokkuutta tuotantoon

Kuluttajapakattujen salaattien markkinajohtaja, kotimainen Fresh Servant hyödyntää kasvavassa liiketoiminnassaan yhä enemmän koneoppimisen avulla tuotettuja myyntiennusteita sekä tehokasta sovelluskehitystä. Pinjan kanssa…

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä